Třídění odpadu patří k životu stejně jako lahodná zmrzlina k létu nebo chladné počasí k zimě.

Víš, jak probíhá třídění a recyklace nápojového kartonu?

Online mapa, která prozradí, kam a jak třídit odpad.

Každý z nás za sebou zanechává uhlíkovou stopu. Její velikost ale můžeme snadno ovlivnit. Jak?

Třídění a recyklace

Kam co patří a další zajímavosti

Aktuality

Letem ekosvětem

Kam patří

Stručně, jasně, přehledně podle surovin

a b c d e f g h ch i j k l m n o p q r s t u v w x y z

a

ABS plast

Kontejner na plasty.

akumulátory

Místa zpětného odběru (prodejny, sběrné boxy a dvory) nebo do vybraných kontejnerů na elektroodpad.

akvárium

Sběrný dvůr nebo velkokapacitní kontejner na sklo.

alobal

Kontejner na kovy.

antiperspirant

Kovové tlakové nádobky, po úplném vyprázdnění do kontejneru na kovy. Skleněné do kontejneru na sklo, plastové do kontejneru na plasty.
Sběrný dvůr.

audiokazety

Směsný odpad. Větší množství do sběrného dvora.

autobaterie

Nebezpečný odpad - sběrný dvůr, mobilní sběr nebo do specializovaných výkupen.

autodíly

Autoservis, sběrný dvůr, nebo výkupny.

autopoklice na kola

Objemný odpad, sběrný dvůr.

autorádio

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

autosedačka

Objemný odpad, sběrný dvůr nebo mobilní sběr.

autosklo

Objemný odpad, sběrný dvůr nebo mobilní sběr.

autovrak

Výrobek s ukončenou životností - zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků.
Zabalit do igelitu a předat specializovaným likvidátorům nebezpečného odpadu nebo do sběrného dvora, který může nakládat s nebezpečným odpadem. Při manipulaci buďte opatrní!

b

Sběrný dvůr nebo směsný odpad.

balicí papír

Kontejner na papír.

balónky

Klasické nafukovací do směsného odpadu.
Listy do nádob na bioodpad, nebo lze kompostovat. Ostatní do sběrného dvora, nebo do směsného odpadu.

barel kovový

Sběrný dvůr nebo výkupna.

barva na vlasy

Zbytky do sběrného dvora do kontejneru na nebezpečný odpad.

barvy malířské

Zbytky do sběrného dvora do kontejneru na nebezpečný odpad.
Místa zpětného odběru (prodejny, sběrné boxy a dvory) nebo do vybraných kontejnerů na elektroodpad.
Dětský nafukovací do sběrného dvora.
Sběrný dvůr nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

bioodpad

Nádoby na bioodpad, sběrný dvůr, lze i kompostovat.

bioplast

100% bioplast lze kompostovat, ostatní do směsného odpadu

bižuterie

Směsný odpad.

blistr od léků

Směsný odpad.

boby

Sběrný dvůr nebo kontejner na plasty.
Sběrný dvůr.

bomba od hélia

Jednorázové po úplném vyprázdnění do sběrných dvorů nebo výkupen. Ideálně je třeba držet se pokynů výrobce.

bombičky tlakové

Jednorázové po úplném vyprázdnění do kontejneru na kovy, do sběrných dvorů nebo výkupen. Ideálně je třeba držet se pokynů výrobce.

bonboniéra

Papírová krabička do kontejneru na papír, plastový vnitřek do kontejneru na plasty.
Zničené do směsného odpadu. Funkční do kontejneru na textil.

box na jídlo jednorázový

Se zbytky jídla do směsného odpadu. Vyprázdněný plastový do kontejneru na plasty.

brčko

Plastové do kontejneru na plasty. Nerozmočené papírové do kontejneru na papír.
Směsný odpad.

bublinková fólie

Kontejner na plasty.
Mechanický do sběrného dvora, nebo bez sklíčka do kontejneru na kovy. Elektronický do kontejneru pro zpětný sběr drobného elektrozařízení.

c

CD (cédéčka)

Směsný odpad. Větší množství do sběrného dvora. Obaly roztřídit dle materiálu do kontejneru na papír nebo na plasty.

cedník

Plastový do kontejneru na plasty, kovový do kontejneru na kovy.

celofán

Směsný odpad.
Sběrný dvůr nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

cigarety

Směsný odpad.

