Černé skládky – co skrývají a jak je řešit?

Černá skládka takřka za každým městem bývala kdysi krutá realita doby, kterou pravděpodobně nejen generace dnešních třicátníků pamatuje. Od časů divokých devadesátek se toho naštěstí poměrně dost změnilo a postupně se rozvíjející ekologická osvěta zapříčinila podstatné zredukování načerno založených skládek. Jak ale poznáme černou skládku? A co dělat, pokud na nějakou narazíme?

Právní problematika černých skládek

Zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.), kterým se v ČR při nakládání s odpady řídíme, pojem „černá skládka“ konkrétněji nedefinuje. Většina z nás o ní už alespoň jednou ve svém životě zaslechla, někteří černé skládky viděli, a proto si dokážeme poměrně barvitě (tedy nejen černě) představit, jak taková skládka asi vypadá. V řeči odborníků jde o nelegální ukládání odpadů na místo, které k tomu není určené.

A vězte, že nejčastěji je „černá skládka“ zakládána spoluobčany, kteří záměrně ignorují pravidla pro odkládání odpadů ve městech a obcích a zbavují se „jednoduše“ např. starého nábytku, koberců nebo sanitární techniky přímo u popelnic a kontejnerových stání.

TŘÍDICÍ OKÉNKO

Co je černá skládka?

Černá skládka je ve své podstatě místem, kde dochází k nelegálnímu ukládání odpadu bez povolení příslušných orgánů. Toto místo tak logicky není pro ukládání odpadu technicky vybaveno a nesplňuje podmínky pro jeho uložení.
Černé skládky mohou být tvořeny odpady různého druhu a původu jako je klasický směsný domovní odpad, ale i objemný odpad, jako jsou koberce a starý nábytek, stavební sutě apod. Občas se v nich najdou pneumatiky,  elektroodpad, případně nebezpečný odpad, nádoby na olej, barvy, laky atd.).
Nepřeháníme, když řekneme, že černé skládky jsou skutečnou hrozbou – pro přírodu i pro nás samotné. Do ovzduší z nich mohou unikat škodlivé látky, hrozí kontaminace půdy, povrchové i podzemní vody. Rozhodně tedy nemají pozitivní dopad na životní prostředí.
V naprosté většině případů se nepodaří zakladatele nelegální skládky bohužel dohledat.

Černé skládky v České republice

Zemský ráj to na pohled! Možná na první, ale na ten druhý už to tak veselé není. Podle údajů z aplikace, jejímž prostřednictvím je možné mapovat černé skládky, se za posledních 6 let v naší krásné kotlině objevilo téměř 10 000 nelegálních skládek odpadu! Je pozitivní, že se některé daří postupně likvidovat nebo probíhá jejich odstranění, ale i přesto lze aktuálně monitorovat na 2 000 černých skládek.

 

Co dělat, když narazím na černou skládku?

V době chytrých telefonů je nejsnazším a nejrychlejším řešením nahlásit černou skládku přes různé aplikace, pokud je města či obce provozují.
Kdo chytrým aplikacím nedůvěřuje, může skládku nahlásit i telefonicky nebo osobně na příslušném obecním úřadu.

Někdy se „poštěstí“ a černoskládkaře přistihneme přímo při činu – in flagranti! Co potom? Dění ideálně zpovzdálí zdokumentujeme, zavoláme městskou či obecní policii,  a po příjezdu budeme součinní. Policie a úřady si již následně poradí.

V případě dopadení hrozí „zakladateli černé skládky“ za vyhození odpadu v místech, kam nepatří, podle přestupkového zákona pokuta ve správním řízení až do výše 50 tisíc korun. Pokud černou skládku řeší přímo Česká inspekce životního prostředí, tak může stanovená pokuta dosáhnout i milionové výše.

Musíme ale počítat s tím, že inspekce řeší spíše rozsáhlejší skládky a hromádkou odpadků v lese se pravděpodobně zabývat nebude.

 

Ekologický dopad skládky na životní prostředí může být devastující. (Zdroj: pixabay.com)

 

Likvidace černých skládek

Dobrá tedy. Když už máme skládku nahlášenou, co se děje pak? Následuje  úklid černé skládky, resp. odstranění odpadů, dříve označované jako  likvidace odpadu.

Při odstranění černé skládky je zapotřebí  asistence odborných služeb. Zpravidla ji provádějí obce prostřednictvím specializovaných firem, popř. technických služeb města. Je třeba si uvědomit, že každá takové odstranění černé skládky stojí obce finance, které by mohly být využity mnohem lepším způsobem, třeba na zkvalitnění odpadových služeb, nebo zpříjemnění prostředí pro své obyvatele.

V dnešní době, kdy má každé město a obec vypracovaný systém nakládání s odpady, je hračkou také odpad vytřídit (v České republice navíc funguje veřejně přístupná síť nádob na tříděný odpad, kdy každý občan ujde průměrně necelou stometrovou cestu ke kontejnerům na tříděný odpad) a to, co již vytřídit nelze, vyhodit do kontejneru na směsný odpad nebo odvézt do sběrného dvora.

 

Pojďme se všichni snažit, aby žádné černé skládky odpadu v přírodě nevznikaly…. Naše křehká příroda si to zaslouží.

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.