Zdroj: Pixabay.com

Od třídění a sběru papíru až po recyklaci

Recyklace papíru – tenhle pojem nejspíš všichni známe už z lavic základních škol v souvislosti s každoročně pořádanými sběry papíru. Je pro děti motivací k třídění odpadu a taky podporuje zdravého soutěžního ducha v kláních o co největší množství sesbíraného papíru mezi třídami ve škole, i mezi jednotlivými školami.  Další přidanou hodnotou je právě recyklace sesbíraného papíru, tedy jeho materiálové využití, a i přesah k ekologickému přístupu k životnímu prostředí.

Možná, že právě i díky sběru papíru ve školách jsme tu v třídění papíru tak dobří, že pořád patříme v třídění odpadu mezi nejlepší v Evropě. Možná opravdu platí pořekadlo „Co se v mládí naučíš, ve stáří, jako když najdeš!“

Recyklací papíru vznikají školní písanky, noviny i toaleťák

Do časů naší povinné školní docházky můžeme datovat pravděpodobně také první nezbytnůstky vyrobené z recyklovaného papíru, které nám tehdy přišly vhod: sešity, písanky, památníky a bloky. A schválně, kdo z nás prcků ve školních lavicích, tehdy tušil, na jak chvályhodné a záslužné aktivitě korunované recyklací sesbíraného papíru, se podílel tříděním či sběrem?

V každém případě, nutno si přiznat, že bez sešitů, pijáků a písanek bychom si ve škole asi ani neškrtli. I dnes některé z firem, které se zabývají podporou kolektivního školního sběru papíru, nabízí žákům základních škol jako odměnu za snahu a účast na sběru sešity vyrobené právě z recyklovaného papíru zdarma v rámci školních věrnostních programů. Je přece prima odnést si za vlastní přispění do recyklačního procesu papíru  výsledný praktický produkt v aktovce.

DOBRÉ VĚDĚT

Co je sběr odpadů?

Pojem sběr odpadu se liší od třídění odpadu. Sběr odpadu označuje soustřeďování odpadů právnickou nebo fyzickou osobou s oprávněním podnikat za účelem předání odpadu k jeho dalšímu využití, nebo odstranění. V praxi se jedná o sběr odpadů do nádob, pytlů, velkokapacitních kontejnerů, ve sběrných dvorech , místech zpětného odběru, výkupnách apod.
Pro rychlé připomenutí – třídit odpad může každý z nás do veřejně přístupných nádob a kontejnerů na území celé České republiky. V ČR máme velkou výhodu, protože tu existuje tzv. integrovaný odpadový systém (více zajímavostí viz Slovník) a speciální systém pro Zpětný odběr obalů.

V každém případě, abychom mohli papír recyklovat, je třeba jej vytřídit do nádob, nebo právě pomoci připravit dětem do školního sběru. A co se s vytříděným papírem stane dál?

modry_kontejner_papir_noviny_casopisy_trideni

Papír, jako noviny nebo časopisy, obvykle patří do modrého kontejneru. (Zdroj: Samosebou.cz.)

Od vytřídění papíru po recyklaci – jak probíhá recyklace papíru?

Poté následuje svoz odpadu z papíru na specializovaná pracoviště.

Při recyklaci papíru probíhá nejprve ruční dotřídění, kde se vytříděný papír zbavuje nečistot a následně může probíhat roztřídění podle druhu papíru a jeho kvality. To pak určuje jeho další zpracování a použití.

DOBRÉ VĚDĚT

Recyklační proces papíru může proběhnout průměrně 5 – 7 krát. Opakovanou recyklací se celulóza, resp. délka celulózových vláken, zkracuje a recyklát tak ztrácí na kvalitě. To následně omezuje i možnosti další recyklace papíru.
Obecně tedy platí, že čím je papírové vlákno delší, tím vznikne kvalitnější recyklovaný papír určený k další výrobě a tím kvalitnější produkt z recyklovaného papíru můžeme vyrobit.

Použitý papír nejdříve rozvlákníme ve vodě v rozvlákňovači. Následně probíhá jeho čištění, kdy dochází k odstraňování kovových sponek, plastových okýnek (obálky), barviv, lepidel a inkoustů. Za použití vody tak získáme řídkou kašovitou směs. V této fázi můžeme směs také bělit pro výrobu bílého papíru.

