Zdroj: Samosebou.cz

Velké a objemné téma o velkoobjemovém odpadu

Jedeš objem? Klasická otázka v posilovně se dá překvapivě použít i u tématu třídění odpadu. Někdy totiž klasické kontejnery na tříděný odpad prostě velikostně nestačí nebo jsou pro vytřídění našeho odpadu jednoduše nevhodné. Co je velkoobjemový odpad a kde vzniká? A co s ním?

Velkoobjemový odpad pod drobnohledem

Každý z nás pravděpodobně někdy něco rekonstruoval a právě tehdy vzniká méně standardní odpad než ten, který běžně produkujeme a který v ČR třídí 73 % obyvatel (např. plasty, sklo, papír atd.). Stejně tak bychom měli třídit i velkoobjemový odpad a umožnit tak jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.
Díky recyklaci můžeme získat spoustu druhotných surovin a u odpadu, kde není recyklace možná, tak budeme eliminovat případné škodlivé dopady na životní prostředí.

DOBRÉ VĚDĚT

Co je velkoobjemový odpad?

Jedná se o odpad, který vzhledem k jeho velikosti a objemnosti nelze odkládat do běžně dostupných nádob na odpad – ať už jde o kontejner na směsný, či tříděný odpad.
Do této kategorie odpadů spadá např. starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, kuchyňské linky, objemný elektroodpad a drobný odpad ze staveb.
Mějte na paměti, že zdivo a suť již spadají do kategorie stavební odpad – více v článku Třídím jako Diva: kam se stavebním odpadem?.

Jsou ale odpady, které není vhodné odkládat do velkoobjemových kontejnerů. O jaký velkoobjemový odpad se jedná?

  • chemikálie;
  • zrcadla;
  • tabulové sklo – patří do zeleného kontejneru na sklo, který má na boku na tabulové sklo podlouhlý otvor, ve větším množství patří tabulové sklo na sběrný dvůr;
  • odpad, který lze vytřídit do kontejnerů na tříděný odpad, a již zmíněný stavební odpad.
velkoobjemovy_kontejner_velkoobjemovy_odpad_trideni

Zdroj: Samosebou.cz

Třeba takový koberec není úplně jednoduché vytřídit – do barevného kontejneru se přece nevejde, ani tam nepatří, tak kam s ním?
Právě pro takový druh odpadu bývají v obcích zřízeny sběrné dvory, někde provozuje jeden více obcí společně.

Pak už stačí velkoobjemový odpad naložit na vozík nebo do auta, zabezpečit ho a hezky pěkně ho tam odvézt. Je vhodné se předem informovat, jaký druh odpadu daný sběrný dvůr přijímá a za jakých podmínek.

V obcích či městských částech probíhají také tzv. mobilní sběry. V tomto případě můžeme v určitý předem stanovený den a po vymezený časový úsek vyvézt nahromaděný odpad na místo k tomu určené, kde obvykle bývá přistaven tzv. velkoobjemový kontejner.

Někdy se ale může stát, že potřebujeme odvézt větší množství velkoobjemového odpadu ihned. V tom případě je nejlepší objednat si přistavení velkoobjemového kontejneru u specializované firmy. Nezapomeňte si ověřit, zda právě u vás nebudete potřebovat pro přistavení kontejneru speciální povolení.

VĚDĚLI JSTE, ŽE…?

Systém třídění odpadu bývá stanoven obecní vyhláškou, kterou je nezbytné dodržovat. Konkrétní informace o možnosti odkládání odpadů získáte na obecním či městském úřadě, případně přímo ve sběrném dvoře.

Velkoobjemový kontejner – titán mezi kontejnery

Kontejnery pro velkoobjemový odpad bývají zpravidla vyrobeny z robustní ocelové konstrukce. Po obvodu jsou většinou vybaveny držáky k uchycení plachty, která odpad zajistí při převozu. Objem takového kontejneru se může lišit, zpravidla se však pohybuje od 3 m³ až do 40 m³.
Čtěte více: o tom, že není kontejner jako kontejner, podrobněji v článku Druhy a rozměry nádob na odpad.

 

Jak vidno, i odpad o velkém objemu se dá třídit lehce jako pírko. Třiďte odpad bez ohledu na to, zda je velký, či malý, protože to má smysl!

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.