Zdroj: Osobní archiv Radima Many

Radim Mana: Míchání odpadu je nesmysl

Zastavili jsme se na kus řeči tentokráte s tiskovým mluvčím Pražských služeb a.s., abychom probrali mraky zajímavostí. Co vše obnáší tato práce? Jaké změny v oblasti nakládání s odpady přinesl COVID? Jakým mýtům o třídění odpadů lidé stále věří? Nenechte si ujít kuriozní nálezy z pražských popelnic a další zajímavosti v rozhovoru s Radimem Manou na Samosebou.cz!

Ve společnosti Pražské služby pracujete na pozici tiskového mluvčího a PR manažera již více než 7 let. Jak jste se k této práci vlastně dostal? Věděl jste, do čeho jdete?

Absolvoval jsem běžné výběrové řízení, na které mě upozornil kolega z předchozího zaměstnání. Dříve jsem pracoval v oddělení PR a komunikace TV Nova, vyzkoušel jsem si i prostředí PR agentury, ale začínal jsem jako redaktor v regionální pražské televizi.
Profese tiskového mluvčího byla vždy mým snem, ačkoliv jsem jen málo tušil, co vlastně obnáší. Ještě na gymnáziu jsem si myslel, že to je člověk, co občas něco poví před kamerou. Ve skutečnosti je agenda mnohem širší a někdy i poměrně náročná.


Práce je to jistě velmi rozmanitá a zajímavá. Měl jste určitě i spoustu možností vyzkoušet si na vlastní kůži některé činnosti, které společnost vykonává.

Co třeba sen většiny malých dětí svézt se na stupátku popelářského auta? Nebo máte nějaký zajímavější či kurióznější zážitek?

Každý můj pracovní den je jiný, to je pravda. Na stupínku vozu jsem stál,
ovšem to vozidlo bylo zaparkované, tak se není čím chlubit.
Práci jako takovou jsem si nevyzkoušel, ale  snažíme se široké veřejnosti představit široké portfolio našich služeb a činností. Spolupracujeme s různými celebritami a influencery, kteří si tyto činností zkouší na vlastní kůži, a videa z těchto akcí sdílíme na naše sociální sítě.


Jak vaši práci vnímá okolí, třeba rodina a přátelé?

Pamatuji si, že dříve si rodina a přítelkyně nenechali ujít žádné moje vystoupení v televizi či v rozhlase. Po sedmi letech se to stalo téměř rutinní záležitostí a už to tak neprožívají. Občas mi napíše někdo z kamarádů nebo spolužáků, že mě někde viděli nebo slyšeli. Sem tam se taky objeví pochvala, což mě vždy potěší, to nemohu zastírat.

Seznamte se – tiskový mluvčí pražských služeb Radim Mana!
(Zdroj: Osobní archiv Radima Many)

Co vás na práci baví a naplňuje?

Jednak se mi splnil sen, a to je něco, za co jsem vděčný a snažím se si to neustále připomínat. Zejména mě baví obrovská různorodost mojí činnosti. To, že se objevíte před kamerou, je jen špička ledovce. Práce tiskového mluvčího, chcete-li PR manažera, je poměrně obsáhlá.
Těší mě, že se můžu aktivně podílet i na marketingových kampaních a projektech. Ale abych vše nemaloval na růžovo, mám za sebou i pár perných chvil a občasné návaly stresu nejsou výjimkou.


Co všechno spadá do činnosti Pražských služeb (PS)? Co pro obyvatele Prahy zajišťujete?

Pražské služby lze rozdělit na tři hlavní divize – závody. Odvoz a recyklace odpadu, Údržba komunikací a ZEVO Malešice.
První závod obstarává odvoz směsného i tříděného odpadu, provozuje třídící linky a sběrné dvory, zajišťuje úklid kolem nádob na tříděný odpad, zabezpečuje velkoobjemové kontejnery.
Druhá divize má na starost letní a zimní údržbu komunikací, zajišťuje svoz pouličních košů, patří sem i metaři, nebo se tato divize stará o posilvestrovský úklid a spadá pod ní i sekce dopravního značení.
A třetí závod je Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO), lidově řečeno spalovna. Je to místo, kam putuje drtivá většina směsných odpadů vyprodukovaných v Praze. Odpad zde ale není pouze spálen, ale i energeticky využit.
Jsme z něj schopni vyrobit teplo a světlo pro téměř 20 tisíc pražských domácností. Pražské služby mají zhruba 1800 zaměstnanců a jsou významnou firmou v oblasti odpadového hospodářství.

Radim Mana

Zajímavé je, že v roce 2020 Pražané odevzdali méně papíru i skla, ale zase vzrostlo množství odpadu odloženého vedle nádob na tříděný odpad.

