Zdroj: Samosebou.cz

Čisté, nebo špinavé? Jak správně třídit různé druhy odpadů?

Množství vyprodukovaného odpadu neustále roste a tato skutečnost má negativní vliv nejen na naše životy, ale třeba také na životní prostředí. A tak není divu, že roste také tlak na jeho co nejefektivnější využití. Mnoho z nás si to neuvědomuje, ale každý neseme obrovský podíl na tom, jaká bude další cesta odpadu…

Pokud třídíme odpad, neměli bychom zapomínat, že kromě samotného třídění je důležité dodržovat určité zásady. V opačném případě se totiž může stát, že i když odpad vytřídíme do sběrných nádob, k recyklaci nedoputuje…

Obecné zásady správného třídění odpadů – nač nezapomenout?

1. Při třídění odpadu bychom se vždy měli řídit informacemi uvedenými na samolepkách na sběrných nádobách v dané obci, které zohledňují místní specifika nakládání s odpadem.

2. Pokud si nejsme správností třídění odpadů jisti, můžeme se s dotazem obrátit na místní svozovou společnost, zaměstnance obce nebo konkrétního městského úřadu.

3. Odpady, které třídíme do sběrných nádob na odpad, nesmí být mastné, nesmí obsahovat různé zbytky nebo dokonce celý obsah. Drobné znečištění při třídění nevadí – obaly není nutné vymývat vodou, obsah stačí důkladně vyškrábat nebo vytřít.

4. Před tříděním je potřeba minimalizovat objem odpadu (sešlápnutím, zmačkáním, rozložením krabic) – tato zdánlivá drobnost je však velmi podstatná. Sběrné nádoby se budou plnit déle, protože se do kontejnerů vejde více odpadu. To může mít vliv třeba na frekvenci svozu odpadu, díky kterému dojde ke snížení množství výfukových plynů vypouštěných do ovzduší –šetříme tak životní prostředí.

Dobré vědět

S tím, kam vytřídit obalové odpady, poradí symboly (písmena a čísla), kterými jsou obaly označeny. Jedná se o tzv. „recyklační značky“, které tvoří trojúhelníkové grafické symboly doplněné o číselné či textové označení materiálu. V některých případech je současně uvedeno číselné a textové označení.

A jaká jsou specifika třídění jednotlivých druhů odpadů?

Jak správně třídit odpad z plastů?

 • PET láhve, ale i ostatní duté obaly od potravin, kosmetiky a čisticích prostředků musíme před vhozením do barevného kontejneru vždy zmáčknout či sešlápnout, abychom maximálně zmenšili jejich objem. Etikety ani uzávěry nemusíme sundávat.
tip 

Jak již zaznělo v obecných zásadách správného třídění odpadů, obaly musí být vždy řádně vyprázdněné a určitě není na škodu si přečíst instrukce uvedené na obalu.

 • Plastové fólie, sáčky a tašky můžeme také vytřídit do sběrných nádob na plasty. Z hlediska trvalé udržitelnosti můžeme ve vhodných případech tyto výrobky použít opakovaně, to platí zejména u plastových tašek.
 • Do sběrných nádob na plasty patří i ochranné a skupinové obaly, jako je plastová fólie z balení minerálek, bublinková fólie či obaly od nových spotřebičů.
  Patří tam i polystyren, který slouží k ochraně nových výrobků (nikoli stavební), rozměrnější kusy je ideální rozlámat na menší kousky, větší množství polystyrenu bychom měli odvézt do sběrného dvora.
 • Jednorázové plastové obaly od jídla, jako jsou polystyrenové boxy a plastové krabičky na obědy, obaly od sýrů či salámů, ale třeba i kelímky od jogurtů nebo od pomazánek, nesmí být příliš znečištěné nebo mastné.
  Zbytky obsahu stačí důkladně vyškrábat nebo vytřít např. papírovou utěrkou, kterou jsme právě setřeli kuchyňskou linku.

Do kontejnerů na plastový odpad nepatří obaly se zbytky nebezpečného obsahu, jako jsou chemikálie a barvy (značí symbol nebezpečný odpad), mastné a znečištěné obaly se zbytky jídla, plastové vodovodní trubky, zbytky podlahových krytin (např. lino) ani pneumatiky, rozměrný plastový odpad atd.

Jak správně třídit papírový odpad?  