čajové sáčky

Papírové do nádoby na bioodpad, nebo lze kompostovat. Plastové do směsného odpadu.

časopisy

Kontejner na papír.

čisticí prostředky

Zbytky v obalu do sběrného dvora (nebezpečný odpad), případně do směsného odpadu. Vždy dle instrukcí na obalu.

d

dárkové papírové tašky

Klasické do kontejneru na papír. Pouze laminované do směsného odpadu.

deka fleecová

Kontejner na textil nebo charitativní sběry.

deodorant

Kovové tlakové nádobky po úplném vyprázdnění do kontejneru na kovy. Skleněné do kontejneru na sklo, plastové do kontejneru na plasty.

deštník

Sběrný dvůr.

diapozitiv

Směsný odpad, větší množství do sběrného dvora.

diář

Kontejner na papír. Třídit bez tvrdé vazby.
Směsný odpad, větší množství do sběrného dvora.

dlaždice, dlažba

Sběrný dvůr nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

drátěné sklo

Sběrný dvůr nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

drátěnka

Celokovová kontejner na kovy nebo do sběrného dvora.

dráty

Kontejner na kovy, sběrné dvory a výkupny.
Sběrný dvůr.

dřevoplast

Sběrný dvůr nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.
Sběrný dvůr. Kovový dřez lze i do výkupny.

DTD desky

Sběrný dvůr nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

duše od jízdního kola

Směsný odpad.

DVD jednotka

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

e

elektronická cigareta

Bez náplní kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

elektroodpad

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.
Může obsahovat azbest. Zabalit do igelitu a předat specializovaným likvidátorům nebezpečného odpadu nebo do sběrného dvora, který může nakládat s nebezpečným odpadem. Při manipulaci buďte opatrní!

f

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

filmový pás

Směsný odpad, větší množství do sběrného dvora.

filtrační papír

Mokrý, špinavý nebo mastný papír do směsného odpadu

filtr kávový

Papírový i se sedlinou do bioodpadu, nebo lze kompostovat. Bavlněný do směsného odpadu, kovový do kontejneru na kovy.

filtr uhlíkový

Směsný odpad
Směsný odpad.

fotoaparát

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.
Směsný odpad. Staré, bez povrchové úpravy do kontejneru na papír.

froté prádlo

Kontejner na textil nebo charitativní sběry.

g

Čisté beze zbytků – plastové do kontejneru na plasty, papírové do kontejneru na papír. Znečištěné nebo se zbytky do směsného odpadu.

gramodesky

Směsný odpad, nebo do sběrného dvora.

guma na gumování

Směsný odpad.

gumička do vlasů

Směsný odpad.

h

hadice zahradní

Sběrný dvůr.
Kontejner na textil nebo charitativní sběry. Znečistěný do směsného odpadu nebo sběrného dvora. Od chemikálií do nebezpečného odpadu.

hasicí přístroj

Odevzdat firmě zabývající se jejich prodejem nebo revizemi. Případně prázdný do sběrného dvora nebo do výkupny.

HDPE plast

Kontejner na plasty.
Směsný odpad nebo do sběrného dvora.

heraklit

Sběrný dvůr nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

hliník

Kontejner na kovy, sběrné dvory a výkupny.

hodiny a hodinky

Mechanické do směsného odpadu nebo do sběrného dvora. Elektronické do kontejneru nebo na místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra).

houbička na nádobí

Směsný odpad.

hrací karty

Směsný odpad.
Plyšové do kontejneru na textil, celoplastové do kontejneru na plasty, ostatní do směsného odpadu nebo sběrného dvora.

hračky elektronické

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

hrnce

Kontejner na kovy nebo sběrný dvůr.
Skleněný do kontejneru na sklo, kovový do kontejneru na kovy, plastový do kontejneru na plasty, keramický do směsného odpadu.

hřebíky

Kontejner na kovy. Větší množství do sběrného dvora nebo výkupny.

ch

chemikálie

Nebezpečný odpad do sběrného dvora.

chladicí kapalina

Nebezpečný odpad do sběrného dvora.

i

igelit (LDPE fólie)

Kontejner na plasty.

igelitka taška

Kontejner na plasty.

infekční odpad (roušky, kapesníky)

Dobře zabalené do plastového pytle do směsného odpadu.

