Zdroj: Shutterstock.com

Dejte si novoroční třídičská předsevzetí!

Možná jste ještě nestihli vstřebat konec převratného roku 2020, který byl pro mnohé těžkou zkouškou. A ejhle, už jsme vkročili do nového roku – vlivem covidu byl i přechod do roku 2021 zcela odlišný. Většina z nás pevně doufá v lepší zítřky, stejně napjatě jako příroda a životní prostředí. Příchod nového roku znamená pro mnohé z nás také nová předsevzetí. Pojďte si dát novoroční výzvu se Samosebou.cz a třiďte odpad (správně)! Nenechte si ujít tipy, jak na to!

Tipy na novoroční třídičská předsevzetí

Můžeme si dát výzvu a zkusit splnit všechna nebo jen některá předsevzetí. Každá snaha se počítá! Jaké jsou tipy na novoroční předsevzetí každého, kdo by chtěl lépe hospodařit s vyprodukovaným odpadem?

1: Produkujme méně odpadu.
2: Zkusme preferovat produkty balené ekologicky či v recyklovatelných obalech.
3: Když odpad vytváříme, třiďme jej a dělejme to správně! A právě u důležitosti správného třídění odpadu se na chvíli pozastavíme – protože to je pro osud vytříděného odpadu velmi důležité!

Proč je tak důležité třídit odpad (správně)?

Jedna věc je totiž třídit odpad, jiná je jeho správné třídění – a tyto dvě věci jsou jako jin a jang.
Ve chvíli, kdy někdo hodí do kontejneru na plast pikslu se starou barvou, která se v něm vylije a znečistí tak vytříděný odpad, je jasné několik věcí…
Takto znečištěný odpad nemůže putovat k recyklaci.
Jisté je také to, že bylo zničeno úsilí mnoha lidí, kteří odpad pečlivě vytřídili.
Zbytečně trpí příroda a životní prostředí, protože se jedná o odpad, který možná skončí uložený na skládce v jejích útrobách namísto toho, aby se zpět vrátil do oběhu.

Barevné kontejnery na tříděný odpad jsou označeny samolepkami, které vám pomohou třídit správně. Třiďte hlavou! (Zdroj: Samosebou.cz)

A v neposlední řadě jde v mnoha případech o plýtvání surovinami. A to jak surovinami primárními, které jsou nenahraditelné, tak druhotnými surovinami, které bychom mohli opět použít k výrobě nových produktů, a namísto toho skončí bez užitku (třeba papír je recyklovatelný 5–7krát, sklo donekonečna!).
S posledním bodem souvisí také potřeba těžby primárních surovin, která se často neobejde bez ničení životního prostředí. Samotná těžba, zpracování a také přeprava primárních surovin může znamenat také značnou energetickou a logistickou zátěž a může s sebou nést náročné zpracovatelské postupy.

Tipy na správné třídění odpadu

Tip č. 1: Řiďme se informacemi na samolepkách umístěných na sběrných nádobách

Vzhledem k tomu, že obyvatelé ČR mají pro komfortní třídění odpadu k dispozici veřejně přístupnou síť kontejnerů a sběrných nádob, je potřeba si uvědomit, že se může systém třídění odpadu v jednotlivých obcích lišit.

Někde třídíme papír samostatně, jinde zase třeba společně s nápojovým kartonem a podobně.
O tom, jak v dané obci třídit odpad správně, vypovídají právě samolepky umístěné na sběrných nádobách. Proto jim vždy věnujme pozornost!

Tip č. 2: Třiďme obaly bez obsahu

Obalový odpad, který chceme vytřídit do sběrných nádob, musí být vždy kompletně vyprázdněný. Předcházíme tak znečištění již vytříděného odpadu v kontejnerech, ale také tomu, že by mohl být vytříděný odpad vyřazen z recyklačního procesu. Znečištěný odpad totiž nelze recyklovat. Současně snižujeme zdravotní rizika pro pracovníky svozových služeb a třídicích linek.

Tip č. 3: Zmenšujme objem tříděného odpadu

Některé druhy odpadu zabírají ve sběrných nádobách zbytečně mnoho místa – stačí zmenšit jejich objem například rozložením (kartonové krabice), sešlápnutím (PET láhve, nápojové kartony), zmačkáním a podobně – díky těmto krokům ušetříme hned několik věcí:

  • místo pro další odpad;
  • frekvenci svozů odpadu a v souvislosti s tím šetříme také emise vyprodukované svozovými auty. To se může pozitivně promítnout do nákladů na zajištění systému nakládání s odpady.

Tip č. 4: Tříděný odpad nesmí být poškozený (znečištěný jinými látkami, mastnotou apod.)

