Zdroj: Samosebou.cz

Encyklopedie plastů: sběr a dotřídění plastových obalů v Česku

Odpad z plastů je velmi různorodý – je to logické. I plastů je totiž celá řada a neustále vznikají nové plastové materiály, které mají různé vlastnosti a způsoby užití. A právě po skončení jejich používání musíme vzniklý plastový odpad zpracovat. Jak u nás probíhá sběr a dotřídění plastových obalů, prozradí Samosebou.cz v dalším dílu Encyklopedie plastů!

Z mnoha důvodů jsou plasty velmi oblíbeným obalovým materiálem. Mnozí výrobci zvolí k výrobě produktů právě plasty, třeba pro jejich „plasticitu“ – lze je tvarovat, ohýbat, lisovat či lít do různých tvarů a forem. Stejně tak je lze dobře barvit, jsou cenově dostupné atd.
Plasty jsou navíc odolné proti působení koroze, vody, chemických vlivů, odolají bakteriím, plísním a dalším biologickým vlivům, stejně tak oplývají izolačními a bariérovými vlastnostmi.

Asi tedy není překvapením, že jsou plasty hojně používané v obalovém průmyslu.

Zajímavost

Podle výsledků analýz společnosti EKO-KOM tvoří plasty cca 21 % ze všech obalů, které jsou vytříděny v rámci systému zpětného odběru obalů. Nejvíce používaným obalovým materiálem u nás je papír, za plasty následuje s 18 % odpad ze skla.

Jak probíhá v Česku sběr plastů?

Zpětný odběr spotřebitelských plastových obalů u nás probíhá dvěma způsoby. Buď formou tzv. nádobového sběru, nebo prostřednictvím tzv. pytlového sběru, obě tyto formy sběru plastového odpadu probíhají přímo v obcích.

Nádoby na sběr plastového odpadu jsou označeny samolepkou a mají žlutou barvu. (Zdroj: Samosebou.cz)

Nádobový sběr plastového odpadu

Je realizován prostřednictvím sběrných nádob na plasty, nejčastěji se jedná o žluté kontejnery, příp. se žlutým víkem, nebo jde o sběrné nádoby označené žlutou samolepkou. Ta obsahuje přesné instrukce týkající se správného třídění plastového odpadu v dané obci.

Dobré vědět

Nádoby na plastový odpad mohou být využívány v rámci tzv. vícekomoditního sběru, kdy do nich můžeme kromě plastů odkládat také další druhy odpadů, především nápojové kartony nebo kovy. 

Sběr plastového odpadu může být realizován v rámci veřejné sběrné sítě v tzv. sběrných hnízdech, kdy můžeme na jednom místě třídit do sběrných nádob různé druhy odpadu (jsou tam nádoby na papír, kovy, sklo a další druhy odpadu).

V některých obcích je možné třídit plastový odpad v rámci individuálního sběru tříděného odpadu do menších nádob, které mají občané přímo u svých nemovitostí.

Pytlový sběr plastového odpadu

Plasty můžeme v některých obcích také doma třídit do pytlů. Tyto pytle jsou pak ručně nakládány do velkokapacitních kontejnerů, které na sobě mají upevněna speciálně upravená vozidla, nebo se nakládají do svozových vozidel s lisovací nástavbou.

Věděli jste, že…?

V roce 2020 jsme měli v České republice k dispozici 252 233 kontejnerů a menších nádob na sběr plastů. O rok dříve to bylo 206 000, a pokud se ohlédneme dále do minulosti, v roce 2009 se jednalo o 67 629 kontejnerů a nádob. Systematický sběr obalových plastů u nás začal v roce 2002, kdy vešel v platnost zákon o obalech.

Plastový odpad samozřejmě můžeme odložit také v síti sběrných dvorů. Jedná se například o větší množství polystyrenu, ale také o plastový odpad, který do sběrných nádob na plasty nepatří (novodurové trubky, stavební polystyren, obaly od barev, laků, nebezpečných látek apod.).

Jaké obalové plasty třídit do kontejnerů a jaké tam nepatří?

Pro lepší orientaci, jaký plastový odpad patří do sběrných nádob a jaký nikoli, u nás slouží tzv. materiálové značky, které jsou uvedeny na obalech.

Recyklační značka plastů sestává ze dvou částí: písmenného a číselného kódu, který je doplněn o grafický symbol.
Písmenná část značky je zkratkou oficiálního názvu plastu, číselný kód značí, z jakého materiálu je obal vyroben. Podrobněji v článku Recyklační symboly plastů.

Jak probíhá v Česku dotřídění plastových obalů?

Na třídicí linky putuje vytříděný obsah žlutých kontejnerů i odpad sesbíraný v rámci pytlového sběru.

Na třídicích linkách probíhá tzv. dotřídění odpadu. Svezený vytříděný plastový odpad je rozdělen na jednotlivé skupiny podle různých kritérií, jako je materiál, další zpracování nebo budoucí využití. 

Vytříděné plastové obalové odpady jsou nejčastěji roztříděny do následujících skupin:

  • PET lahve: ty se obvykle dále třídí dle barev na čiré, modré, zelené a ostatní;
  • duté pevné plasty: sem patří zejména HDPE, PP (kelímky od mléčných výrobků, obaly od drogistického zboží);
  • fólie (zejména LDPE, méně HPDE, PP zejména ve formě sáčků a měkkých obalů);
  • pěnový polystyren;
  • směsný plast;
  • výmět (to, co nelze materiálově recyklovat).

V případě společného třídění různých druhů odpadu do jedné sběrné nádoby, tzv. vícekomoditního sběru, dochází rovněž k vytřídění dalších komodit (nápojový karton, kovy). 

Jakmile jsou od sebe jednotlivé skupiny odděleny, dochází k jejich slisování a svázání do balíků a předání zpracovatelům. 

 

Způsob zpracování a možnosti dalšího využití jednotlivých skupin obalových odpadů se liší, proto se jim budeme podrobněji věnovat v samostatných článcích. Pokud vás téma plastů zajímá víc, nenechte si ujít další díly v seriálu Encyklopedie plastů.
Třiďte nejen odpad z plastů, má to smysl!

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.