Jak třídit sáčky různých druhů?

Jak třídit různé druhy sáčků? Kam patří plastový a papírový, nejspíš víme. Jak ale správně vytřídit tzv. kombinované sáčky (např. ty na pečivo nebo od koření)? A co s voskovanými? A kam vyhodit látkové nebo bio sáčky – jsou opravdu všechny kompostovatelné? Pojďme se na to podívat…

Plastové sáčky – jak a kam je třídit?

Neznečištěné plastové sáčky patří do žlutého kontejneru určeného pro třídění plastů.
Jestliže je sáček mastný či jinak znečištěný (od barvy, lepidla apod.), patří vytřídit do směsného odpadu.
Do plastu netřídíme ani sáčky s nástřikem hliníku (např. pytlíky od chipsů, oříšků atd.).

DOBRÉ VĚDĚT

Plastové sáčky řadíme v rámci recyklačního procesu do tzv. směsných plastů. Pro další zpracování jsou rozemlety na malé kousky. Následně se z nich vyrábí např. nové fólie. V případě horší kvality se použijí na výrobu pytlů do odpadkových košů. Směsné plasty se ale také používají např. k výrobě protihlukových stěn, laviček či dlažby.

Papírové sáčky – jak a kam je třídit?

Sáčky z běžného papíru třídíme do modrého kontejneru na papír. Opět platí, že sáček nesmí být znečištěný a mastný.
Pokud je papírový sáček vyroben z voskovaného nebo křídového papíru, nebo je jakkoliv jinak silně znečištěn, patří do směsného odpadu.

 

Velkou roli při třídění obalů hraje také znečištění sáčků. (Zdroj: Pixabay.com)

 

Kombinované sáčky – jak a kam je třídit?

Pokud se jedná o papírovo-plastové sáčky, u kterých je možné oba materiály oddělit, pak je separované vrstvy a vytřídíme do příslušného kontejneru na odpad – tedy papírovou část do modré a plastovou do žluté nádoby na třídění odpadu.

Pokud je sáček tvořen neoddělitelnou kombinací materiálů (jde např. o sáčky od koření, pudinků, polévek…), pak není tříditelný a patří do směsného odpadu.

TIP 

Jak si to zapamatovat? Jednoduše – v podstatě jediný kombinovaný obalový materiál, který můžeme třídit, je nápojový karton. Ten obvykle třídíme do oranžových kontejnerů.
Ostatní obaly, které mají recyklační symbol s označením C/xy třídíme do směsného odpadu.
TIP: více o kompozitních obalech v článku Recyklační symboly kompozitních materiálů z plastu.

Sáčky z bioplastů (bioplastové/biodegradabilní) – jak a kam třídit?

Pod pojmem bioplast si můžeme představit jednak plast vyrobený z obnovitelných zdrojů, tedy z cíleně produkované biomasy, nebo zdroje na bázi odpadu – tyto bioplasty řadíme do skupiny bio-based plasty.

Na druhé straně jsou plasty, které degradují za definovaných podmínek v průmyslových kompostárnách za působení přírodních faktorů – to jsou tzv. biodegradovatelné plasty.

A ještě tu máme plasty, které mohou být kombinací obou variant – z čeho je plast vyroben a jak degraduje.
Může být tedy vyroben z ropy nebo z obnovitelných (bio-based) zdrojů a upraven tak, aby buď nedegradoval, nebo se naopak působením přírodních zdrojů rozpadal.

Pro běžného spotřebitele je velmi obtížné se ve všech těch pojmech a značkách spojených s bioplasty zorientovat, natož je pak v praxi správně identifikovat a následně s nimi správně naložit jako s odpadem.

Kompostovatelné bio sáčky jsou vyrobeny ze 100% přírodních materiálů (jako např. kukuřičný škrob, bramborový škrob, řepa, cukrová třtina, ale i celulózy nebo palmových listů…pšeničný cukr, pšeničná celulóza, kukuřičný cukr, bramborový škrob apod.).
Obvykle je používáme na kuchyňský bioodpad a tyto sáčky můžeme vytřídit na kompost, nebo třeba do vermikompostéru.

Existují ale také tzv. biodegradabilní sáčky, které obvykle kompostovatelné nejsou. V tomto případě neexistuje jednoznačné doporučení, kam sáčky třídit. Záleží na místních podmínkách systému sběru a svozu odpadu a možnostech jeho dalšího zpracování.
V případě dotazů ohledně třídění biodegradabilních sáčků se můžete s dotazem obrátit na místní svozovou společnost či obecní úřad.

Celofánové sáčky – jak a kam třídit?

Celofán nelze recyklovat, proto sáčky vyrobené z celofánu netřídíme do kontejnerů na tříděný odpad (většina z nás by ho asi chtěla vyhodit do kontejneru na plast), ale vyhazujeme je do směsného odpadu.

DOBRÉ VĚDĚT

Celofán je průhledná fólie vyrobená z celulózových vláken. Jedná se o nepropustný materiál, proto je vhodný zejména pro bezpečné balení a skladování potravin. Ačkoliv se při jeho výrobě používají nebezpečné chemické látky, je celofán zdravotně nezávadný.

Některé sáčky třídit lze, jiné naopak nikoliv. Svoji roli hraje také znečištění tohoto druhu obalů. V každém případě bychom měli zejména s těmi jednorázovými a nerecyklovatelnými šetřit a vždy si dvakrát rozmyslet, jestli je opravdu potřebujeme. Můžeme tak výrazně pomoci našemu životnímu prostředí.
Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.