Zdroj: Samosebou.cz

Slovník „třídiče”: sběr, třídění odpadu, využití, recyklace a upcyklace

Slovníčky jsou nedílnou součástí vzdělávání a učení, zdaleka to neplatí jen při biflování se cizím jazykům. Novými slovíčky začíná každý nový obor. Netvrdíme, že je třídění odpadu velká věda, ale přeci jen…
Věděli jste třeba, že člověk nerecykluje, ale třídí?! Když si utřídíme jednotlivé pojmy a pochopíme „vo co go“, těžko nás někdo může nachytat při chybě.

Základní pojmy pro začátek

Tahle pětka může často připomínat synonyma, tedy slova stejného významu. Často také potkáme lidi, co tyto pojmy zaměňují, třeba třídění odpadu do barevných kontejnerů nazývají recyklací nebo sběrem odpadů…
Jenže to je omyl. Každé slůvko má trochu jiný význam a my vás s ním seznámíme, samosebou! Tak příště pozor na faux pas!

Sběr odpadů

Tento pojem označuje soustřeďování odpadů právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání. To zajišťuje tzv. odpadářská, nebo možná lépe svozová firma od obce či města a jiných subjektů za účelem předání odpadu k jeho dalšímu využití nebo odstranění.
V praxi se jedná o sběr odpadů do nádob, pytlů, velkokapacitních kontejnerů, ve sběrnách, sběrných dvorech, výkupnách apod.

(Zdroj: Pixabay.com)

Třídění odpadu

Třídění odpadu (jinak také oddělený sběr či separace odpadu) znamená selektivně kategorizovat jednotlivé části odpadu.  
Tříděným sběrem odpadů je sběr, kdy jsou odpady oddělovány (odděleně shromažďovány) podle druhu a povahy konkrétního odpadu s cílem usnadnit jeho specifické zpracování (např. recyklaci).
V praxi je tento pojem spojován nejčastěji právě s odděleným sběrem využitelných složek, které se dále recyklují nebo jinak využívají.
Označuje se tak ale i sběr nebezpečných složek komunálních odpadů, protože ty vyžadují speciálnější způsoby dalšího nakládání než běžný komunální odpad.

(Zdroj: Pixabay.com)

Využití odpadů (využitelné složky odpadů)

Činnost, při které dochází ke zhodnocení odpadů a využití některých z jejich fyzikálně-chemických vlastností, a to ve výrobních procesech, kde nahrazují původní materiály, je souhrnně označena jako využití odpadů.
Využití odpadů nastává také při spalování s výrobou energie či tepla, kde nahrazují palivo.
Druhy komunálních odpadů získané odděleným sběrem (tříděním), které lze přímo nebo po úpravě recyklovat nebo jinak využít, se nazývají využitelné složky odpadů. V praxi se jedná především o odpady z papíru, plastů, skla, nápojových kartonů, kovů, textilu apod.
Zvláštní podskupinou jsou pak biologicky rozložitelné odpady, též bioodpady.

(Zdroj: Pixabay.com)

Recyklace

Recyklace nastane právě díky našemu třídění odpadu, přesněji se jedná o nakládání s odpadem a jeho následné vracení do běžného použití.
Recyklace je tedy jakýkoli způsob využití odpadů, kterým je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky, ať pro původní, nebo jiné účely jejich použití, včetně přepracování organických materiálů.
Recyklací odpadů není: energetické využití a zpracování na výrobky, materiály nebo látky, které se používají jako palivo nebo zásypový materiál.
Pro inspiraci si přečtěte článek 11 PET lahví = cool batůžek. Možná budete překvapeni, jak krásné a praktické věci mohou z vytříděného odpadu vzniknout.

ZAJÍMAVOST

Slovo recyklace se používá v různých tvarech a slovních druzích – např.: recyklování, zrecyklovaný, zrecyklovat apod.
Stále hovoříme o procesu samotné recyklace, resp. o jejích dílčích etapách.

Upcyklace

Vymyslíme-li odpadku nový účel, nové použití, našli jsme způsob tzv. upcyklace. Jde o vdechnutí nového života už nepoužívané věci.
Velmi podobný význam má pro takové zacházení s odpadem český pojem znovupoužití, nebo také anglicky re-use.
Upcyklace bývá často velmi hravá a dokazuje nesmrtelně tvořivého ducha. Mnoho příkladů nalezneme třeba v nejoblíbenějším českém hobby (v chataření a zahradničení).

Slovíčkaření

Pokud se ptáte, k čemu všechno tohle slovíčkaření je, tak věřte, že když se pletou pojmy, tak jsou z toho jen problémy. Zdánlivě podobná slovíčka mohou znamenat něco jiného a je fajn si v tom udělat pořádek.
Přeci jen jsme v ČR ze 72 % aktivní třídiči odpadu a znalost tohoto slovníku by měla být samozřejmostí.

 

Kdo nevěří, může zkusit speciální ReKalkulačku, která přepočítá úspory, jichž jsme společně dosáhli díky správnému třídění odpadu.

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.