Zdroj: Pixabay.com

Třídění odpadů a rok 2020 – jaké změny nás čekají?

Začátek nového roku je pro mnohé symbolem nových výzev, povinností či pravidel, která si stanovíme. Nové výzvy čekají i odpadové hospodářství a dotknou se i nás samotných a našeho přístupu k třídění odpadů. Co přinesou legislativní změny přijaté v letošním roce?

Jaké jsou změny v zákonech týkající se nakládání s odpady?

Legislativní změny v oblasti odpadového hospodářství jsou předmětem diskuzí a připomínek několik let a změny se dotkly hned několika zákonů.

 

Jak uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec: „Není nač čekat, doba se změnila, odpady už nepředstavují něco, čeho se společnost chce zbavit, ale jsou nám zdrojem, znovuvyužitelným produktem, materiálem, energií, jejichž využitím šetříme, a ještě více chceme šetřit primární suroviny a naše životní prostředí a získávat nová pracovní místa v recyklačním a reuse průmyslu. Chceme proto, aby nová legislativa začala platit od roku 2021.“

Richard Brabec

 

Změny v zákonu o odpadech

Zásadní změnou bude výše skládkovacího poplatku – tedy poplatku za odpad ukládaný na skládku, jehož výše se změní od roku 2030 z 500 Kč až na 1 850 Kč.

Cílem je snížit množství odpadu, který by mohl být využit recyklací či energeticky a namísto toho leží bez využití na skládkách. Po roce 2030 už totiž nebude možné skládkovat využitelné odpady – tady došlo k posunu z původního termínu 2024.

Současně zákon umožní aplikovat tzv. třídicí slevu – obce budou moci do roku 2025 skládkovat zbytkový odpad za 500 Kč, od roku 2030 to bude za 800 Kč a využití slevy bude možné jen tehdy, pokud bude vytříděno alespoň 45 % plastů, papíru, skla a biologicky rozložitelného komunálního odpadu a od roku 2027 dojde k navýšení na 75 %.

Zákon uvede v platnost také PAYT (pay, as you throw) – motivační systém, díky kterému budou občané moci platit za vyprodukovaný směsný odpad. Obce také budou moci nově určit výši poplatku za odkládání odpadů.

samosebou_trideni_nova_legislativa_zakon

V odpadovém hospodářství nás čekají velké změny. (Zdroj: Pixabay.com)

Změny v novele zákona o obalech

Zákon nepočítá s plošným zaváděním zálohového systému na PET láhve, zálohování ale nezakazuje, pouze říká, že výrobce, který systém zavede, musí všude, kde uvádí obaly na trh, zajistit jejich zpětný odběr.

Změny v zákonu o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Zákon aplikuje tzv. ekomodulaci, jejímž cílem je, aby se výše poplatků za obaly uváděné na trh odrážely od jejich recyklovatelnosti. Tedy aby uvedení snadno recyklovatelných obalů vycházelo levněji než uvedení kombinovaných obalů, které jsou složené z více druhů materiálů.

Změny by tak měly vést především ke zvýšení míry třídění a recyklace odpadů, snížení množství komunálního odpadu končícího na skládkách a k plnění evropských cílů.

Současně se připravuje návrh zákona zaměřený na omezení jednorázových plastových výrobků, který by měl být vládě předložen v říjnu. V průběhu května 2021 by mělo dojít k zákazu používání některých z nich (např. brček, příborů atd.).

Třídění tuků a olejů

Tato legislativní změna byla přijata dříve, ale letos vstoupila v platnost – obce v celé České republice musí od 1. 1. 2020 obyvatelům umožnit třídění tuků a olejů.

Jak to mají s tříděním Češi a co budoucí generace?

Češi patří dlouhodobě k nejlepším v třídění odpadů, potvrzují to i poslední údaje z výsledků třídění a recyklace odpadů za rok 2018, podle kterých odpady třídí 73 % obyvatel.

Jednou věcí je stávající stav, který ovlivňuje legislativa, ale podstatný je také přístup nás samotných – jakou vyhlídku máme do budoucna?

Do značné míry nás a naše chování ovlivňuje proveditelnost řešení – třídění odpadů nám tak ulehčuje veřejně dostupná síť kontejnerů na odpad a průměrná vzdálenost k nim, která činí pouhých 91 metrů.

A pak je to kromě legislativy také prostředí, ve kterém vyrůstáme, vliv okolí a výchova. To, že je edukace od útlého věku důležitá, víme moc dobře, a proto máme v ČR mnoho programů zaměřených na vzdělávání dětí v oblasti nakládání s odpady (jsou to třeba projekty jako Tonda Obal, putovní výstava Brána recyklace nebo divadelní představení Yrav Yvolrak).

Zajímavá zjištění přinesl zveřejněný výzkum o generaci Z², kde se mimo jiné zaměřili na důležitost tématu ekologie pro dnešní mládež. Průzkumu se účastnilo 600 dotazovaných ve věku 16–23 let. Jak to mají mladí?

ZAJÍMAVOST

Do generace Z patří mladí lidé, kteří se narodili po roce 1995.
Prý neodtrhnou oči od mobilu a jsou závislí na sociálních sítích, nezajímají se o politiku, rodinu odkládají a v práci se chtějí bavit.

Co se týče ekologie a vztahu generace Z k životnímu prostředí, pak pouhých 15 % považuje klimatickou změnu za nepodstatný problém a tomu odpovídá i jejich osobní přístup k činnostem, kterými sami mohou stav přírody ovlivnit: 70 % omezuje používání plastů, 49 % z nich nekupuje balenou vodu, 28 % používá přírodní kosmetiku, 42 % celkově omezuje spotřebu a rovných 83 % z nich aktivně třídí odpad!

 

A tak to vypadá, že jsou vyhlídky do budoucna víc než nadějné! Třiďte odpad i vy, bez ohledu na věk, příroda se nám za to odmění!

 

Zdroje:

¹ Online časopis: Czechindustry.cz. Článek: Ministr Brabec: Spolu s našimi partnery – samosprávou a průmyslem – chceme dostat novou odpadovou legislativu do života co nejdřív.
Zdroj: https://www.casopisczechindustry.cz/products/ministr-brabec-spolu-s-nasimi-partnery-samospravou-a-prumyslem-chceme-dostat-novou-odpadovou-legislativu-do-zivota-co-nejdriv.

² Výzkum realizovala agentura Behavio pro aktualne.cz.
Zdroj: https://magazin.aktualne.cz/zatracena-generace-z/r~d1f1da48debd11e9926e0cc47ab5f122.

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.