Zdroj: Samosebou.cz

Sběrný dvůr – vše, co jste chtěli vědět…

Sběrný dvůr je často používaný pojem v souvislosti s odpadem. Co o nich ale doopravdy víte? Obecně asi každý z nás odpoví něco jako že je to specifické místo, které nám slouží k separaci různého druhu odpadu. Správně. Víte ale, jaký je rozdíl mezi sběrným dvorem a sběrným místem? Jaký druh odpadu můžeme do sběrného dvora vyvézt a za jakých podmínek? Co vše vlastně můžeme na sběrném dvoře odložit? Je to zdarma, nebo za poplatek? To a další zajímavosti najdete v článku.

Pokud potřebujeme vyhodit něco, co se rozhodně nevejde do běžné popelnice – například starý koberec, pytel otlučené omítky po opravě koupelny nebo horu zelených větví ze zahrady, které nemáme kde kompostovat – vyřeší to za nás sběrný dvůr.

Sběrný dvůr je dnes už skoro v každém městě a obci. Můžete do něj odvézt v podstatě všechny odpady, které vzniknou u vás doma a nevejdou se do kontejneru, případně do něj vůbec nepatří (to platí zejména pro nebezpečné odpady).

Sběrné dvory – kdo a za jakých podmínek do nich smí odkládat odpad?

Ukládání odpadu ve sběrných dvorech je pro místní občany zdarma, resp. občan si jej platí v rámci celkového poplatku za komunální odpady v obci.
U některého odpadu, jako jsou např. pneumatiky, se může vybírat manipulační poplatek, případně můžete odevzdat jen určité množství (zpravidla u stavebního a demoličního odpadu).
Živnostníci a firmy mohou sběrný dvůr využívat také, ale většinou zaplatí obcí stanovený poplatek.

DOBRÉ VĚDĚT

Sběrný dvůr je tedy jakousi obdobou „donáškového sběru“ – ten zná každý z nás, protože své odpady nejčastěji odnášíme vytřídit do barevných kontejnerů.
Sběrný dvůr je tedy místem určeným obcí nebo městem ke shromažďování a sběru vybraných složek komunálních odpadů a je vybaven několika druhy shromažďovacích prostředků (různé typy kontejnerů, sběrné boxy, uzavřené sklady nebezpečných odpadů apod.).

Na sběrném dvoře lze tedy sbírat mnoho druhů odpadů, včetně zmíněných nebezpečných složek. Sběrné dvory však mají velký a nesporný význam pro celý systém nakládání s komunálním odpadem, zejména pro objemný odpad, nebezpečné složky odpadu, odpad ze zeleně, stavební odpady, zpětný odběr výrobků apod.

Specifika sběrných dvorů

Sběrné dvory musí být v případě skladování nebezpečných odpadů dostatečně stavebně zajištěny proti úniku škodlivin do životního prostředí, např. nepropustnou podlahou nebo vodohospodářským zajištěním apod.
Současným trendem a výhodnějším řešením se však stává používání speciálních skladovacích kontejnerů, které umožňují provozovat sběrný dvůr při standardní úrovni stavebního zabezpečení.

Obsluha sběrného dvora je proškolená, aby věděla, jak přivezené odpady dále třídit. Většina sebraných odpadů se dále předává k recyklaci, případně (pokud není jiná možnost) končí na skládce.

Druhy odpadu, které mohou být odloženy do sběrného dvora, a podmínky provozu konkrétního dvora určuje vždy obec. Proto je nutné se vždy předem informovat (na obecním či městském úřadě, na internetu apod.), co do kterého sběrného dvora patří.

DOBRÉ VĚDĚT

Tam, kde dosud sběrný dvůr ani sběrné místo není, má obec povinnost dvakrát ročně zorganizovat tzv. mobilní sběr.

Rozdíl sběrné dvory versus sběrná místa

Sběrné dvory* bývají pro občany k dispozici v obcích s více obyvateli. V případě menších obcí bývá zřízen společný sběrný dvůr ve středu oblasti nebo tzv. sběrná místa.

Sběrná místa se liší od sběrných dvorů zpravidla jednodušším administrativním režimem, neboť zde obce přijímají pouze omezené množství druhů odpadů a slouží výhradně pro obyvatele příslušné obce. Pojem však není v legislativě odpadového hospodářství vymezen.

Co odkládat do sběrného dvora?

Ve sběrném dvoře se sbírají hlavně ty komunální odpady, které by bylo obtížné odkládat do běžně používaných nádob na odpad kvůli objemu, případně odpady, které do běžného kontejneru vůbec nepatří.

ZAPAMATUJTE SI 

Do sběrného dvora patří:

  • starý nábytek, koberce (velkoobjemový odpad);
  • železný šrot;
  • nebezpečné odpady z domácností;
  • pneumatiky;
  • stavební a demoliční odpad (většinou v omezeném množství);
  • ořezané větve, shrabané listí a další zelený odpad ze zahrádek.

Na sběrných dvorech můžete odložit, stejně jako do kontejnerů, i využitelné složky komunálního odpadu, jako jsou plast, papír, sklo, kovy a nápojový karton.

Sběrné dvory jsou většinou také místem zpětného odběru, kde je možno odevzdat vysloužilé elektrické spotřebiče, starou elektroniku, počítače, zářivky a baterie.

 

* Pozn.: V případě, že obec určí za místo odkládání odpadů právě sběrný dvůr, pak musí být pro jeho provozování vydáno povolení krajského úřadu (§ 14 odst. 1, § 18 a § 78 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech).
Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.