Zdroj: Samosebou.cz

Zpětný odběr obalů v ČR

EKO-KOM – už jste o něm slyšeli? Ani si to neuvědomujeme, ale EKO-KOM je všude kolem nás. Co to tedy vlastně ten EKO-KOM je? Co označuje a k čemu EKO-KOM slouží? Odpovědi na tyto otázky si vysvětlíme v následujícím článku.

Základní informace o EKO-KOMU

Příběh EKO-KOMU se začal psát již roku 1997, kdy byl průmyslovými podniky založen jako autorizovaná obalová společnost.

EKO-KOM je akciová společnost, která po celou dobu své činnosti rozvíjí systém pro zpětný odběr obalů. Jejím cílem je vytřídění použitých obalů, které jsou následně dotříděny, a díky recyklaci mohou vzniknout druhotné suroviny, které poslouží k výrobě nových výrobků.

DOBRÉ VĚDĚT

EKO-KOM zajišťuje celorepublikový obalový systém, který nám umožňuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu.
Pro komplex souboru činností zajišťovaných společností se používá název „Systém EKO‑KOM“. Více se můžete dozvědět na www.ekokom.cz.

Zní to moc složitě? Tak to zkusíme jinak…

Barevné kontejnery na sklo, plasty, papír, nápojové kartony a kovy potkáváme běžně na každém rohu. Tyto sběrné nádoby jsou rozmístěny po celém území České republiky a tvoří tzv. sběrnou síť.

Pro zajímavost, každý z nás to měl v roce 2017 ke kontejnerům průměrně pouhých 92 kroků a měli jsme možnost třídit do 353 000 nádob. I proto patříme k nejúspěšnějším třídičům odpadu.
Pro větší pohodlí je obvykle více sběrných nádob na jednom místě, jedná se o tzv. hnízda kontejnerů (sběrná hnízda). Můžeme tak vytřídit více druhů odpadu na jednom místě.

samosebou_eko_kom_obal_kontejner_sklo_karton_plast_papir_trideni_obalova_spolecnost_zeleny_bod

Zdroj: Samosebou.cz.

Systém EKO-KOM umožňuje integrovaný sběr odpadu

Další velkou výhodou je, že můžeme oproti jiným zemím využívat tzv. integrovaný odpadový systém sběru odpadu. Co to znamená?
Nádoby na třídění nejsou určeny pouze pro třídění obalů, ale můžeme tam třídit i jiný druh odpadu. Uvedeme si to na příkladu papíru: Do kontejneru na papír v ČR netřídíme pouze krabice, ale můžeme tam vyhazovat i noviny a časopisy.

samosebou_eko_kom_obal_kontejner_sklo_karton_plast_papir_trideni_obalova_spolecnost_cesta_odpadu

Zdroj: Samosebou.cz.

Výsledky třídění odpadu v Systému EKO-KOM

Celý systém je založen na vzájemné spolupráci klientů (průmyslových podniků), měst a obcí.
Obce a města mají povinnost zajistit občanům možnost třídění odpadu.
EKO-KOM na straně druhé zajišťuje plnění povinností zpětného odběru a využití obalových odpadů. Více o celém systému lze nastudovat na oficiálních stránkách společnosti EKO-KOM.

Tento systém se ukazuje jako efektivní, o čemž mluví i výsledky, i díky němu v Evropě patříme v třídění odpadu ke špičce.
Ke konci roku 2017 bylo do Systému EKO-KOM zapojeno 20 778 firem a 6 123 obcí. Vzájemná spolupráce průmyslu, obcí, úpravců a finálních zpracovatelů druhotných surovin nese ovoce, jelikož třídit odpad může již 99 % obyvatel v ČR.

V České republice se z obalů nejvíce recykluje
papír, po něm následuje sklo, plasty, kovy a nápojové kartony. Celkem se v systému EKO-KOM zrecyklovalo 74 % všech obalů.
O tom, že je třídění odpadu standard, vypovídá i procento obyvatel, kteří třídí své odpady – je to celých 73 %.

ZAJÍMAVOST

EKO-KOM v číslech v roce 2017:

  • systém EKO-KOM, a.s, oslavil 20. narozeniny;
  • 1 091 050 tun jednorázových obalů uvedli výrobci na trh v ČR;
  • 804 086 tun obalových odpadů bylo v ČR vytříděno a předáno k dalšímu zpracování;
  • 46,9 kg činilo množství vytříděných odpadů na obyvatele.

Speciální kalkulačka nám vystavuje za rok 2017 účtenky se zajímavostmi – zjistěte, jakých úspor jsme díky společnému třídění odpadu dosáhli, nebo si třeba nechte spočítat, za jak dlouho ke kontejnerům doběhne s odpadem Usain Bolt.
Vyzkoušejte ReKalkulačku!

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.