IPA izolace

Sběrný dvůr nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.
Směsný odpad.

j

jednorázové vlhčené ubrousky

Směsný odpad.
Nevařené zbytky rostlinného původu lze kompostovat; vařené zbytky a živočišné zbytky do směsného odpadu

jízdenka

Kontejner na papír.

k

Kontejner na elektroodpad nebo do sběrného dvora.

kalendář nástěnný

Kontejner na papír.

kalendář stolní

Kontejner na papír.

karimatka

Směsný odpad nebo sběrný dvůr.

karimatka s hliníkovou vrstvou

Směsný odpad nebo sběrný dvůr.

karton od džusu

Kontejner na nápojové kartony. Řídit se oranžovou nálepkou na kontejnerech.

karton od mléka

Kontejner na nápojové kartony. Řídit se oranžovou nálepkou na kontejnerech.

kartonová krabice

Kontejner na papír.

kazeta audio

Směsný odpad. Větší množství do sběrného dvora.

kazeta prázdná tisková

Sběrný dvůr, případně odevzdat v rámci zpětného odběru nebo ve specializovaném obchodě k další renovaci/naplnění.

kávovar

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

kávová sedlina

Do kompostu, případně do směsného odpadu.

kelímek na kávu

Plastový a polystyrenový do kontejneru na plasty. Papírový do kontejneru na papír.

kelímek od jogurtu

Kontejner na plasty.

keramika

Směsný odpad.

kinofilm

Směsný odpad.

klávesnice

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

klíče

Kontejner na kovy.

knihy

Kontejner na papír. Třídit bez tvrdé vazby.
Sběrný dvůr nebo kontejnery na velkoobjemový odpad.

kolečkové brusle

Sběrný dvůr. Případně bazar nebo darovat pro další využití.
Sběrný dvůr. Případně bazar nebo darovat pro další využití.

kontaktní čočky

Směsný odpad.

konzerva

Kontejner na kovy. Řídit se šedou nálepkou na kontejnerech. Sběrné dvory a výkupny.

konzerva od krmiva

Kontejner na kovy. Řídit se šedou nálepkou na kontejnerech. Sběrné dvory a výkupny.
Směsný odpad.

kosmetika

Prázdné obaly od kosmetiky roztřídit dle materiálu. Skleněné do kontejneru na sklo, plastové do nádoby na plast a kovové do kontejneru na kovy.
Směsný odpad.

kožešina

Nezničené a použitelné do kontejneru na textil, jinak do směsného odpadu.

krabice od pizzy

Čistá část do kontejneru na papír, mastná či mokrá do směsného odpadu.

krabička od cigaret

Směsný odpad.

krabička od masa plastová

Se zbytky do směsného odpadu. Čistá do kontejneru na plasty.

krabička od sirek

Kontejner na papír. Boky se škrtátky ideálně oddělit a vyhodit do směsného odpadu.
Zbytek vytřít papírovým ubrouskem a ten vyhodit do směsného odpadu. Obal vytřídit dle materiálu. Skleněný do kontejneru na sklo, plastový do nádoby na plast a kovový do kontejneru na kovy.

kryt na mobil

Směsný odpad.

křídový papír

Kontejner na papír.
Sběrný dvůr.

kuchyňské náčiní plastové

Kontejner na plasty.

kuchyňské příbory

Kontejner na kovy.

kuchyňské spotřebiče

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.
Plastový do kontejneru na plasty, kovový do kontejneru na kovy, keramický do směsného odpadu.

květiny

Směsný odpad nebo nádoby na bioodpad.

l

lak na nehty

Prázdný skleněný obal do kontejneru na sklo. Vždy dle instrukcí na obalu.

lak na vlasy

Kovové tlakové nádobky, po úplném vyprázdnění, do kontejneru na kovy.

laminátová podlaha

Sběrný dvůr, kontejner na velkoobjemový odpad nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

laminovaný papír

Směsný odpad.

láhev od oleje

Zcela vyprázdněnou a vypláchnutou plastovou do kontejneru na plasty, skleněnou do kontejneru na sklo.