Jaké mýty spojené s odpadem, nebo s tříděním odpadu, musíte nejčastěji vyvracet?

Docela nedávno jsem opět narazil na názor, že barevné a bílé sklo se při svozu sype do jednoho vozidla. Přitom na fakt, že kontejner svozového vozu má dva přepážkou oddělené prostory, jsme upozorňovali několikrát.
Navíc i samotný kontejner lze vysypat zvlášť, tedy nejprve bílé a pak barevné sklo. Míchání odpadu je pro svozovou firmu nejen ekologický, ale i ekonomický nesmysl. Pokud někde v Česku sváží odpad ze skla dohromady, tak ho ve finále oddělí na třídicí lince.

Jaká byla největší kuriozita, se kterou jste se během vaší práce v PS setkal? Třeba nějaký bizarní „kus odpadu“?

Těchto extrémů jsem zažil nespočet. Namátkou mě napadá lednice i s hnijícími potravinami u tříděného odpadu, toaletní mísa v malé popelnici na směs, patnáct několika kilových nádob s vlašským salátem odložených u popelnic, hasicí přístroj v kontejneru na kovy, hromady knih pohozených u tříděného odpadu, ale třeba i bojler v kontejneru na směsný odpad a takhle bych mohl pokračovat.
Myslím, že takové „omyly“ nepramení z neznalosti, ale spíš z bezohlednosti.


Něco k novince z 2020 – sběr a svoz bioodpadu. Jak si zatím Praha při jeho sběru vede?

Máme za sebou první rok od zavedení služby do městského systému – to znamená, že službu zajišťuje hlavní město prostřednictví svozových firem.
Do té doby lidé ale mohli využít komerční svoz nebo sběrné dvory či pouliční velkoobjemové kontejnery na bio.
Za první rok se podařilo v hnědých nádobách sesbírat kolem 5000 tun tohoto odpadu, což je hezké číslo, ale na meziroční srovnání si musíme počkat. 

Na občany apelujeme, aby do nádob vhazovali jen to, co tam skutečně patří. Vleklou komplikací jsou jakékoliv sáčky, jelikož s tímto typem odpadu si v kompostárnách nedovedou poradit.
Po jednom ze svozů se na kompostárně objevili injekční stříkačky, ale to byla extrémní situace. Ovšem PET lahve, plastové květináče či plechovky zas tak výjimečné nejsou. Svezený bioodpad putuje do kompostárny, kde je přeměněn na kompost.


Jak dobří jsou, z vaší zkušenosti, obyvatelé Prahy třídiči?

Třeba v porovnání s jinými městy či obcemi, nebo se zahraničím? A jaké mají Pražané třídící nedostatky?

Jsem přesvědčený, že valná většina Pražanů dodržuje pravidla při třídění odpadu a mají zájem odpad separovat. Bohužel čas od času narazíme na nějaký prohřešek.
Z médií vím, že Češi jsou dobří v třídění, ale tápeme v následné recyklaci odpadu.
Věřím, že se to postupně zlepší.

Radim v akci – povinnosti tiskového mluvčího zahrnují i účast na nejrůznějších akcích. (Zdroj: osobní archiv Radima Many)

Ovlivnila pandemie covidu – 19 skladbu odpadu? Vidíte někde nárůst a jinde úbytek určitých druhů odpadu? Může to podle vás o společnosti něco prozradit?

Zajímavé je, že v roce 2020 Pražané odevzdali méně papíru i skla, ale zase vzrostlo množství odpadu odloženého vedle nádob na tříděný odpad.
Mimo velkoobjemový odpad jsou to kupříkladu kartonové krabice různých velikostí z online nákupů nebo papírové tašky od internetových prodejců potravin.


Jaká opatření a změny v souvislosti s covidem jste museli přijmout? Popeláři, ale i třeba pracovníci na třídicích linkách jsou v „první linii“ a přicházejí do styku s odpadem, který může být kontaminovaný…

Koronakrize zaskočila snad úplně všechny a zejména na začátku bylo notně komplikované zajistit dostatek ochranných prostředků. Pamatuji si, jak kolegové z vedení společnosti dělali maximum pro to, aby  naše zaměstnance ochránili a zajistili vše potřebné.
Postupem času se situace zlepšila, a zaměstnance jsme vybavili ochrannými prostředky, podařilo se zajistit dostatek dezinfekce a učinili jsme velké množství dalších kroků, abychom ochránili zdraví kolegů, kteří se denně starali o čistotu a pořádek našeho města. Za to jim všem patří velký dík.


Máte nějaké rady pro všechny třídiče, které by udělaly třídění odpadů efektivnější, nebo by pomohla zlepšit svoz odpadu či jeho dotřídění na linkách?

