Zdroj: Samosebou.cz

Co myslíte, třídíte, nebo recyklujete odpad?

Pojem odpad by asi většina z nás zvládla vysvětlit levou zadní. Těch pojmů, které se k odpadům pojí, je ale celá řada: re-use, upcyklace, downcyklace, LCA, zero waste a takhle bychom mohli  pokračovat v jejich výčtu ještě hodně dlouho. Mezi lidmi, a to navíc i vlivem nesprávně uváděných informací v médiích, se pak vžívají pojmy, které nejsou významově vůbec správně – a tak se tyto „omyly“ šíří jako lavina, až nakonec zlidoví. Tak schválně – třídíte doma odpad, nebo recyklujete? Pojďte si v tom udělat jasno!

Tak jen na úvod – většina z vás asi zná pojem tetrapak nebo mikroten. Tyto pojmy zlidověly mezi lidmi natolik, že je používají k označení druhu obalu. Přitom v obou případech se jedná o obchodní název konkrétního produktu jistého výrobce, nikoli o název obecný pro materiál.

ZAPAMATUJTE SI!

Tetrapak je nesprávným zažitým označením obalů používaných především k balení nápojů = nápojových kartonů.
Mikroten je nesprávným označením tenké fólie z plastu, která se nejčastěji používá k výrobě hojně používaných jednorázových sáčků.

Pojmy třídění a recyklace odpadu označují odlišné činnosti – jak to tedy je?

Oba pojmy se sice používají v souvislosti s nakládáním s odpadem, ale označují úplně odlišnou činnost, byť jsou úzce provázané.

Co děláme, když „třídíme odpad“?

My, běžní občané, doma odpad nerecyklujeme, ale třídíme! Jakmile spotřebujeme obsah produktu nebo nám doslouží, tak ho vyhodíme doma do koše nebo do boxů, krabic či tašek na tříděný odpad.
Odpad z koše pak vyhodíme do popelnice nebo kontejneru na směsný odpad a ten tříděný vytřídíme do kontejnerů na tříděný odpad.

Bez této naší činnosti, samozřejmě se to týká i odpadů vyprodukovaných podnikatelskými subjekty, by nemohla probíhat recyklace odpadu.
Pro námi vytříděný odpad je pak z třídicích hnízd zajištěn svoz odpadu a ten tak může putovat k dalšímu zpracování a k recyklaci.
Třídění odpadu je tak nezbytnou činností, která recyklaci odpadu předchází.

Plastový odpad se v dotřiďovacím procesu rozděluje do balíků podle jednotlivých druhů. (Zdroj: Samosebou.cz)

Co děláme, když „recyklujeme odpad“?

Zjednodušeně řečeno je recyklace odpadu jakýmkoli způsobem využití odpadů, díky němuž je odpad znovu zpracován na výrobky, příp. materiály či látky. Ty následně mohou sloužit k původnímu nebo jinému účelu použití, včetně přepracování organických materiálů.

Cílem recyklace je získat druhotnou surovinu, kterou můžeme použít k výrobě nových produktů a v některých případech tak úplně nebo zcela nahrazovat primární suroviny.

kolobeh_recyklace_infografika_samosebou_recyklacni_kolobeh_kontejner_svoz_tridici_linka_druhotna_surovina

Jak vypadá koloběh recyklace odpadu? (Zdroj: Samosebou.cz)

DOBRÉ VĚDĚT

Co je primární a druhotná surovina a jaký je mezi nimi rozdíl?

Primární suroviny vznikají přírodními procesy bez lidského zásahu (např. ropa, drahé kovy, rašelina, plyny, křemičité písky pro výrobu skla atd.).
Druhotná surovina je získávána cílenou lidskou činností – zejména úpravou tříděného odpadu – a může sloužit k náhradě či doplnění primárních surovin při výrobě.

Recyklace odpadu je proces jeho zpracování, který je tvořen několika specifickými na sebe navazujícími činnostmi. Postup zpracování odpadu recyklací se liší podle různých faktorů – např. podle druhu odpadu, který zpracováváme, kvality vstupních surovin nebo účelu použití zrecyklované suroviny.

ZAPAMATUJTE SI!

POZOR! Recyklací odpadů není energetické využití odpadu a zpracování na výrobky, materiály nebo látky, které se používají jako palivo nebo zásypový materiál.

Díky recyklaci můžeme nahrazovat primární suroviny – jak to funguje?

Pro lepší představu si to uvedeme na příkladu skla. Při jeho výrobě jsou používány křemičité písky, které se těží a jsou primární surovinou k jeho výrobě.
To ale představuje zátěž pro přírodu a životní prostředí a primární zdroje navíc nejsou nevyčerpatelné (i proto se už i písek dostal do hledáčku mafie). A tak se hledají cesty, jak tyto zdroje nahrazovat, šetřit či doplňovat.
Při výrobě skla mohou být do čisté vsázky (křemičitých písků – nejvyšší kvalita vstupní suroviny) přidávány tzv. střepy, které získáváme jako druhotnou surovinu z vytříděného skla do kontejnerů na sklo.
Podle požadované kvality skla můžeme vytříděným sklem nahradit až 65 % sklářských písků!
Kromě úspory primárních zdrojů ale můžeme dosahovat i značných energetických úspor – více zajímavostí v kampani na podporu třídění skla.

 

Co z toho vyplývá? Že bez třídění není recyklace. Takže třídění zdar!

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.