láhev od sektu

Kontejner na sklo. Kovový úchyt špuntu do kontejneru na kovy. Plastový špunt do kontejneru na plasty, korkový do směsného odpadu.
Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

LED světla

Speciální sběrné kontejnery a místa společnosti Ekolamp nebo do sběrného dvora.

lepenka papírová

Kontejner na papír.

lepicí páska

Směsný odpad.
Sběrný dvůr, do kontejnerů na nebezpečný odpad.
Nepotřebné léky do lékárny, obaly dle materiálu do barevných kontejnerů nebo směsného odpadu.

linoleum

Sběrný dvůr.
Sběrný dvůr, do kontejnerů na nebezpečný odpad.
Směsný odpad nebo sběrný dvůr.
Sběrný dvůr.

lyžařské hůlky

Sběrný dvůr. Případně bazar nebo darovat pro další využití.

lyžáky

Sběrný dvůr. Případně bazar nebo darovat pro další využití.
Sběrný dvůr. Případně bazar nebo darovat pro další využití.

m

Směsný odpad.

magnetofonové kazety a cívky

Směsný odpad.

magnetofonové pásky

Směsný odpad. Větší množství do sběrného dvora.
Sběrný dvůr.

mikroten

Kontejner na plasty.

mikrovlnná trouba

Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.
Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.
Směsný odpad.

mobilní telefon

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.
Sběrný dvůr, směsný odpad.
Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

myčka na nádobí

Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

n

nabíječky

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

nábytek

Směsný odpad.

náplast

Směsný odpad.

náplň do tiskárny

Sběrné boxy v rámci zpětného odběru, sběrný dvůr, případně odevzdat ve specializovaném obchodě k další renovaci/naplnění.

nápojový karton

Kontejner na nápojové kartony.

návleky na boty – ochranné CPE

Směsný odpad.

nedopalek od cigaret

Směsný odpad.
Směsný odpad.

nerez

Kontejner na kovy, sběrný dvůr nebo výkupna.

netkaná textilie

Směsný odpad.

noviny

Kontejner na papír.

o

obal na mobilní telefon

Směsný odpad.

obal od granulovaného krmiva

Plastový do kontejneru na plasty, papírový do kontejneru na papír.

obal od mycích prostředků

Prázdný plastový do kontejneru na plasty, skleněný do kontejneru na sklo.

obal od šamponu

Prázdný plastový do kontejneru na plasty, skleněný do kontejneru na sklo, hliníkový do kontejneru na kovy.

obaly od vaničkové zmrzliny

Plastové do kontejneru na plasty.

obálka

Kontejner na papír. Plastové okénko netřeba odstraňovat.

oblečení

Kontejner na textil nebo charitativní sběry.

obojek pro zvířata antiparazitní

Směsný odpad.
Sběrný dvůr.
Zničenou do sběrného dvora. Funkční do kontejneru na textil.

odpadní filtrační papír

Mokrý, špinavý nebo mastný papír do směsného odpadu. Od kávy lze do bioodpadu.
Sběrný dvůr. Tabulové sklo lze do kontejneru na sklo.

olej kuchyňský

V uzavřené PET lahvi do kontejneru pro sběr kuchyňských olejů a tuků nebo do sběrného dvora.

olej motorový

Sběrný dvůr, do kontejnerů na nebezpečný odpad.

olejové barvy

Sběrný dvůr, do kontejnerů na nebezpečný odpad.

p

palety dřevěné

Sběrný dvůr.

papír

Kontejner na papír.

papírová krabice

Kontejner na papír.

papírové kapesníky, utěrky

Použité do směsného odpadu.

papírovo-plastový sáček na pečivo

Kontejner na papír a kontejner na plasty. Jednotlivé materiály od sebe odtrhnout.

papírový kelímek

Čistý a suchý do kontejneru na papír. Špinavý nebo mokrý do směsného odpadu.

papírový sáček na pečivo

Čistý do kontejneru na papír, znečištěný do směsného odpadu.
Sběrný dvůr; menší kusy nebo části do nádoby na bioodpad

pastelky

Směsný odpad.

párátka dřevěná

Nádoby na bioodpad, nebo lze kompostovat.

pečicí papír

Směsný odpad.
Vybuchlé do směsného odpadu. Nevybuchlé nejprve zneškodnit namočením na 24 hodin do vody a pak do směsného odpadu.