Zajímavou novinkou tady v metropoli je to, že lidé mohou vyhazovat použité hliníkové kávové kapsle do nádob na kovové obaly. To je tedy rada pro konzumenty těchto typů nápojů.
Opětovně musím zmínit nežádoucí sáčky v bioodpadu, a to samé platí i u kontejnerů na kovové obaly. A nemohu opomenout prosbu o sešlápnutí či natrhání kartonových krabic před vyhozením do modré nádoby. To nám výrazně pomůže.

Radim Mana

Třídění PET a skleněných lahví, sešlapávání kartonových krabic či cesty na sběrný dvůr s velkým odpadem, to je samozřejmost.

Kdy jste vy osobně začal s tříděním odpadu? Třídíte od dětství, nebo to přišlo až s prací u Pražských služeb?

Práce u PSAS mě v tomto hodně ovlivnila. Když jsem byl malý, tak jsem se aktivně, ale celkem neúspěšně účastnil školních sběru papíru. Opravdový třídič se ze mě stal až s nástupem do Pražských služeb.


A jaký tedy jste třídič? Třídíte za všech okolností poctivě, nebo máte pocit, ž
e i vy máte ještě nějaké rezervy?

Určitě bych o sobě neřekl, že jsem třídicí guru. Dodržuji základní pravidla a používám selský rozum. Ve všem se snažím najít tzv. zlatou střední cestu. Měl bych více třídit plechovky a naučit se používat opětovně použitelné sáčky na ovoce a zeleninu, v tom mám menší mezery.
Naopak se musím pochválit za svoji snahu radikálně omezit jednorázové tašky. Třídění PET a skleněných lahví, sešlapávání kartonových krabic či cesty na sběrný dvůr s velkým odpadem, to je samozřejmost.


Cítíte na sobě nějakou „profesní deformaci“? Kdybyste třeba viděl někoho třídit do modrého kontejneru nesešlápnutou kartonovou krabici, upozorníte ho tak ho, aby ji řádně rozložil?

Jedna taková mini “úchylka” by se našla. Rád si fotím popelnice, kontejnery, svozovou a úklidovou techniku, popeláře či metaře v zahraničí.
To nevynechám příležitost . V české kotlině se focení vyhýbám, ale nenápadně pozoruji, jak to mají různá města v tuzemsku vyřešena.

I Radim si rád zavýletuje čistou přírodou. (Zdroj: osobní archiv Radima Many)

Je něco, co vás v pražských ulicích aktuálně trápí?

Zejména mě trápí, že v případě nějakých nedostatků ohledně svozu či úklidu města, někteří lidé primárně osočují Pražské služby. Ačkoliv ne všechny podněty jdou na náš vrub a následně je poměrně složité lidem vymluvit jejich přesvědčení.
Občas se to podaří, ale v době sociálních sítí je to velmi komplikované. Totiž ne za vše odpovídáme skutečně my a někdy máme i omezené možnosti a jednáme tak, jak je nastaven systém.


A naopak něco, z čeho máte nyní dobrý pocit?

Mám radost, že hlavní město společně s Pražskými službami hledají možnosti a příležitosti, jak zlepšit systém nákladní s odpady v Praze.
Je rozjeta řada pilotních projektů jako třeba svoz gastroodpadu či více-komoditní sběr. Domnívám se, že v posledních letech vše nabralo ty správné obrátky, některé pozitivní změny vidíme už dnes a další budou následovat.


Co děláte rád ve volném čase?

Svůj volný čas nejraději trávím s mými nejbližšími. Strašně rád vařím, vzdělávám se, sleduji filmy a seriály, čtu knihy. Rád vyrazím na kolo, nebo si zaběhat. Ale žádné lámání rekordů. Těším se, až zase budeme moci cestovat nejen po naší vlasti, ale i do zahraničí. A také jsem přeborník v lenošení.

Rychlá palba:

Sako, nebo mikina?

Mikina!

Káva, nebo čaj?

Káva!

Sova, nebo skřivan?

Skřivan!

Moře, nebo hory?

Jednoznačně moře!

Rychlá palba třídění odpadu:

Chápeme, že tohle bude možná nošení dříví do lesa, ale přesto zkusíme rychlou třídicí palbu. Kam patří sáček od chipsů?

Do směsného odpadu.

Kam vyhodit blistr od léků?

To bude opět směsný odpad.

Kam patří plechovka od tuňáka?

Kovové obaly!

 

To bylo naprosto přesné a vyčerpávající, je vidět, že jste opravdu člověk na svém místě! Moc děkujeme za zajímavý rozhovor.! 

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.