Zdroj: EKO-KOM

Jak motivovat občany k třídění odpadu, prozradíme v rozhovoru s vítězem Křišťálové popelnice 2020

Choceň je půvabné město v Pardubickém kraji, ve kterém žije něco málo přes 8 000 obyvatel. Známá je místní mlékárna nebo zámek. A je to právě Choceň, která se pyšní cenou absolutního vítěze celostátní soutěže Křišťálová popelnice. O úspěchu jsme si povídali s Miladou Potštejnskou, která se na odboru životního prostředí města Chocně dlouhodobě věnuje oblasti odpadového hospodářství.

Bylo pro vás vyhlášení vítězství Chocně v kategorii obce nad 5 000 obyvatel překvapením?

Byl to velký moment překvapení! Předávání bylo milé, krásné, příjemné a vůbec jsem to nečekala! Stále mám pocit, že máme ještě značné rezervy.
Zároveň to cítím jako odměnu za několikaleté snažení, které mělo určitě smysl. Velký dík patří spolupracovníkům z jiných oddělení městského úřadu, zejména kolegyním na pokladně, které poskytují kvalitní informace o třídění odpadů a celkově o odpadovém hospodářství v rámci vybírání poplatků za odpady a předávání identifikačních známek na popelnice, kolegyním v informačním centru atd.

Dále by to nešlo bez velké podpory vedení města, skvělé spolupráce s Technickými službami Choceň, svozovou firmou Ekola České Libchavy, s. r. o., školami a v neposlední řadě bez skvělého přístupu velké řady občanů.


Berete tuhle cenu jako závazek?

Ano, uvědomuji si velký závazek do dalších let, neusnout na vavřínech, ale stále vymýšlet a zkoušet další způsoby zvýšení efektivity odpadového hospodářství.

Slavnostní předání křišťálové popelnice zástupci EKO-KOMu starostovi Chocně (2. zleva) Janu Ropkovi a Miladě Potštejnské, která v Chocni dlouhodobě řeší odpadové hospodářství. (Zdroj: EKO-KOM)

Prozradíte nám váš „recept“ na to, jak dosáhnout tak parádního výsledku? O Chocni, vašich snahách a motivacích se mimo jiné referovalo napříč médii. To je skvělá reklama!

Jsou za tím roky snažení a vymýšlení funkčního systému a motivace občanů a také potřeba a snaha města nezvyšovat nebo alespoň výrazně snížit tempo růstu nákladů na odpad.

Před zhruba šesti až osmi lety jsme si uvědomili, že odpadů neskutečně přibývá a nedostatečně se třídí. Na sběrný dvůr sice stále více občanů odváželo odpad z důvodu vyššího třídění, ale i z důvodu nedostatečné sběrné kapacity na veřejných stanovištích.


Co byl první krok ke zlepšení situace?

Myslím, že takovým prvním krokem bylo před mnoha lety zavedení sběru bioodpadu u rodinných domků „door to door“ („od dveří ke dveřím“) a přijímání bioodpadů na sběrný dvůr.
Ještě předtím jsme z dotace OPŽP (operační program životního prostředí) pořídili sběrné nádoby právě na bioodpad ve dvou velikostech, jedny vhodné k rodinným domkům, a také kompostéry.
Ve stejnou dobu jsme lehce rozšířili počet sběrných hnízd.

ING. MILADA POTŠTEJNSKÁ

V roce 2019 jsme pro žáky mateřských a základních škol uspořádali velkou vzdělávací akci včetně aktivního zapojení žáků do třídění. 

Jak jste pokračovali dále? Přece jen bioodpad tvoří jen část toho, co domácnosti vyprodukují.

V průběhu několika let jsme velmi posílili kapacitu veřejných sběrných míst na plast, papír a na barevné i bílé sklo, ale zároveň jsme zřídili i značné množství nových sběrných míst, aby se podstatně snížila docházková vzdálenost k těmto kontejnerům.
Postupně jsme zavedli poměrně hustou síť sběru dalších komodit, jako je textil, jedlý olej z domácností, elektroodpad, kovy, ale i na bioodpad, a to nejenom ve městě, ale i ve spádových městských částech.
Občané mají možnost třídit základní separovaný odpad i v některých chatových oblastech, kde je delší vzdálenost ke kontejnerům s tříděným odpadem. Postupně jsme pokračovali s umísťováním dalších třídicích nádob jak k rodinným domům, tak k bytovým domům.


Jen kontejnery ovšem nestačí, jak jste pracovali s edukací obyvatel?