 • Papírové krabice a další druhy papírových obalů je důležité třídit vždy sešlápnuté nebo nařezané tak, aby zabíraly ve sběrných nádobách co nejméně místa.
 • Papírové obálky s plastovou bublinkovou fólií tam můžeme třídit v případě, že se nám podaří od sebe tyto vrstvy oddělit, jinak patří do směsného odpadu.
  Papírové obálky s fóliovým okénkem můžeme vytřídit do kontejneru na papír, patří tam i papíry, sešity s měkkou vazbou, noviny a časopisy.
 • Plata od vajec a ruličky od toaletního papíru můžeme třídit do sběrných nádob na třídění papíru.

Třídit můžeme ruličky od toaletního papíru i plata od vajec. (Zdroj: Pixabay.com)

Při třídění papírového odpadu nevadí sponky používané k sešití listů třeba u časopisů či knih. Naopak u knih nelze třídit pevnou vazbu – tu je potřeba oddělit od měkké části, kterou můžeme vytřídit.

Do kontejnerů na papír netřídíme fotografie, které obsahují chemické příměsi. Stejně tak tam nepatří jednorázové kelímky od kávy potažené plastovou vrstvou ani papíry s povrchovou úpravou (voskovanou, křídovou, flitrovou atd.).
Nepatří tam ani účtenky tištěné na termopapír, papírové kapesníčky a ubrousky a už vůbec tam nepatří jejich vlhčené varianty.

Zapamatujte si!

Na závěr základní zásada: netřídíme mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír!

Jak správně třídit odpad ze skla?

Čiré sklo patří do bílých kontejnerů, barevné sklo do zelených sběrných nádob. Pokud ve vaší obci není sběr skla oddělen, pak třídíme skleněný odpad společně do nádob k tomu určených.

tip 

Skleněné obaly třídíme prázdné, obsah bychom měli ideálně vytřít či vyškrábat, drobné znečištění ale nevadí, a tak není potřeba obaly vymývat. Při třídění nemusíme sundávat víčka, nevadí ani etikety.

Tabulové sklo třídíme bočním podlouhlým vhozem, větší množství je ideální odvézt na sběrný dvůr.

Do kontejnerů na sklo nepatří porcelán a keramika, termosklo (zapékací mísy, varné konvice apod.), autoskla, zrcadla, drátěné sklo, teploměry atd.

Před tříděním skla do sběrných nádob nemusíme odstraňovat víčka, ani etikety, obaly není třeba vymývat. (Zdroj: Vetropack)

Jak správně třídit kovový odpad?

Kontejnery na kovový odpad jsou určeny zejména k třídění drobnějšího kovového odpadu, jako jsou nápojové plechovky, plechové obaly od potravin, kovová víčka z láhví apod.
Hlavním místem pro sběr rozměrnějšího kovového odpadu jsou sběrné dvory a výkupny surovin.

Tak jako v předešlých případech třídíme kovové obaly bez zbytku obsahu – ten stačí důkladně vytřít či vyškrábat, v případě tub vymačkat. I v tomto případě se snažíme zmenšit velikost tříděného odpadu, je-li to možné.

Plechovky, konzervy a další drobný kovový odpad patří samosebou do šedého kontejneru! (Zdroj: Pixabay.com)

Do kontejnerů na kovy nepatří kombinované obaly (např. pokovený papír a plast, výjimkou jsou nápojové kartony, které třídíme do nádob určených k jejich sběru), plechovky od barev a laků, spreje a tlakové nádobky se zbytky obsahu, obaly od nebezpečných látek, těžké nebo toxické kovy, jako jsou olovo a rtuť, elektroodpad a baterie.

Jak správně třídit nápojové kartony?

Tak jako v případě jiných druhů odpadů i zde platí, že obaly musí být řádně vyprázdněné a sešlápnuté, nesmí být mastné. Při třídění do sběrných nádob na nápojové kartony nevadí víčka.

Nápojové kartony jsou z více něž 75 % z velmi kvalitního papíru, proto je důležité je třídit! (Zdroj: Shutterstock.com)


Skvělým rádcem pro správné třídění odpadu je také abecedně řazený položkový seznam
Kam patří – kdo neví kudy kam, ať se koukne právě tam!
No a jednoduchá rada na závěr? Třiďte odpad hlavou, má to smysl!

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.