PET lahev

Kontejner na plast.
Nádoby na bioodpad, sběrný dvůr, nebo lze kompostovat.

pinzeta

Kovová do kontejneru na kovy, plastová do kontejneru na plasty.

plakát

Kontejner na papír

plast

Kontejner na plasty.

plastová taška

Kontejner na plasty

plastová taška na třídění

Kontejner na plasty.

platební karta

Rozstřihnout a do směsného odpadu.

plato od vajec

Kontejner na papír.

pláštěnka

Z polyethylenové fólie do kontejneru na plasty. Z PVC a různých směsí do směsného odpadu.

plech na pečení

Sběrný dvůr nebo výkupna.

plechovky

Kontejner na kovy. Řídit se šedou nálepkou na kontejnerech. Sběrné dvory a výkupny.
Použité do směsného odpadu.

plexisklo

Do směsného odpadu nebo do sběrného dvora.

plovoucí podlaha

Sběrný dvůr, kontejner na velkoobjemový odpad nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

plyšové hračky

Kontejner na textil.

pneumatiky

Sběrný dvůr nebo v rámci zpětného odběru odevzdat v servisu.

počítač

Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

počítačová myš

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.
Směsný odpad, staré pohlednice bez lesklé povrchové úpravy lze do kontejneru na papír.
Sběrný dvůr, kontejner na objemný odpad.

poklice kovová na hrnec

Sběrný dvůr nebo výkupna.

poklice skleněná na hrnec

Sběrný dvůr.
Sběrný dvůr.

polypropylen

Kontejner na plasty.

polystyren

Kontejner na plasty. NE ale stavební polystyren.

popel z kamen

Směsný odpad.

porcelán

Směsný odpad.
Sběrný dvůr

potravinová fólie hliníková

Kontejner na kovy.

potravinová fólie plastová

Kontejner na plasty.

potraviny prošlé

Speciální nádoby na gastroodpad nebo do směsného odpadu.

powerbanka

Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.
Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

prezervativ

Směsný odpad.

propisky

Směsný odpad.

prostěradlo

Kontejner na textil, nebo do sběrného dvora.

prostředky na hubení hmyzu

Sběrný dvůr, do kontejnerů na nebezpečný odpad.

přepálený olej

V uzavřené PET lahvi do kontejneru pro sběr kuchyňských olejů a tuků nebo do sběrného dvora.
Plastový do kontejneru na plasty, dřevěný do bioodpadu nebo na kompost.

PVC trubky

Směsný odpad nebo sběrný dvůr.

pytlíčky od čaje

Směsný odpad nebo bioodpad či na kompost.

r

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

razítka

Směsný odpad.

rámy od obrazu

Plastové do kontejneru na plasty. Ostatní do sběrného dvora.

repelent

Sběrný dvůr, do kontejnerů na nebezpečný odpad.

respirátor

Použité jednorázové ochranné pomůcky patří jedině do směsného odpadu. Předtím je potřeba je umístit do sáčku, ten pevně zavázat a pak dát do pytle se směsným odpadem a ten opět zavázat. Použité ochranné pomůcky se nikdy neodkládají do kontejnerů na tříděný odpad. Použité ochranné pomůcky se rovněž nikdy neodkládají mimo kontejnery (nádoby) na směsný komunální odpad.
Papírové do kontejneru na papír, ostatní do sběrného dvora.

rostliny

Kontejner na bioodpady, kompost nebo sběrný dvůr.
Použité jednorázové ochranné pomůcky patří jedině do směsného odpadu. Předtím je potřeba je umístit do sáčku, ten pevně zavázat a pak dát do pytle se směsným odpadem a ten opět zavázat. Použité ochranné pomůcky se nikdy neodkládají do kontejnerů na tříděný odpad. Použité ochranné pomůcky se rovněž nikdy neodkládají mimo kontejnery (nádoby) na směsný komunální odpad.

ručník

Kontejner na textil nebo charitativní sběry.

rukavice gumové

Směsný odpad

rukavice jednorázové

Směsný odpad

rulička od toaleťáku

Kontejner na papír.

řasenka

Směsný odpad.

