Zdroj: Samosebou.cz

Infografika o třídění a recyklaci skla v ČR – jak jsme na tom?

Jak a proč třídit a recyklovat odpad ze skla? A jak si v této oblasti stojíme u nás? Zajímavosti, aktuální data a infografika o třídění a recyklaci skla v Česku na Samosebou.cz

Možná jste už někde zaznamenali, že podle dostupných dat patří Češi dlouhodobě mezi nejlepší třídiče odpadu v Evropě.

Jak Češi třídili a recyklovali odpady v roce 2020?

Dostupná data říkají, že v ČR své odpady aktivně třídí 73 % obyvatel, od roku 2000 došlo k 35% nárůstu třídičů.

Každý obyvatel ČR průměrně vytřídil 66,8 kg odpadu (toto číslo zahrnuje sklo, papír, plasty, kovy a nápojové kartony), pro porovnání – v roce 2010 to bylo 38,9 kg. Nejvíce třídí lidé na Vysočině, kde průměrně každý obyvatel vytřídil 80,3 kg odpadu.

Zajímavost

Podle dostupných dat za rok 2020 se obyvatelům ČR podařilo společným tříděním odpadu zachránit přes 30 km2 přírody a podařilo se také snížit zátěž životního prostředí v přepočtu o zhruba 942 000 tun CO2e. (podrobněji o uhlíkové stopě v článku Uhlíková stopa – co to je a můžeme ji ovlivnit?). 

Nemalou zásluhu na ochotě obyvatel třídit odpad má dozajista i dostupnost třídění, ať už se jedná o hustou síť sběrných nádob (v roce 2020 jich bylo na našem území 558 040), nebo třeba možnost odevzdat odpad do sběrných dvorů, výkupen surovin atd.

A teď už k třídění a recyklaci odpadu ze skla.

Jak jsme na tom s tříděním a recyklací skla v Česku?

Podle dat za rok 2020 vytřídili Češi celkem cca 187 000 tun skla, do barevných kontejnerů pak lidé vytřídili cca 161 000 tun skla. Do sběrných nádob na sklo vytřídil průměrně každý obyvatel ČR 15,1 kg skla.

Po celé ČR bylo na počátku roku 2021 k dispozici 93 822 barevných kontejnerů ve veřejné sběrné síti a menších nádob, které mají občané přímo u svých nemovitostí.

DOBRÉ VĚDĚT

Odpad ze skla se u nás ale třídil poměrně hojně již v 60. a 70. letech 20. století, systematicky sklo třídíme od roku 2002.
V roce 1997, se založením společnosti EKO-KOM, která zajišťuje systém sběru a recyklace obalových odpadů, probíhaly pilotní projekty na ověření různých způsobů tříděného sběru odpadů, tedy už i skla.
Opravdu systematicky „novodobě“ u nás třídíme sklo od příchodu zákona o obalech, který nabyl účinnosti 1. 1. 2002.

V roce 2020 dosahovala míra recyklace veškerého vytříděného skla 88 %. Díky recyklaci vytříděného skla bylo možné při výrobě nového ušetřit 47 476 755 kg CO2e.

Jak se v ČR třídí odpad ze skla? A jak jsme na tom s recyklací? To prozradí infografika o třídění skla. (Zdroj: Samosebou.cz)

Zajímavosti o třídění odpadu ze skla v ČR – věděli jste, že…?

 • Způsoby třídění skla se mohou v jednotlivých obcích lišit. Obecně třídíme sklo do bílo-zelených kontejnerů, kdy do bílé části třídíme čiré sklo a do zelené části barevné sklo.
  V některých obcích ale najdeme pouze zelené kontejnery, kam můžeme třídit jak čiré, tak barevné sklo.
 • Kontejnery na sklo mají obvykle zvonový tvar se spodním výsypem, proto tyto kontejnery obsluhují speciální svozová auta na odpad s hydraulickou rukou, která kontejner zvednou a vytříděné sklo se vysype spodním výsypem.
 • Po straně kontejnerů na sklo jsou podlouhlé úzké otvory, které slouží k třídění tabulového skla.
 • Drobné znečištění nevadí – sklo nemusíme před tříděním vymývat. Stačí zbytky obsahu důkladně vyškrábat třeba lžičkou nebo vytřít použitou kuchyňskou utěrkou.
 • Při třídění skla nemusíme odstraňovat ani víčka, ani etikety.
 • Z hlediska dalšího materiálového využití je při recyklaci nejcennější čiré sklo. To můžeme, na rozdíl od barevného skla, opět využít k výrobě čirého skla.
zapamatujte si!

Jaký odpad ze skla nepatří do barevných kontejnerů?

 • porcelán, keramika, sklokeramika (varné desky apod.): tento druh odpadu patří do směsi, příp. do sběrného dvora;
 • zrcadla: směsný odpad či sběrný dvůr;
 • autosklo: menší množství do směsného odpadu, větší je vhodné dopravit na příslušná recyklační místa (autorizované autoservisy);
 • varné sklo: nejlepší je odevzdat ho do sběrného dvora;
 • žárovky halogenové, LED nebo úsporné: sběrný dvůr či sběrná místa společnosti Ekolamp;
 • klasická žárovka: sběrný dvůr;
 • větší množství střepů či tabulového skla je lepší odevzdat ve sběrném dvoře.

Obecně platí, že do kontejnerů na sklo patří různé druhy obalů označené recyklačními symboly skla.

A pokud stále není to třídění skla jasné jako křišťál, nenechte si ujít videonávod na správné třídění skla.

Proč třídit skleněný odpad a umožnit tak jeho recyklaci?

V případě skla je důvodů nekonečná řada! Je to materiál, jehož podobu, barvu i účel použití můžeme neustále měnit. Tak přesně tohle je sklo!

Když už jsme pro výrobu skla vytěžili křemičitý písek, kdy těžbě této primární suroviny musela ustoupit příroda a kdy beze stopy nezůstala ani přeprava a jeho zpracování, byla by pak přece neskutečná škoda opět nevyužívat materiál, který můžeme DONEKONEČNA RECYKLOVAT!

Už jen proto si odpad ze skla nezaslouží zůstat bez možnosti dalšího využití třeba na skládce odpadu nebo někde v křoví. 

Navíc recyklací již zpracovaného skla můžeme dosáhnout značných úspor. Díky třídění skla můžeme nahradit až 65 % sklářských písků.

Recyklací vytříděného skla můžeme při výrobě nového uspořit až 90 % energie.

V neposlední řadě se jedná o primární surovinu, která má omezené zdroje, spotřeba skla navíc každoročně roste. Stačí se rozhlédnout okolo sebe, kolik věcí je vyrobených ze skla. Je otázkou, zda bychom se bez skla dokázali obejít.

 

I přesto, že Češi patří v třídění odpadu ke špičce, potýkají se tuzemští výrobci skla s nedostatkem střepů, které by mohli použít. V třídění skla máme ještě značné rezervy, sklárny proto musí skleněné střepy z vytříděného skla dovážet ze zahraničí nebo ho nahrazovat právě použitím primárních surovin.
A tak třiďte skleněný odpad, má to nekonečný smysl!

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.