Zdroj: Samosebou.cz

Vše o recyklačních symbolech na obalech

Recyklační symboly (značky) na obalech mají důležitou informační hodnotu. Právě díky nim můžeme jednoduše identifikovat materiál nebo materiály, z nichž jsou obaly vyrobeny. Tyto důležité informace nám říkají např. to, jak můžeme s produkty manipulovat, jak a kde je můžeme skladovat, ale také to, jak naložit s prázdnými obaly po spotřebování jejich obsahu. Recyklační symboly jsou základními nositeli informací o správném třídění odpadu.

Někteří možná nostalgicky vzpomínají na dobu, kdy byly věci jednoduše zabaleny např. jen v obyčejném kousku papíru. Už dávno není nakupování jen o diktování seznamu výrobků prodavači nebo prodavačce za pultem.
V dnešní moderní době musí být spotřebitel informován o tom, v jakém obalu si zboží kupuje, protože možnosti v obalovém průmyslu notně pokročily.

Dnes jsou obaly velmi odolné a mohou obsahovat škodlivé a toxické látky. Jejich správné třídění hraje velmi důležitou roli. Pojďme se proto společně podívat na zoubek recyklačním značkám, které nám možná nejsou úplně cizí, ale často váháme, co přesně znamenají.
Dnes bychom se před vhozením produktu do košíku ještě měli začíst do informací uvedených na obalu.

Informace na obalech produktů

Značení a nároky na obaly pomáhají řešit zákony a směrnice, a to nejen v rámci České republiky, ale také na mezinárodní úrovni.

DOBRÉ VĚDĚT

V roce 1994 bylo stanoveno Směrnicí 94/62/EC o obalech a obalových odpadech, že:

  • obaly musí být vyráběny tak, aby byly jejich objem a hmotnost minimální hodnoty přiměřené pro zachování nezbytné úrovně bezpečnosti, hygieny a přijatelnosti pro výrobek i pro spotřebitele;
  • obaly musí být navrženy a vyrobeny způsobem, který umožní jejich opakované použití nebo využití, včetně recyklace;
  • obaly musí být vyráběny s co nejnižším obsahem škodlivých a jiných nebezpečných látek.

Chceme-li mít přehled, nezbývá nám než se zastavit a prozkoumat, jaké informace jsou na obalu uvedeny. A že tam těch povinných a nepovinných dat je…

Na spotřebitele pamatuje v České republice zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, který definuje informace uvedené na produktu jako povinné a nepovinné.

DOBRÉ VĚDĚT

Prodávající je povinen zajistit přímo viditelné a srozumitelné značení na obalech. Jednoznačně povinnými údaji při značení obalů jsou:

  • název výrobku;
  • informace o výrobci, dovozci nebo dodavateli;
  • údaje o množství, hmotnosti nebo velikosti (popř. rozměru) produktu;
  • informace o materiálu, ze kterého je výrobek zhotoven;
  • další údaje potřebné dle povahy výrobku k jeho identifikaci, popřípadě užití;
  • údaje o materiálech použitých v jejich hlavních částech.

I když to vypadá jako velká věda, nebojte, vše na obalu má svoje vysvětlení. Každý symbol a značka nese konkrétní informaci, která má spotřebiteli pomoci zorientovat se např. v kvalitě obsahu, údajích o výrobci nebo poskytuje informace o samotném obalu a jeho likvidaci.

Recyklační symboly pomáhají přírodě!

Pro eliminaci negativních dopadů na životní prostředí, které se vyskytují v souvislosti s odpady, hrají zásadní roli právě recyklační značky.

Na první pohled je často těžké poznat, z čeho je obal vyroben.

Především plast je velmi variabilní materiál, běžné jsou u něj také vícesložkové, tzv. kompozitní obaly – více v článku „Recyklační symboly kompozitních materiálů z plastu“.

V souvislosti s tříděním odpadu nás nejvíce zajímají ty symboly, které se vztahují k obalu. Ty mají za úkol podporovat především jeho správné vytřídění. V závěru je ale vše v našich rukou, a to doslova!

recyklace_recyklacni_symboly_trideni_odpad_obal

Zdroj: Samosebou.cz

Recyklační symboly – užiteční pomocníci

Některé značky jsou známé díky mediálním kampaním a mají specifický účel. Jiné značky zase potkáváme tak často a dlouho, že už je ani nevnímáme, nebo vůbec nevíme, co znamenají. Pojďme na ně společně mrknout…

 

Panáček vyhazující obal do koše

Starý známý, na kterého si ale musíme dát trochu pozor. Jde o nepovinný symbol, který nás v podstatě jen informuje o tom, abychom neznečišťovali životní prostředí a odpad házeli do příslušných nádob (koše, popelnice, kontejnery).

Zelený bod

Vedle recyklační značky panáčka s košem si můžeme často povšimnout kulatého symbolu se šipkami uvnitř.
Tato ochranná známka – tzv. zelený bod – nám říká, že byl za tento obal uhrazen finanční příspěvek na zpětný odběr a jeho další zpracování recyklací.

Trojúhelník s obrysovými šipkami

Nejenže nám prozradí, že je obal možné recyklovat. Navíc nám říká, že tento obal už byl vyroben s podílem recyklovaného materiálu.
Čísla a písmena pod tímto symbolem nám napovědí, z jakého materiálu je obal vyroben. Při třídění se řídíme stejnými pravidly jako u trojúhelníku s plnými šipkami.

Přeškrtnutá popelnice

Tato recyklační značka nás upozorňuje, že obal nepatří vytřídit ani do kontejnerů na tříděný odpad, ani do komunálního odpadu. Obal musíme odevzdat prodejci nebo k ekologické likvidaci v rámci obce.

Trojúhelník s plnými šipkami

Tento symbol říká, že je obal určen k recyklaci, a bývá doprovázen písemnými zkratkami a čísly. Základní znalost recyklačních značek je důležitá, protože tím ovlivňujeme, zda odpad budeme umět vytřídit do správného kontejneru na třídění odpadu.
Více informací můžete najít zde: recyklační značky plastů a recyklační značky skla.

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.