Zdroj: Pixabay.com

Slovník třídiče: ekologická likvidace odpadu

Ekologická likvidace odpadu je slovní spojení, které se v dnešní době často objevuje. Ekologie je „in“ a třídění odpadu také. Není ale všechno zlato, co se třpytí. Přídavek „ekologický“ se totiž občas použije i tam, kde je to téměř zbytečné. Jak je to tedy s ekologickou likvidací odpadu?

ekologie_priroda_zivotni_prostredi_les_strom

Zdroj: Pixabay.com

Orientovat se v dnešním globalizovaném světě, přehršli informací, někdy i v reklamní masáži je značně obtížné.
Bohužel se stále častěji setkáváme s chybným užíváním některých pojmů a ne vždy je význam slova použit ve správném kontextu.
I to je jeden z důvodů, proč v online magazínu Samosebou.cz připravujeme Slovník třídiče. Není na škodu si pár termínů uvést na pravou míru.

Obecně bývají často zaměňována slova recyklace a třídění odpadu – často pak dochází k nesprávnému pochopení a dezinterpretaci.
Tak například – člověk nerecykluje, jak často slýcháme, ale třídí odpad (více naleznete v článku Slovník třídiče: sběr, třídění odpadu, recyklace odpadu, využití a upcyklace).

kontejnery_trideni_odpad_papir_plast

Zdroj: Pixabay.com

Jak je to s ekologickou likvidací odpadu?

Také užívání slovního spojení ekologická likvidace odpadu může být v některých případech zavádějící. Ekologický přístup je v současné době trendy – proč tedy do pěkného marketingového kabátu neobléci i odstraňování odpadu?

Navíc vědomá i nevědomá nepřesnost lidem není cizí a třeba pro pozitivní PR je to pojem, který dobře funguje. Můžeme se s ním tedy setkat s větším či menším záměrem v nesprávném kontextu.
Termín „ekologická likvidace odpadů“ není v legislativě odpadového hospodářství nikde speciálně vymezen.
Likvidace odpadů je navíc v minulosti používaný pojem, který v současnosti nahradilo právě tzv. odstranění odpadů.

DOBRÉ VĚDĚT

Jde o proces, který ukončuje nakládání s odpady. Jedná se o celou řadu činností, jako jsou skládkování, rozklady kalů, ukládání kapalných odpadů do povrchových nádrží atd.
Vůbec nejčastěji je v praxi pojem „ekologická likvidace odpadů“ spojován s likvidací vozidel s ukončenou životností (autovraků) či nebezpečných odpadů.
Ostatně v případě celé řady kapalin a náplní ve vozidlech mluvíme právě o nebezpečných odpadech.

Ekologická likvidace odpadu – nepleťme si pojmy s dojmy

Jako ekologickou likvidaci odpadu může někdo vnímat také recyklaci vytříděného odpadu. Jak jsme si řekli výše, v případě ekologické likvidace se bavíme o odstranění odpadů.
Tím ale recyklace rozhodně není – v tomto případě bychom měli správně použít termín využití (materiálové) odpadů.
Někdo tak může chápat také přístup k odpadu prostřednictvím upcyklace a re-use (znovupoužití).

DOBRÉ VĚDĚT

Upcyklace dává odpadu nový rozměr: ve smyslu podoby, použití, materiálové skladby atd., více v článku Tříděný odpad v hlavní roli na REC.workshopu.
Nakupování v second handech nebo třeba přešívání oděvů je pro změnu doklad tzv. re-use přístupu k věcem, které by se jinak staly odpadem, a tím eliminace zbytečného plýtvání.
Mnoho mladých rodin také využívá bazarový obrat dětského vybavení a hraček – více např. v článku Pražské komunitní třídění odpadu.

Ve výše uvedených případech se totiž jedná o znovupoužití vysloužilých věcí, které se ve smyslu zákona o odpadech ještě „nestihly“ stát odpadem. Posloužily k výrobě něčeho nového.

Ovšem i tyto věci se po nějaké době stanou odpadem. Těmito přístupy tento nezbytný krok zániku oddalujeme, prodlužujeme, ale jednou stejně nastane. Pak přijde na řadu jeho využití nebo likvidace (odstranění).

Na závěr…

Důležité tedy je, kromě rozumného přístupu ke způsobu našeho života a věcem, které nás obklopují, také vědomí toho, že s jejich vznikem přichází prostřednictvím naší konzumace i jejich zánik a neodvratný proces jejich likvidace (odstranění). Proměně věcí v odpad a jeho následné zpracování tak stejně budeme, dříve či později, čelit vždy.

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.