ředidlo

Sběrný dvůr do kontejnerů na nebezpečný odpad.

s

samolepka

Směsný odpad.

sáček mikrotenový

Kontejner na plasty.

sáček od chipsů

Kontejner na plasty.

sáček od koření

Většinou jsou z kombinovaného materiálu poté patří do směsného odpadu. Mohou být i plastové poté patří do kontejneru na plasty, nebo papírové patří do kontejneru na papír.

sádrokarton

Sběrný dvůr, kontejner na velkoobjemový odpad nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

sádrové odlitky

Směsný odpad.
Sběrný dvůr. Případně bazar nebo darovat pro další využití.

sekačka

Elektrická na místa pro zpětný sběr elektrozařízení nebo do sběrného dvora. Ostatní sběrný dvůr.

sešit

Kontejner na papír.

sifonové bombičky

Jednorázové po úplném vyprázdnění do kontejneru na kovy, do sběrného dvora nebo výkupny. Je třeba držet se pokynů výrobce.
Směsný odpad.
Směsný odpad.

síťka od ovoce a zeleniny plastová

Kontejner na plasty.

síť na balíky na seno (polypropylen)

Kontejner na plasty nebo sběrný dvůr.

skateboard

Sběrný dvůr. Případně bazar nebo darovat pro další využití.

skelná vata

Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad, nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

sklenice zavařovačka

Kontejner na sklo.

skleničky

Kontejner na sklo.

sklo

Kontejner na sklo.

sklokeramika

Směsný odpad

sklo laboratorní

Směsný odpad

sklo tabulové

Kontejner na sklo, větší kusy nebo množství do sběrného dvora

skořápky od vajec

Kontejner na bioodpad nebo lze kompostovat.

sluchátka

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

slupky od ovoce a zeleniny

Nádoby na bioodpad, nebo lze kompostovat.
Použitelný do kontejneru na textil. Nefunkční do směsného odpadu nebo do sběrného dvora.
Sběrný dvůr. Případně bazar nebo darovat pro další využití.

startér zářivkový

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

stavební odpad

Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

stelivo pod domácí mazlíčky

Směsný odpad, pokud je zcela přírodní, lze kompostovat nebo dát do bioodpadu.

stromek vánoční umělý

Sběrný dvůr.

stromek vánoční živý

Odložit u stanoviště směsného odpadu či na vyhrazeném místě u domů.

struhadlo

Plastové do kontejneru na plasty, kovové do kontejneru na kovy.

střešní tašky

Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.
Sběrný dvůr.
Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.
Kontejner pro zpětný sběr elektrozařízení nebo do sběrného dvora.

svíčky

Směsný odpad.

svíčky čajové vyhořelé hliníkové

Kontejner na kovy.

svíčky vyhořelé plastové

Kontejner na plasty.

svítící plastový náramek

Směsný odpad.
Papírové do kontejneru na papír, s plastovým potahem do směsného odpadu. Vždy odstranit kovový mechanismus.

špačky od cigaret

Popelník, směsný odpad

šrouby

Kontejner na kovy.

t

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

talíře

Směsný odpad, ve větším množství do sběrného dvora.
Směsný odpad.

tampony odličovací

Směsný odpad.
Nepoužité odřezky do kontejneru na papír. Použité do směsného odpadu, ve větším množství do sběrného dvora.

teflonové nádobí

Kontejner na kovy.
Směsný odpad.

televize

Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.
Směsný odpad.

teploměr

Lékařské odevzdat v lékárně, ostatní rozbité s rtutí v uzavřené nádobce odnést do sběrného dvora. Kvůli rtuťi, patří mezi nebezpečný odpad. Elektronické do kontejneru na elektroodpad.
Kovový do kontejneru na kovy, plastový do kontejneru na plasty. Keramický směsný odpad.

termopapír

Směsný odpad
Celokovová do kontejneru na kovy. Ostatní směsný odpad.
Kontejner na textil.

tiskárna

Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

toaletní mísa

Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.
Odevzdat u prodejce, odložit do speciálních boxů pro sběr použitých tonerových a inkoustových kazet, případně odnést do sběrného dvora.

toustovač

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora

tuba od  zubní pasty, krému

Zcela prázdné plastové do kontejneru na plast, kovové do kontejneru na kovy, kombinované z více materiálů do směsného odpadu.

tuby od léků

Zcela prázdné plastové do kontejneru na plast, kovové do kontejneru na kovy, kombinované z více materiálů do směsného odpadu.
Směsný odpad.

