Zdroj: Shutterstock.com

Šifra mistra třídiče: kam a jak vytřídit konzervu od sardinek a skleněnou láhev od oleje?

Podle nejnovějších dat z roku 2020 třídí své odpady 73 % obyvatel ČR a zajisté tomu napomáhá hustá veřejně dostupná síť sběrných nádob, kam můžeme třídit odpad. Věděli jste, že průměrně to máme k nejbližším kontejnerům už pouhých 90 metrů?! Někdy ale může při třídění odpadu každý z nás znejistět a pro takové případy je tu samosebou další šifra správného třídění odpadu!

Ono totiž třídění odpadu je jedna věc, pokud ale odpad netřídíme správně, může to být komplikací nejen pro jeho cestu k recyklaci – někdy dokonce můžeme zhatit úsilí jiných lidí, kteří odpad vytřídili správně.

No a protože je web Samosebou.cz zaměřený na třídění a recyklaci odpadů, dostáváme často dotazy na to, jak se správně třídí různé druhy obalů. Tentokrát vaše dotazy zavedly mistra třídiče na stopu těchto „třídicích hlavolamů“…

Proč nepatří konzerva od sardinek do směsi?

Důvodů je celá řada, jedním z nich je třeba plýtvání primárními surovinami, kam železo, ze kterého je konzerva na sardinky vyrobena, patří.
Kromě toho, že se kovové rudy musí těžit a těžbě často ustupuje příroda, můžeme recyklací kovů významně snižovat další zátěž pro životní prostředí.

Zajímavost

Konkrétně díky recyklaci železného šrotu můžeme ušetřit až 75 % energie, 90 % primárních zdrojů a 40 % vody. Podrobněji v Infografika: třídění a recyklace kovů v ČR.

Konzerva na sardinky vyrobená ze železa je označena recyklačním symbolem trojúhelníku se šipkami, zkratkou „FE“ a číslicí 40 (toto označení nesou i jiné obaly vyrobené ze železa).

Kovové obaly je důležité třídit, díky recyklaci kovů šetříme primární suroviny, ale také životní prostředí. (Zdroj: Samosebou.cz)

A jak železné konzervy správně vytřídit?
Před vyhozením je vhodné je důkladně vyprázdnit a případně vytřít ubrouskem nebo lehce vypláchnout.
Obecně je to vhodné zejména z hlediska domácí hygieny. Pokud obaly pořádně vyškrábeme, zbylý obsah vytřeme například použitou kuchyňskou utěrkou nebo je lehce vypláchneme, můžeme v domácnostech předcházet šíření bakterií a nezvaných strávníků v podobě různého hmyzu.
Ostatně ani zápach linoucí se z odpadkového koše nebo při cestě ke kontejnerům není zrovna vábný a je to také ohleduplnější k pracovníkům třídicích linek, kteří s odpadem přicházejí do styku.

Kam vytřídit papírovou krabičku od čokolády? 

Papírové obaly unesou recyklaci 5–7krát, a tak by byla obrovská škoda je netřídit. Každoročně v ČR nemusíme díky třídění odpadu z papíru pokácet přes 2 miliony stromů!

Papírová krabička od čokolády je označena recyklačním symbolem trojúhelníku se šipkami, který je doplněn písmennou zkratkou PAP.
Při třídění papíru je obecně nutné dodržovat zásady, že do sběrných nádob na papír nevyhazujeme mokrý, mastný ani jinak znečištěný papír – např. nánosy od barev, tmelů, lepidel apod.

Tříděním papíru šetříme stromy, každoročně jich u nás nemusíme pokácet přes 2 miliony! Vytříděný papír můžeme recyklovat 5–7krát! (Zdroj: Samosebou.cz)

Pokud je součástí balení čokolády alobal, můžeme jej vyhodit do sběrných nádob určených pro třídění kovů, stačí ho zmačkat a vytřídit.
Pokud je čokoláda zabalena v plastové fólii, můžeme ji vytřídit do plastů.

Kam vyhodit krabici od trvanlivého mléka?

