Zdroj: Shutterstock.com

Odhal tajemství papíru

Papír patří mezi materiály nejčastěji užívané k různým druhům lidské činnosti. Lidstvo využívá jeho vlastností k různým účelům po stovky let a v mnohém hraje nezastupitelnou roli. Odhalte se Samosebou.cz tajemství papíru!

Papír je bezesporu jedním z nejvýznamnějších vynálezů lidstva – jeho prostřednictvím se šířilo písmo, znalosti o historických událostech, šířilo se vzdělání, psaly se cenné listiny.
Papír je médiem pro umělecká vyjádření malířů, spisovatelů i muzikantů.
Papír je prostředkem k vymezení práv, povinností a svobod – co všechny zakládací listiny států, ústavy nebo závěti a smlouvy?
Papír má i finanční hodnotu třeba v podobě cenných papírů a peněz. 

Bez papíru by to prostě nešlo… 

Proč je papír tak rozšířený?

Papír je nejrozšířenějším materiálem používaným k výrobě spotřebitelských obalů (sáčky, skládačky apod.), ale také pro přepravní obaly (např. lepenkové krabice). Důvodů, proč tomu tak je, existuje celá řada – například: 

  • dostupnost primární suroviny na jeho výrobu (stromy);
  • lze z něj vyrobit široký sortiment papírenských obalů a výrobků;
  • můžeme jej snadno kombinovat i s jinými materiály;
  • důležitá je opětná recyklovatelnost papíru – tento proces může absolvovat 5–7krát;
  • z hlediska využití v obalovém průmyslu: je lehký, dobře potiskovatelný a tvarovatelný.
Dobré vědět

Papír se vyrábí z různých surovin, mezi které patří dřevo stromů (primární zdroj), bavlněné hadry nebo sběrový papír. Suroviny jsou rozvlákňovány vymýváním ve vodě.
Získaná vlákna celulózy (buničiny) se dále čistí a různě upravují. Směs vody a celulózy se na papírenském stroji vysouší a tak vzniká papír.

Tajemství vývoje papíru

Papír vznikl, v podobě známé dodnes, ve druhém století našeho letopočtu v Číně. Cílem bylo vést psané záznamy. Za počátek papíru je považován rok 105 a je spojen s dvorním úředníkem čínského císaře Cchaj Lunem.
Tehdy byly jako suroviny pro výrobu papíru pravděpodobně používány staré hadry, některé zdroje uvádějí rybářské sítě.
Už od druhého století byl v Číně papír používán i k balení potravin.

Tajemství výroby papíru postupně pronikalo z Číny na východ, později na západ prostřednictvím karavan. Arabové papír dopravili do Orientu, Palestiny a Egypta, odtud dále přes severní Afriku do jižního Španělska, které bylo tehdy pod jejich nadvládou. Ve Španělsku se papír pravděpodobně vyráběl již od 11. století. Papírenské manufaktury vznikaly postupem času ve všech zemích na jihu Evropy, odtud tento trend pokračoval na západ a sever Evropy. 

V Čechách je výroba papíru doložena písemně roku 1499, podle historiků tomu ale bylo mnohem dříve, a to v době vzniku Univerzity Karlovy v Praze (1348) a rozkvětu království za císaře Karla IV.

Kde se vzaly papírové sáčky, pergamenové papíry a krabice z lepenky?

Pro balení většiny potravin bylo nutné zvýšit odolnost papíru. V roce 1800 v Anglii začali papír potírat voskem. V papíru s takovouto povrchovou úpravou bylo baleno např. maso a máslo. 

Krabice z lepenky

V Anglii byla roku 1817 vytvořena první lepenková krabice. Tyto obaly byly nejdříve kulaté, v té době ještě nebyl znám postup pro tvarování rohů.
Až roku 1850 se začaly používat hranaté lepenkové krabice. 

Zajímavost

Mezníkem byl tzv. vysekávací lis v 70. letech 19. století, díky němuž bylo možné získat jednoduše vyseknutý obal s ohybovou rýhou i chlopní. Jednalo se o počátky skládaného kartonu, který hojně používáme i dnes.

Zpočátku byly tyto krabice ještě zabaleny do voskového papíru kvůli lepší ochraně zboží. Dnes bývá zboží v lepenkových krabicích uchováváno v ochranné fólii.