V roce 2019 jsme pro žáky mateřských a základních škol uspořádali velkou vzdělávací akci včetně aktivního zapojení žáků do třídění. Nutno podotknout, že už předtím ve školách podobné aktivity probíhaly.
Ve spolupráci s Technickými službami Choceň jsme na sběrném dvoře a v kompostárně několik let pořádali ke Dni Země osvětovou akci ke zvýšení povědomí o odpadech.
V roce 2019 jsme uspořádali ve spolupráci s EKO-KOMem velkou týdenní interaktivní výstavu k odpadům, kde se aktivně se svými výrobky z odpadů zapojily všechny školy, internát Obchodní akademie Choceň i občané.

Křišťálová popelnice

Každoroční celostátní soutěž obcí, ve které se hodnotí nakládání obcí s komunálním odpadem, klíčovým parametrem při hodnocení je nakládání s jeho využitelnými složkami.
Soutěž je rozdělena do kategorií podle velikosti obcí – dle počtu obyvatel.
Slavnostní vyhlášení vítězů probíhá každým rokem v rámci konference Odpady a obce pod záštitou autorizované obalové společnosti EKO-KOM.

Z čeho konkrétně vycházíte při plánování jednotlivých kroků?

Ke Dni Země v roce 2018 jsme na sběrném dvoře provedli rozsáhlou fyzickou analýzu směsného komunálního odpadu, abychom zjistili skutečný stav a mohli podle toho dále vymýšlet další odpadovou strategii.
Následně jsme zavedli značení nádob na směsný komunální odpad roční identifikační známkou a při jejím výdeji podáváme informace o odpadech a podle výsledků našich analýz jsme zavedli redukci přidělování počtu ročních identifikačních známek k jednotlivým č. p. společně s osvětou.
S ročním svozovým plánem odpadů distribuujeme do každé domácnosti také leták s konkrétními informacemi ke třídění téměř všech odpadů z domácností a na webu města zveřejňujeme informace ke třídění a seznam jednotlivých sběrných míst s daným sběrem odpadu.

Také jsme pořídili od EKO-KOMu tašky na třídění odpadu (na plast, papír, sklo a kovy) ve dvou velikostech, které si mohou občané zdarma vyzvednout do každé domácnosti!

Další analýza proběhla před dvěma a půl lety ve spolupráci se svozovou firmou – šlo o rozsáhlou opakovanou fyzickou kontrolu stavu směsných komunálních odpadů v každé přistavené nádobě na výsyp.
Zároveň byli při špatném třídění občané informováni nalepením samolepky na sběrnou nádobu s uvedením konkrétního důvodu a upozornění na možnost nevyvezení odpadu při opakování špatného třídění, což se občas děje.

Jak lze tolik aktivit stíhat?

Máme ve městě speciální pracovní skupinu, která se už několik let věnuje odpadům. Zaměřuje se na osvětu a velké jednání s jednotlivými SVJ, bytovými družstvy a občany.


Jsou vaše opatření pružná, reagují na zlepšení a dokážou dál motivovat?

S opatřeními pracujeme flexibilně a vše se vyvíjí. Před dvěma lety jsme zavedli nádobový sběr plastu a papíru „door to door“, doposud byl pytlový sběr, a snížili jsme četnost vývozu SKO (směsného komunálního odpadu) z týdenního na čtrnáctidenní.
Také jsme postupně na sídlištích zrušili svoz SKO z velkoobjemových kontejnerů, což bylo dost finančně náročné.
Velký objem nádoby sváděl k malému třídění a také zneužívání některými podnikateli.
Dále samozřejmě aktivně pracujeme s občany v lokalitách, které vykazují horší výsledky třídění.

Putovní Křišťálová popelnice letos patří Chocni a jejím obyvatelům. (Zdroj: EKO-KOM)

Myslíte i na další druhy odpadu, které je možné třídit a dále využít?

V případě potřeby pořádáme charitativní sběr oblečení, bot, dek apod. Máme uzavřenou smlouvu na nákup dalších kompostérů k bytovým domům a pořídili jsme vratné kelímky a misky na kulturní, sportovní a společenské akce.
V příštím roce budeme také čipovat všechny nádoby na odpad. Ty se následně budou při svozu vážit, ale pouze pro naši vnitřní potřebu, abychom mohli dále pracovat na zlepšování systému.

 

Je vidět, že pracujete i s detaily! Děkujeme za rozhovor a samosebou gratulujeme k zaslouženému vítězství! A doufáme, že budete inspirací pro další obce!

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.