Zdroj: Samosebou.cz

Kolik odpadu vyprodukuje průměrně každý Čech?

Ministerstvo životního prostředí nedávno vydalo tiskovou zprávu, ve které zveřejnilo informace týkající se produkce odpadu v ČR a jeho zpracování za rok 2019.
Kolik odpadu vlastně průměrně všichni společně vyprodukujeme? Kolik odpadu vytřídíme a kde následně končí?

Jak třídí odpady Češi? Tahle statistika nenudí

Znáte to, vyrazíte si jen tak v pantoflích k nejbližšímu kontejneru a natrefíte na souseda „ze čtvrtýho“.
Zatímco plastový pytel s odpadem, který nesete vy, obsahuje jen pár sešlápnutých PET lahví a kelímků od jogurtu, soused nese ty pytle tři. A pořádně našláplé!
Jasně, je logické, že když má Franta ze čtvrtýho tři děti, bude produkovat asi více odpadu než single pejskař.
A v tuhle chvíli nastupuje statistika – pojďme tedy to naše třídění odpadu zprůměrovat.

Co říkají o odpadech data Ministerstva životního prostředí?

Začneme tím, že si řekneme, kolik odpadu vyprodukujeme všichni dohromady. Podle tiskové zprávy Ministerstva životního prostředí (MŽP) vydané 25. listopadu 2020 se v roce 2019 jednalo o 37,4 milionu tun všech druhů odpadů. Nebezpečné odpady tvořily z tohoto množství 1,8 milionu tun.

DOBRÉ VĚDĚT

Ze všech druhů vyprodukovaných odpadů v roce 2019 bylo 88 % využito, přičemž u 84,5 % se jednalo o materiálové využití,
u 3,5 % o energetické využití. Na skládky putovalo 9,5 % všech odpadů.

Člověk nemusí být zrovna Einstein, aby si spočítal, že na jednoho z nás tak připadá 3 502 kilogramů veškerého odpadu.

Jak skončil vyprodukovaný komunální odpad?

Z celkového množství vyprodukovaných odpadů tvořil komunální odpad 5,9 milionu tun, to je necelých 16 %, v přepočtu na osobu se pak jedná o 551 kilogramů komunálního odpadu.
Prostě taková pěkná půltunička – to už je solidní porce, když si to člověk takhle řekne, že?

A co se s vyprodukovaným komunálním odpadem stalo?
Podle výše zmíněné zprávy MŽP prošlo materiálovým využitím (recyklace a kompostování) 41 % odpadu, energeticky využito bylo 12 % komunálního odpadu.
Většina komunálního odpadu zatím nadále končí na skládkách – konkrétně 46 %. V porovnání s EU je to značně vysoký podíl, když vezmeme v potaz, že bylo v roce 2018 průměrně skládkováno 24 % odpadu.

ZAJÍMAVOST

Nejvíce komunálního odpadu vyprodukují lidé ve Středočeském kraji, jedná se o více než 800 000 tun. Následuje jeho sousedka Praha, která se může „pyšnit“ 721 000 tunami. Na bronzové příčce pak najdeme kraj Moravskoslezský, ve kterém bylo vyprodukováno 653 000 tun odpadu.

Cílem nové legislativy je snížit množství odpadu, který končí na skládkách.
(Zdroj: Pixabay.com)

A kolik odpadu v Česku vytřídíme?

Dobrá zpráva je, že v roce 2019 poctivě třídilo v Česku 73 % obyvatel.
Průměrně pak v témže roce vytřídil každý z nás 65,5 kg odpadu do barevných kontejnerů.

DOBRÉ VĚDĚT

Barevných kontejnerů a menších nádob na třídění odpadu v ulicích či přímo u rodinných domů máme v České republice zhruba 540 000! V roce 2019 jich bylo přesně 473 359. Průměrná vzdálenost k nejbližšímu kontejneru činila 91 metrů.
Více o třídění odpadu v ČR najdete v článku Výsledky třídění a recyklace odpadů v roce 2019.

Každý obyvatel ČR vytřídil v roce 2019 průměrně téměř 66 kilogramů odpadu. (Zdroj: Samosebou.cz)

Čeká nás změna?

V souvislosti s nakládáním s odpady je třeba zmínit významnou legislativní změnu v podobě nového odpadového zákona. Ten ošetřuje i otázku skládkování odpadů. 

Podle něj bychom měli počítat s úplným zákazem skládkování recyklovatelných a využitelných odpadů od roku 2030. Tento zákon vstoupil v platnost 1. 1. 2021, zákaz skládkování je pak stanoven od 1. 1. 2030.

Zákaz ukládání odpadu na skládky říká, že provozovatel nesmí na skládku ukládat odpady:

  • které je možné za stávajícího stavu vědeckého a technického pokroku účelně recyklovat;
  • jejichž výhřevnost v sušině je vyšší než 6,5 MJ/kg;
  • překračující limit pro biologickou stabilitu AT4 ve výši 10 mg O2/kg.

A kdoví, třeba se jednou dočkáme i úplného zákazu skládkování…

Pojďme se v novém roce vynasnažit a čísla vyprodukovaného odpadu co nejvíce zredukovat.
Třídění vyprodukovaného odpadu je pak první, ale zásadní krok, kterým může každý z nás směrovat odpad k recyklaci, nikoli na skládku.
Navíc je to jedna z mála činností, kterou může pro životní prostředí udělat každý z nás a kompenzovat tak svůj konzumní způsob života. Třiďte odpad, má to smysl!

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.