Pergamenový papír

K balení produktů, jako bylo máslo či maso, se používal pergamenový papír, který se získával opracováním neklíženého papíru kyselinou sírovou. Tento papír nenasákával mastnotu.

Pergamen byl vyráběn v rolích či listech, a pokud byl užíván k balení potravin, nesměl obsahovat olovo a arzen.

Papírové sáčky

Z obyčejného papíru časem vznikly papírové sáčky. Svinutím aršíku papíru a přeložením svinuté špičky vznikl kornout, který se plnil drobnějším zbožím, jako byly například cukrovinky, třešně, ořechy apod. Pak už jen stačilo přečnívající okraje kornoutu složit a tak ho uzavřít.

V roce 1844 byly v Anglii poprvé vyrobeny ploché papírové pytle a sáčky pro komerční účely. V USA byl pak v roce 1852 sestaven první stroj na výrobu papírových sáčků. Zdokonalením v této oblasti byl vynález stroje na sáčky s plochým dnem, které se hojně používají i dnes.

Vývoj ale nezastavíme, dalším mezníkem byl vznik lepených papírových sáčků, které měly charakteristické postranní záhyby, a vícevrstvé papírové pytle, u nichž byly zašité koncové části (byly náhradou za bavlněné pytle).

Značný rozmach používání papírových obalů nastal na počátku 20. století. Široké uplatnění našly postupně různé druhy zušlechtěných papírů, kartonů a lepenek, které se upravují extruzním nanášením (vytlačováním taveniny) polyetylenu nebo polypropylenu nebo také vrstvením papírenských materiálů s jinými fóliovými materiály (fólie z plastů nebo hliníku – jedná se o tzv. kombinované obaly, typickým představitelem jsou nápojové kartony).
Nové postupy ve zpracování nových materiálů, jako jsou například plasty, a také rozvoj moderních technologií vedly k tomu, že začal být papírový obal v 80. letech 20. století postupně vytlačován. 

Dobré vědět

Obaly začaly postupem času plnit i obchodně-marketingový účel – obchodníci začali na stěny sáčků tisknout názvy svých podniků, postupem času i mnoho dalších informací.
Dnes jsou obaly nositeli mnoha údajů: např. o zemi původu, výrobci, datech použitelnosti a uchovávání, a třeba takové recyklační symboly nám prozradí, jak s obaly naložit po vypotřebování obsahu. 

Proč bychom měli papír třídit a jak na to?

Významnou složku v papíru tvoří tzv. buničina, která se vyrábí z primárního zdroje, jímž jsou stromy. Papír lze recyklovat 5–7krát a jeho opakovaným využitím šetříme stromy. Díky třídění papíru do sběrných nádob je to v ČR dlouhodobě přes 2 200 000 stromů každý rok! 

Většina papíren používá při výrobě nového papíru určitý podíl sběrového papíru – množství záleží na technologiích, které papírna využívá, a na výrobním sortimentu.

Zajímavost

Sběrový papír, který se používá v papírnách při výrobě nového papíru, tj. při recyklaci, se dále dělí na jednotlivé třídy. Každá z nich je přesně definovaná technickou normou a má i svoji cenu na trhu.
Každá z papíren pak nakupuje takovou třídu, kterou potřebuje při výrobě. Papír je žádanou surovinou pro papírenský průmysl na celém světě – se sběrovým papírem se globálně obchoduje.

Papír, který vytřídíme do sběrných nádob na papír, můžeme také kompostovat a vzniklý kompost lze použít jako hnojivo. 

Vytříděný papír může být spolu s některými dalšími odpady použit také jako biomasa, která se používá ve vybraných kotelnách jako palivo na výrobu tepla.

Někdy může být vytříděný papír využit i jako součást alternativních paliv pro cementárny nebo při výrobě briket pro lokální topeniště, příp. se může přidávat např. k uhlí v teplárnách a elektrárnách.
Většinou se k energetickému využití používají nejméně kvalitní nebo znečištěné druhy papíru.

 

Kam a jak správně vytřídit obálky s fóliovým okénkem nebo s bublinkovou fólií? Kam patří papírové kapesníky, fotky, knihy či plata od vajec? To prozradíme v tomhle videu!

Proč, jak a kam vytřídit různé druhy odpadu z papíru, prozradí Samosebou.cz! (Zdroj: Samosebou.cz)

 

Třídění papíru zdar a třiďte hlavou!

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.