Zdroj: Shutterstock.com

Co je obal? Jaké jsou druhy a funkce obalů?

Náš každodenní život je obklopen různými obaly, které jsou vyrobeny z různých druhů materiálů nebo jejich kombinací. Dala by se použít fráze, že svět nemůže fungovat bez obalu… Jestli čtete tento článek z mobilního telefonu, je velmi pravděpodobné, že jste jej koupili v obalu. V papírové krabičce, která zajistila, že byl telefon ochráněn při distribuci a prodeji. Obalů nás ale obklopuje celá řada, ať už jsou to obaly jednorázové, jako jsou např. sáčky na cukrovinky či krekry, plechovky na nápoje nebo nápojové kartony na mléko, nebo opakovaně použitelné obaly jako třeba skleněné láhve na sirupy či pivo. Zjistěte více o obalech, které nás provázejí našimi životy.

Již dávné civilizace používaly různé druhy obalů, které plnily zejména ochrannou funkci a také umožňovaly přesun zboží.

Co je obal?

Obal je definován jako libovolný výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy, který je určen k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce či prezentaci výrobků určených pro spotřebitele (občana) nebo pro tzv. jiného konečného uživatele.

Jiný konečný uživatel je podnikající právnická nebo fyzická osoba, která nakupuje obaly nebo balené výrobky pro svoji podnikatelskou činnost a neuvádí je dále do oběhu.
Jedná se tedy o všechny uživatele, u kterých končí obaly či obalové odpady, vyjma spotřebitele, nepodnikající fyzické osoby, občana.

Obaly určené výhradně k balení výrobků sloužící výhradně jiným konečným uživatelům se nazývají dle zákona o obalech tzv. průmyslové obaly – více v článku Průmyslové obaly – co jsou a kam patří?

Dělení a funkce obalů

Obalů je celá řada, podle toho, k čemu jsou užívány, je dělíme na několik druhů. Současně jsou obaly vyráběny za určitým účelem – plní různé funkce.

Jaké jsou druhy obalů?

1. prodejní: setkáváme se s nimi v místě nákupu, kde tvoří prodejní jednotku pro spotřebitele nebo pro jiného konečného uživatele → je to vlastně každý jeden obal konkrétního výrobku.

2. skupinové: v místě nákupu tvoří skupinu určitého počtu prodejních jednotek, ať je již tato skupina prodávána spotřebiteli, nebo jinému konečnému uživateli, anebo slouží pouze jako pomůcka pro umístění do regálů v místě prodeje a mohou být z výrobku odstraněny, aniž se tím ovlivní jeho vlastnosti → jedná se o různé multipack obaly (např. balení 6 petek ve fólii nebo balení krabice, ve které je 50 oplatek, apod.).

3. přepravní: mají usnadnit manipulaci s určitým množstvím prodejních jednotek nebo skupinových obalů a usnadnit jejich přepravu tak, aby se při manipulaci a přepravě zabránilo jejich fyzickému poškození → třeba palety, kontejnery apod.

Jakou funkci obaly plní?

Obaly, tak jak je známe z klasických obchodů, plní hned několik funkcí a obvykle jich zastávají několik současně.

Ochranná funkce obalů: zcela zásadní vlastnost, zajišťuje ochranu produktu před působením vnějších vlivů (různé druhy poškození, znečištění apod.).
Materiál, kvalita a provedení obalu ovlivňují trvanlivost výrobků, současně slouží k uchování jejich chuti, barvy a určují jejich výslednou podobu (tvar).

Transportní funkce obalů: umožňuje a usnadňuje přepravu a manipulaci s výrobkem.

Prodejní/marketingová funkce obalů: obaly plní reprezentativní roli produktu, značky a aktivit napojených na výrobce (např. soutěže, dobročinné projekty apod.).
Možná jste slyšeli heslo „obal prodává“ a mimochodem to potvrzují různé výzkumy. Podoba obalů může ovlivňovat spotřebitelské chování – důležitou roli hraje grafické zpracování, barevnost, sled informací apod.

Informační funkce obalů: poskytuje důležité informace spotřebitelům (např. o výrobci, výrobku samotném, složení, trvanlivosti, skladování, EAN), ale také informace o tom, jak s obalem naložit poté, co spotřebujeme obsah. Jestli máme obal vyhodit do směsného odpadu, nebo vytřídit do barevných kontejnerů, ale i to, zda byl za obal uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu – k tomu slouží tzv. recyklační symboly.

Jaké je materiálové složení obalů?

Jak již zaznělo, obaly zastávají mnoho funkcí, a tak mohou sestávat z více částí, kde každá plní jinou roli, přičemž tyto jednotlivé části mohou být z různých druhů materiálů nebo jejich kombinací.

Uveďme si to na příkladu: sušenky mají papírový obal, který plní zejména roli manipulační, informativní a prodejní/marketingovou a částečně i ochrannou, kdy zabraňuje rozmačkání sušenek. Uvnitř je celofánový či plastový sáček, ve kterém jsou sušenky zabaleny – ten slouží právě k zachování barvy, chuti, ochraně před napadením plísněmi, škůdci apod.).

Mezi nejčastěji používané obalové materiály na potraviny patří:

  • Plasty – např.: sáčky, obalové fólie, PET láhve, vaničky na ovoce a zeleninu, dózy, pytle, přepravky, palety apod.

  • Papír – např.: krabice, sáčky, výstelky z vlnité lepenky apod.

  • Sklo – např.: láhve na nápoje, sklenice na zavařeniny, skleničky od přesnídávek apod.

  • Kovy – např.: plechovky na nápoje, kovové obaly na konzervovaná jídla, spreje, barely, kanystry apod.

  • Nápojové kartony – obaly na různé druhy tekutin a potravin.

  • Dřevo – např.: dřevěné palety, přepravky, boxy apod.
Specifika kombinovaných obalů

Jedná se o obaly, které jsou složeny z více druhů materiálů – typickým zástupcem jsou nápojové kartony, které tvoří z více než 75 % kvalitní papír a hliník.
Rozlišujeme dva typy nápojových kartonů: aseptické nápojové kartony používané pro uchovávání trvanlivých výrobků, naproti tomu neaseptické (UHT) mají navíc plastovou vrstvu a slouží k uchovávání pasterizovaných/trvanlivých výrobků.
Mezi kombinované obaly patří i sáčky od koření či sáčky od chipsů.

Některé kombinované obaly recyklovat lze, v jiných případech je recyklace komplikovaná a v některých případech nemožná.

O materiálovém složení, ale také o tom, kam obaly vyhodit po spotřebování obsahu, nás informují na obalech uváděné recyklační značky – více v článku Vše o recyklačních symbolech na obalech.

Recyklační symboly jsou užiteční pomocníci pro každého, kdo chce prázdné obaly třídit správně. (Zdroj: Samosebou.cz)

Změny a vývoj obalů

Obaly jsou ve středu zájmu nejen samotných spotřebitelů při nákupech, ale také jejich výrobců a designérů.
Vytvořit kvalitní, cenově dostupný a originální obal je velkou výzvou – obzvláště dnes, kdy je na globálním trhu obrovské množství zboží a značná konkurence a současně velký tlak na změny v obalovém průmyslu.

 

V podstatě elementárním požadavkem v obalovém průmyslu se stává recyklovatelnost obalů, tedy požadavek, aby bylo možné obalové odpady recyklovat nebo opakovaně používat.

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.