V tomto případě se spíše než o tip jedná o podmínku, aby mohl odpad projít recyklací. Značný problém pro recyklaci představuje mastnota, je to ale také znečištění např. v podobě již zmíněných nánosů barev, lepidel, případně chemických a nebezpečných látek, které mohou navíc představovat i rizika pro pracovníky svozových a třídicích linek.
Tříděný odpad by neměl být ani mokrý – to je problém zejména u papírového odpadu.

TIP 

Chcete podpořit využití odpadu ještě více?
Kdo chce jít do detailu a chce podpořit správné třídění, ale hlavně využití odpadu ještě více, může navíc roztřídit jednotlivé složky odpadu.
Například nápojový karton vytřídíme do kontejneru na nápojový karton, plastové víčko do sběrných nádob na plasty. U papírových obálek s bublinkovou fólií můžeme oddělit papírovou vrstvu a tu hodit do kontejneru na papír a bublinkovou fólii, kterou vytřídíme do plastu, a tak podobně.

Nač si dát pozor při třídění jednotlivých druhů odpadu?

Nenechte si ujít stručné tipy pro správné třídění odpadu, které by měl zdatný třídič tahat jako esa z rukávu!

Tipy pro správné třídění odpadu ze skla

Na kontejnerech je boční vhoz, který je určený pro třídění tabulového skla. To se třídí pro jeho specifické vlastnosti do oddělené nádoby v kontejneru zvlášť.

Do kontejnerů na sklo NEPATŘÍ: zrcadla, autoskla, porcelán, keramika, varné sklo, plexisklo, skelná vata, drátosklo, zkumavky, teploměry a tak dále.

Zapamatujte si 

Při třídění nemusí být sklo vymyté – stačí obsah důkladně vyškrábat, nevadí ani víčka!

Tipy pro správné třídění odpadu z papíru

Tříděný papír nesmí být mokrý ani mastný. Papír nesmí být opatřen ani povoskovanou či křídovou vrstvou.

Do kontejnerů na papír NEPATŘÍ: fotografie, pevné vazby knih, použité papírové kapesníčky a kuchyňské utěrky, kombinované obaly, jako jsou například sáčky na koření, termoúčtenky. Více o správném třídění papíru ve videu v článku odhal tajemství papíru

Kovové svorky u vazby knih a časopisů nevadí.

Tipy pro správné třídění odpadu z plastů

Plastový odpad nesmí být mastný ani jinak znečištěný. Při třídění je tomu podobně jako u skla – obaly nemusíme vymývat, obsah stačí důkladně vyškrábat.
PET láhve musíme vždy sešlápnout (ostatně jako jiný tříděný odpad), nemusíme odstraňovat plastová víčka.

Do kontejnerů na plasty NEPATŘÍ: celofán, výrobky z PVC (například linolea), produkty z gumy (pneumatiky apod.), stavební polystyren, náhražky plastů (například sáčky na odpad z oxodegradabilních a biodegradabilních plastů).

Tipy pro správné třídění odpadu z kovů

Do kovů můžeme po úplném vyprázdnění třídit kovové nádoby od aerosolů, jako jsou spreje od laků na vlasy, šlehaček a podobně.

Do kontejnerů na plasty NEPATŘÍ: kombinované obaly, pokovený papír a plast (výjimkou jsou nápojové kartony), plechovky znečištěné od barev a laků, znečištěné obaly se zbytky nebezpečných látek, těžké nebo toxické kovy (olovo, rtuť a podobně). Netřídíme tam ani elektroodpad a baterie.

Tip 

Jak ušetřit při třídění odpadu čas?
Pokud rádi šetříte čas, není nic lepšího než třídit odpad už doma. Možností, jak na to, je několik – můžeme použít koupené nádoby či koše na odpad, ale také doma vyrobené nádoby (různé papírové krabice, plastové nádoby a podobně).
Stejně tak můžeme použít speciální třídicí tašky nebo použité nákupní plastové a papírové tašky – toto řešení je ještě lepší, protože v taškách odpad rovnou i odneseme.

Tříďte odpad správně, třiďte odpad hlavou! Příroda nám za to poděkuje.

Nastavení souborů cookie

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, které jsou nezbytné k poskytování služeb. S vaším souhlasem budeme používat i další soubory cookie pro účely výkonu, sociálních médií a reklamy. Pro další informace nebo doplnění nastavení klikněte na odkaz „Nastavení cookies“. Souhlas s využitím všech souborů cookie vyjádříte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“. Můžete jej kdykoliv odvolat nebo upravit otevřením nabídky „Nastavení cookies“ v dolní části webové stránky. Podrobnější informace o souborech cookie a zpracování vašich osobních údajů najdete Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookie.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.