Zdroj: Pixabay.com

Slovník „třídiče“: v hlavní roli životní prostředí

Slovník třídiče se rozrůstá a k základním pojmům sběr, recyklace, třídění odpadu a upcyklace přidáváme další často používaná slovíčka a slovní spojení. Nepůjde o žádné krkolomné výrazy, ale o pojmy, které si nezřídka pleteme s dojmy. Možná i vy zjistíte, že jste si míchali jablka s hruškami a my jsme vám teď pomohli vytřídit si vaše znalosti.

zivotni_prostredi_hora_les_cista_priroda_ekologie

Zdroj: Samosebou.cz

K tématu třídění odpadu nepatří jen samotná separace odpadu a jeho následná recyklace, ale také širší pojmy, se kterými se běžně setkáme. Nenecháváme ale nic náhodě a hezky si je společně vysvětlíme…

 • Příroda

  Začněme tím nejzáludnějším. Přírodu lze totiž vnímat univerzálně, tedy jako všechno okolo nás, vše živé i neživé, včetně nás.
  V užším slova smyslu jde o živou složku planety, jejíž součástí jsou i člověkem upravené části biosféry. Přírodou je tím pádem i les se skládkou.

 • Ekologie

  Tento pojem již není tak abstraktní jako příroda, trochu se ale u něj zdržíme. Ekologie je běžně považována za vědu o vztazích mezi organismy okolo nás a také mezi organismy a vnějším světem. Tyto vazby mohou existovat i s neživou složkou, třeba k horninám nebo k vodě.

  Tento pojem se používá také přeneseně i k popisu celkového životního stylu, tedy ekologického života – často se vás může někdo zeptat: „Žiješ ekologicky?”
  V obecné rovině to tedy znamená snahu o zachování zdravé přírodyčistého životního prostředí.

 • Životní prostředí

  Tak tohle není jen slovíčko. Tohle je totiž pojem, který má svoje vlastní ministerstvo – Ministerstvo životního prostředí České republiky. Jestli jste někdy váhali, o čem tento úřad vlastně rozhoduje, tak vám s tím trochu pomůžeme…
  Zabývá se ochranou všech složek našeho okolí, které nám v interakci umožňují kvalitní a udržitelný životní styl.

 • Udržitelný životní styl

  Ten je pro nás pro všechny velmi důležitý, ačkoliv bohužel stále mnoho lidí tento aktuální apel na naše chování ignoruje…
  Součástí udržitelného životního stylu je nejen aktivní třídění odpadu, ale také výběr recyklovatelných materiálů, snížení produkce odpadu, osvěta a výchova nové generace k respektu k přírodě s důrazem na ekologické myšlení, ale také upřímná snaha o každodenní rozdíl.

 • Odstranění odpadů (likvidace odpadů)

  Činnost, která není využitím odpadů (x recyklace = materiálové využití) a v podstatě ukončuje nakládání s odpady. Jedná se o celou řadu činností, jako jsou skládkování, rozklad kalů v půdě, ukládání kalů nebo kapalných odpadů do povrchových nádrží či hlubinných prostor atd.

  Komunální odpad je nejčastěji odstraňován skládkováním. Pojem odstraňování nahradil dřívější pojem zneškodnění či likvidace odpadů.

  Odstranění odpadu má různé podoby, často i nelegální – např. formy nelegálních či tzv. černých skládek. Nejúčinnější formou, jak předcházet likvidaci odpadu, je třídění odpadu do třídicích nádob. Tím se eliminuje objem odpadu, který končí likvidací odpadu tzv. skládkováním na skládce. Skládkování zbytkového odpadu (resp. směsného komunálního odpadu), tedy jeho definitivní likvidaci, předchází ještě možnost tzv. energetického využití odpadu (EVO), nazývaného často mylně jako spalování odpadu ve spalovnách.

  Při EVO dochází k přeměně odpadu na tepelnou či elektrickou energii. Likvidace odpadu se stala jedním z nejdiskutovanějších témat tohoto století. Pro lidstvo tvoří tíživý problém, který je zapotřebí řešit a rozhodně ho neignorovat. Právě díky třídění a recyklaci odpadu se mohou využitelné, tedy recyklovatelné části vytříděného odpadu opětovně použít a vrátit se k nám ve formě nového produktu.

elektrárna_EVO_trideni_energie_likvidace_odpad_recyklace

Zdroj: Pixabay.com

Třídění odpadu je o přístupu každého z nás…

Stačí si uvědomit, že zodpovědnost za produkci odpadu a jeho následnou formu zpracování nese každý z nás. Podmínky máme více než skvělé – nádoby na třídění odpadu pokrývají 99 % území České republiky. Odpad aktivně třídí 72 % obyvatel a v loňském roce se podařilo vytřídit 793,7 tisíce tun obalového odpadu. Za 20 let třídění odpadu jsme společně zachránili 303 km2 přírody a to se prostě počítá!

Naše speciální ReKalkulačka vám spočítá v souvislosti s tříděním odpadu kdeco – třeba i to, za jak dlouho by byl s odpadem u kontejneru Usain Bolt!

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.