Nápojové kartony řadíme mezi tzv. kombinované obaly. Většinu kombinovaných obalů netřídíme, ale nápojové kartony tvoří výjimku a patří do sběrných nádob určených k jejich třídění, v některých obcích se mohou třídit společně s jinými druhy odpadu, například s plastem.
Proto je vhodné vždy sledovat informace uvedené na samolepkách, kterými jsou barevné kontejnery označeny.

Nápojové kartony používané k uchovávání trvanlivého mléka označuje recyklační symbol trojúhelníku se šipkami a písmenná zkratka a číslice C/PAP/ALU 84, jedná se o tzv. aseptický nápojový karton.
Písmenná zkratka „C“ nám říká, že se jedná o kompozitní obal (z angl. Composite), který je složený zejména z papíru (zkratka „PAP“) a hliníku, který označuje zkratka „ALU“.

Nápojové kartony od mléka jsou vyrobeny z kvalitního papíru, hliníku a také plastu – všechny materiály můžeme díky třídění ještě využít! (Zdroj: Samosebou.cz)

Aseptický nápojový karton je specifický tím, že se skládá ze tří druhů materiálu: z papíru (cca 75 %), plastu – polyethylenu (okolo 20 %) a hliníku (přibližně 5 %).
Tento druh nápojových kartonů používáme v potravinářství k uchovávání trvanlivých výrobků, u kterých chceme prodloužit dobu jejich spotřeby. Tento obal může být označen i jako UHT/trvanlivé výrobky.

Před tříděním je třeba obal vždy vyprázdnit, před vhozením do kontejneru prázdný obal sešlápneme či zmáčkneme, abychom zmenšili jeho objem. Můžeme třídit i s víčky.

Zajímavost

Právě vysoké množství velmi kvalitního papíru je jedním z důvodů, proč třídit nápojové kartony. Recyklací nápojových kartonů můžeme získat kvalitní papír, který můžeme ještě několikrát recyklovat.
Vytříděné nápojové kartony lze použít například i k výrobě stavebních či izolačních desek, nábytku apod. – více o možnostech využití těchto vytříděných obalů v článku Nápojový karton v akci recyklaci.

Kam s tmavou skleněnou láhví od olivového oleje?

Zelená láhev od olivového oleje je označena recyklačním symbolem trojúhelníku se šipkami, písmennou zkratkou „GL“ (z angl. Glass) a číslicí 71.
Barevné sklo třídíme do zelených kontejnerů, kam patří i čiré sklo v případě, kdy obec nevede dvousložkový sběr skla.

Třiďme sklo, můžeme ho recyklovat donekonečna! Při třídění nevadí víčka ani etikety! (Zdroj: Samosebou.cz)

Skleněná láhev musí být při třídění do kontejneru na sklo prázdná, kvůli recyklaci ji ale není nutné vymývat. Do sběrných nádob ji můžeme vytřídit i s víčkem a nevadí ani etiketa.
Moderní technologie umí hotové zázraky – například oddělit od sebe barevné a čiré střepy, kovové složky nebo třeba nečistoty.

Kam patří plastová PET láhev od sirupu?

PET láhev od sirupu označená symbolem recyklačního trojúhelníku se šipkami, písmennou zkratkou „PET“ (dle plastového materiálu polyethylentereftalát) a číslicí 1 patří do sběrných nádob určených ke třídění plastového odpadu.

PET láhve je potřeba vždy vyprázdnit a sešlápnout. Můžeme je vytřídit i s víčky, nevadí ani etikety či sleeves. (Zdroj: Samosebou.cz)

Láhev třídíme prázdnou a sešlápnutou. Můžeme ji vytřídit i s víčkem, nevadí ani etiketa, která bude odstraněna při recyklaci v rámci procesu „flotace“, kdy se rozdrcená PET láhev (tzv. flakes) namáčí a u toho se mimo jiné tyto příměsi odstraňují (podrobněji v článku Jaká je cesta plastového odpadu?).

Tip 

Obecné zásady pro třídění odpadu a základní informace o tom, jak správně třídit odpady ze skla, papíru, plastu nebo třeba i kovů, v článku Čisté, nebo špinavé? Jak správně třídit různé druhy odpadů?.


Třiďte odpad, má to smysl! Právě díky třídění vyprodukovaného odpadu umožňujeme jeho recyklaci – je to první, ale zásadní krok, kterým umožňujeme jeho další materiálové využití.

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.