Zdroj: Samosebou.cz

Výsledky třídění a recyklace odpadu za rok 2019

Sečteno a podtrženo – víme, jak jsme třídili odpady v loňském roce. Jsme národem třídičů? Kolik nádob na třídění odpadů jsme měli k dispozici? Jak daleko jsme to měli ke kontejnerům a čím je specifický náš systém třídění? Kolik jakého odpadu jsme vytřídili? To a mnohem víc prozradíme v článku.

V jedné známé písničce se zpívá „nic není jako dřív, nic není, jak bejvávalo…“, a proto probíhá každoročně zhodnocení výsledků třídění a recyklace odpadů.

Podle nejaktuálnějších dat třídí v České republice odpady 73 % obyvatel, pravidelně tedy třídí svůj odpad ¾ z nás.

Kromě vysokého počtu obyvatel, kteří preferují ekologický a ohleduplný přístup k přírodě, jsme v roce 2019 opět navýšili množství vytříděného odpadu – každý z nás průměrně vytřídil 51,3 kg (pro porovnání: v roce 2018 to bylo 49 kg).

Ve sběrných systémech obcí se shromáždilo více než 693 000 tun, meziročně jsme tak dosáhli 4 % nárůstu. Do systému bylo na konci roku 2019 zapojeno 6 146 obcí ČR a 21 197 firem.

DOBRÉ VĚDĚT

Systém třídění a recyklace obalových odpadů zajišťuje v České republice autorizovaná obalová společnost EKO-KOM.
Obalové odpady tvoří významnou složku tříděného komunálního odpadu – díky třídění a recyklaci odpadů jsme společně za 23 let ušetřili 389 km² přírody.

Systém třídění odpadů může díky dlouhodobé spolupráci pohodlně využívat 99 % obyvatel a zahušťování sběrné sítě pro co nejdostupnější třídění probíhá neustále – počet sběrných nádob meziročně vzrostl o více než 60 000.

Známe výsledky třídění a recyklace odpadů v České republice za rok 2019 – jak jsme dopadli? (Zdroj: Samosebou.cz)

Pod víko sběrným nádobám a systému třídění v ČR

Češi tak mohou třídit odpad do veřejně dostupné sítě barevných kontejnerů a menších nádob v ulicích či přímo u rodinných domů – v roce 2019 jich bylo celkem 473 359.

V průměru slouží 1 sběrné místo pro 118 obyvatel, což je v porovnání s ostatními evropskými státy skvělý výsledek.

ZAJÍMAVOST

V České republice funguje tzv. integrovaný odpadový systém, který má z hlediska třídění tu výhodu, že můžeme třídit společně do jedné nádoby jak použité obaly, tak i komunální odpad – třeba do nádob pro tříděný sběr papíru tak třídíme společně jak obaly od sušenek (obal), tak noviny (komunální odpad).

Ke kontejnerům jsme to vloni měli průměrně pouhých 91 metrů, což je zhruba 133 kroků – takový Usain Bolt by to k nim s odpadem dosprintoval za 8,7 vteřiny!

Třídění odpadů a míra recyklace v roce 2019

Co se týče skladby odpadu, pak každý z nás vytřídil nejvíce papíru – průměrně se jednalo o 22 kg, u kterého bylo dosaženo 88% míry recyklace, tzn. že 910 vyrobených tun odpadu z papíru bylo zpracováno na nový papír nebo dále využito.

Každý z nás vytřídil průměrně 15,1 kg odpadu z plastů, míra recyklace dosahovala 79 %. Míra sběru nápojových PET láhví v roce 2019 vzrostla a pohybuje se v rozmezí 7982 %.

U odpadu ze skla vytřídil každý z nás více než 14 kg a míra recyklace tvořila 79 %.

Na vzestupu jsme s tříděním kovů, kterých vytřídil každý z nás průměrně 13,9 kg, míra recyklace byla 57 %.

Půl kilogramu nápojových kartonů vytřídil průměrně každý Čech, míra recyklace tvořila 25 %.

Vytříděné odpady z domácností a obcí jsou svezeny na třídicí linky k dotřídění na jednotlivé druhotné suroviny, které jsou připraveny k recyklaci a dalšímu využití (výroba nových produktů, zpracování na energetický zdroj atd.).

Tříděním odpadů snižujeme zátěž životního prostředí – třeba tím, že šetříme přírodní zdroje surovin, zamezujeme rozšiřování skládek atd.

 

Minimalizujme odpad a ten, který vyprodukujeme, třiďme – samosebou, má to smysl!

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.