Zdroj: Samosebou.cz

Kategorizace odpadů v kostce

Jste eko? Pak určitě třídíte odpad. Klasické dělení odpadu asi znáte, určitě ale není od věci vědět něco málo i o tom, do jakých kategorií odpady dělíme. A že těch druhů je. Aby se odpady mohly správně zpracovávat, jsou ošetřeny zákonem a jejich vyhláškami. Jaká vyhláška se na odpady a jejich určení, tedy kategorizaci, vztahuje?

Je to tak – abychom mohli všichni přispívat ke zlepšení životního prostředí, je třeba v tom mít jasno, a pokud má být ve věcech jasno, je třeba systém. To platí i tam, kde bychom to možná nečekali – v oblasti kategorizace odpadů.

vyhlaska_kategorizace_odpadu_trideni_odpad_obal_samosebou

Zdroj: Samosebou.cz.

Podívejme se na vyhlášku č. 93/2016 Sb., která byla aktualizována, jak už název napovídá, v roce 2016.

Vyhláška obsahuje předmět úpravy – zpracovává příslušné předpisy Evropské unie, stanovuje katalog odpadů, zařazování odpadu podle něj a definuje náležitosti obecního úřadu při zařazování odpadu do kategorií.

Tato vyhláška se týká převážně odpadů, které vznikají  ve výrobních podnicích, obchodních řetězcích, hotelech, restauracích, nebo těch, které vyprodukují při svém podnikání živnostníci.

DOBRÉ VĚDĚT

Podle Ministerstva životního prostředí musí původce odpadu zařadit odpad podle § 5 a § 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, pod katalogová čísla stanovená ve vyhlášce č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.
Pokud odpad nelze jednoznačně určit, zařadí ho Ministerstvo na základě doporučení obce, kam původce nebo oprávněná osoba spadá.

Jak u vyprodukovaného odpadu určit, kam s ním v Katalogu?

Nejdřív je třeba určit odvětví (obor, technologický proces), při kterém odpad vznikl. Podle toho se určí odpovídající skupina odpadu (1–20), pak podskupina.
V podskupinách odpadu bychom pak měli být schopni najít odpad s katalogovým číslem, který tomu vyprodukovanému nejblíže odpovídá.
Pakliže by byl problém s určením, je nejlepší to konzultovat s příslušným obecním úřadem.

Neplést si odborné pojmy s dojmy

V katalogu kategorizace odpadů spadají do speciálního zařazení odpady v těchto 3 kategoriích:

  • autovraky;
  • komunální odpady
    – odpady primárně produkované občany, to znamená, že se jedná o odpady, které nevznikají při výrobní činnosti firem nebo osob, které mají k podnikání oprávnění;
  • obaly a vytříděné složky
    – t.j. separovaný odpad, který je sbírán odděleně po komoditách a svážen (papír, sklo, plast, nápojový karton, kovy, textil atd.), včetně jeho směsí.

Dále najdeme v Katalogu podrobné rozdělení dalších specifických typů odpadů: od těžkých kovů a nebezpečných látek po přechodné kovy.
V Katalogu se dozvíte i o jednotlivých procesech, které specifické typy odpadů musí podstoupit v rámci jejich správné likvidace.
Mimochodem, víte, co je likvidace odpadů?

 

Tak to bylo letem světem o kategorizaci odpadů. Není to složité. Pokud bude třeba, tak vám na obecním úřadě nebo na příslušném oddělení Ministerstva životního prostředí rádi poradí.
A především – třiďte odpad, má to smysl!

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.