u

Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad, nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

umyvadlo

Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

USB disky

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.
Papírová do kontejneru na papír, z termopapíru do směsného odpadu.

v

Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad, nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu. Kovovou lze zavézt do výkupny.

vanička hliníková od krmiva

Kontejner na kovy.

varná deska

Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

varné sklo

Směsný odpad.

vařečka dřevěná

Do nádob na bioodpad, do sběrného dvora nebo kompostárny.
Směsný odpad.

vatové tyčinky do uší

Směsný odpad.

vánoční ozdoby

Klasické vyfoukávané do směsného odpadu, slaměné do kontejnerů na bioodpad nebo lze kompostovat.

vánoční světla

Kontejner pro zpětný sběr elektrozařízení nebo do sběrného dvora.
Skleněné do kontejneru na sklo, plastové do kontejneru na plast, kovové do kontejneru na kovy. Ostatní do směsného odpadu nebo do sběrného dvora.

větráky

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

videokazety VHS

Směsný odpad. Větší množství do sběrného dvora.

vinylové desky

Sběrný dvůr.

víčka od jogurtů

Hliníková do kontejneru na kovy. Plastová lze nechat na kelímku a společně vytřídit do kontejneru na plasty.

víčka od PET lahví

Nechat na láhvi a do kontejneru na plasty.

víčka od piva

Kontejner na kovy.

víčka od zavařenin a kompotů

Kontejner na kovy.
Směsný odpad.

vlhčené ubrousky

Směsný odpad.

vložky dámské

Směsný odpad.

voskový papír

Směsný odpad.

vosk ze svíček

Směsný odpad.

vysavač

Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

w

WC prkénko

Sběrný dvůr.

z

zapalovač

Prázdný do směsného odpadu. Se zbytky hořlavé náplně do sběrného dvora, do nebezpečného odpadu.

zářivky

Ke sběru všech druhů zářivek a žárovek slouží síť sběrných míst, která jsou umístěna zejména v obchodech a na sběrných dvorech.

závěsy a záclony

Kontejner na textil nebo sběrný dvůr.
Likvidace zbraní a střeliva podléhá Zákonu o zbraních. K provedení úředního zničení zbraně je oprávněn pouze stát. Zbraň nebo střelivo lze k úřednímu zničení předat prostřednictvím příslušného útvaru policie.

zbytky jídla

Speciální nádoby na gastroodpad, malé množství do směsného odpadu.
Zeminu z domácích květináčů lze vrátit do přírody, větší množství likvidovat přes specializovanou firmu nebo odvézt do sběrného dvora.

zkažené maso

Směsný odpad nebo do nádob na gastroodpad.
Směsný odpad, větší kusy nebo množství do sběrného dvora.

zubní kartáčky

Plastové do kontejneru na plasty, bambusové bez plastových štětin lze kompostovat a z bioplastu do směsného odpadu.

zubní pasta

Zcela prázdné plastové tuby do kontejneru na plast, kovové do kontejneru na kovy, kombinované z více materiálů do směsného odpadu.

zvětšovací sklo

Směsný odpad nebo sběrný dvůr.

žaluzie

Sběrný dvůr, textilní lze vyhodit do kontejneru na textil.

žárovka halogenová

Ke sběru všech druhů zářivek a žárovek slouží síť sběrných míst, která jsou umístěna zejména v obchodech a na sběrných dvorech.

žárovka LED

Ke sběru všech druhů zářivek a žárovek slouží síť sběrných míst, která jsou umístěna zejména v obchodech a na sběrných dvorech.

žárovka obyčejná

Ke sběru všech druhů zářivek a žárovek slouží síť sběrných míst, která jsou umístěna zejména v obchodech a na sběrných dvorech.

žárovka úsporná

Ke sběru všech druhů zářivek a žárovek slouží síť sběrných míst, která jsou umístěna zejména v obchodech a na sběrných dvorech.

žebřík

Sběrný dvůr.

žehlicí prkno

Sběrný dvůr.

žehlička

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

železo

Drobné kusy do kontejneru na kovy, větší množství do sběrného dvora nebo do výkupny.
Sběrný dvůr.

žiletky

Směsný odpad.
Zábava

Třídění nemusí být nuda!

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.