Až poté můžeme přidat do papírenského stroje recyklovaný papír. Vláknitá suspenze je odsud nanášena do lisu dlouhou štěrbinou na nekonečné síto.
Při lisování dochází ke stlačování mokré buničiny, čímž dochází k odstranění cca 50 % vody, kterou odvádí z lisovacího stroje síťový dopravník.

Pás papíru doputoval k litinovým válcům, které zhruba při teplotě 100 ˚C urychlují proces sušení.

Následuje povlakování, kdy jsou na povrch papíru nanášeny pigmenty, pojidla a další přísady, které zlepšují vlastnosti papíru.

Poté probíhá tzv. kalandrování, kdy sadou kalandrových válečků papír „žehlíme“ a tím mu dodáváme požadovanou hladkost a lesklou strukturu.

Takto upravený papír se navíjí na obrovské kotouče a ty se pak řežou na požadované rozměry a dále zpracovávají.

Pak už u konkrétních zpracovatelů dochází k výrobě nových produktů.

Třídění a recyklaci papíru můžete vidět pro lepší představu na obrázku níže.

recyklace_recyklacni_proces_trideni_doma_kontejner_svoz_dotridovaci_linka_recyklovany_vyrobek_samosebou

Koloběh papíru od jeho použití, po sběr a recyklaci až následné opětovné využití. (Zdroj: Samosebou.cz.)

Více o třídění a recyklaci papíru zjistíte ve speciální kampani Příběh papíru.

Zajímavost

Nejvyšší míry vytříděnosti v ČR bylo v loňském roce dosaženo již tradičně právě u papíru. Díky tomu bylo 9 z 10 vyrobených tun papírových obalů recyklováno a opět se tak vrátilo do oběhu.
V ČR třídí své odpady ¾ obyvatel, přičemž každý z nás vytřídil v roce 2022 průměrně 23,7 kg papíru. Přibližně 98 % novin je u nás vyrobeno právě z recyklovaného papíru!
Jedna tuna vytříděného papíru ušetří skoro 2 tuny dřeva a cca 31 000 litrů vody!
Papírenskému průmyslu v současné době vévodí Severní Amerika, Evropa a východní Asie.
Víc podrobností o ušetřené přírodě díky třídění a recyklaci odpadu najdete na webu jaktřídit.cz/priroda.

Co vše se běžně z recyklovaného papíru vyrábí?

 • Bloky; 
 • sešity;
 • obálky;
 • kancelářský papír;
 • tiskopisy a formuláře;
 • desky, šanony a další výrobky pro archivaci dokumentů;
 • papírové obaly;
 • tašky z papíru;
 • časopisy a noviny;
 • krabice;
 • knihy kartonové boxy a další.

Kromě sešitů, bločků a další plejády věciček tam patří jedna věc, kterou máme doma všichni a používáme ji několikrát denně. Hádejte, co to je? Ano, je to toaletní papír!

TIP 

Co je poslední vyjížďkou recyklovaného papíru?

Z méně kvalitního vytříděného papíru, tedy z papíru s krátkými vlákny se v recyklačním procesu vyrábí výrobky, které nikomu z nás také určitě nejsou cizí. Ba naopak.
Jsou to hlavně obaly na vajíčka, papírové ubrousky, utěrky a již zmiňovaný toaletní papír. Starý papír, který už dál recyklovat nelze se využívá jako alternativní palivo nebo jako tepelná izolace. Nazmar prostě nepřijde!

papir_recyklace_trideni_toaletni_papir_wc

Recyklovat se dají i ruličky od toaletního papíru nebo také plata od vajec. (Zdroj: Pixabay.com.)

 

Závěrem snad jen moudrá rada, jak by řekla Halina Pawlovská: třídění papíru se vyplatí, tahle činnost se vám mnohonásobně navrátí! Ať už v podobě dobrého pocitu zodpovědnosti za životní prostředí, nebo v podobě konkrétního nového produktu. Protože co si budeme povídat – bez toaletního papíru ani ránu, žejo!

A pokud máte radši čísla, než Halinu, pak si to můžete sami spočítat na naší ReKalkulačce! Důkaz místo slibů!

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.