Zdroj: Samosebou.cz

Třídění a recyklace odpadu v Česku – jak na to?

V Česku třídí svůj odpad 73 % obyvatel. Aktuálně na území České republiky dlouhodobě pobývá nebo našlo svůj domov několik set tisíc cizinců.
Třídění odpadu se v jednotlivých zemích liší, proto přinášíme základní informace o tom, jak správně třídit odpady v České republice.
Kam a jak třídit papír, plasty, sklo, kovy a další druhy odpadu, prozradí Samosebou.cz v článku!

Třídění odpadu v Česku – kam patří který odpad?

V Česku je několik možností, jak třídit odpady z domácností. Obecně platí, že třídíme odpad podle druhů materiálu.

Běžně jsou pro třídění odpadu k dispozici veřejně dostupné barevné kontejnery v tzv. třídicích hnízdech. V rámci nich jsou na vyhrazených místech barevné kontejnery, do kterých třídíme odpad z různých druhů materiálů.
Toto je nejběžnější způsob třídění odpadu v sídlištní a domovní zástavbě.

Další možností jsou tzv. individuální sběry, kdy domácnosti třídí své odpady do přidělených sběrných nádob nebo speciálních barevných pytlů.
Toto je častý způsob třídění odpadu u rodinných domů.


Další možností je odložení odpadu do:

 • sběrných dvorů: ohledně této možnosti je nejlepší se s dotazem obrátit na místní svozovou společnost nebo na městský úřad;
 • výkupen surovin: v těchto zařízeních je možné tříděné suroviny prodat za finanční odměnu dle aktuálního ceníku;
 • míst zpětného odběru: jsou to místa určená k odložení určitého druhu odpadu (vysloužilé elektrospotřebiče v elektroprodejnách, pneumatiky v pneuservisech apod.);
 • velkoobjemových kontejnerů: v předem určené dny a čas mohou být obcí organizovány sběry pro konkrétní odpad (známé jsou tzv. železné neděle, které jsou zaměřeny na třídění odpadu ze železa). 

Rádci správného třídění odpadu – samolepky na kontejnerech a materiálové značení na obalech

Důležitou zásadou správného třídění odpadu je řídit se informacemi uvedenými na samolepkách, kterými jsou kontejnery označeny.
Třídění odpadů se vlivem různých faktorů může v jednotlivých obcích lišit, proto je vždy důležitým informačním zdrojem právě samolepka na kontejneru, do kterého se chystáme odpad vytřídit.

Podobně užitečné informace ohledně správného třídění použitých obalů najdeme na obalech produktů jako tzv. materiálové značky. Ty nám prozradí, z jakého materiálu jsou obaly vyrobeny a kam je máme správně vytřídit.

Kam a jak v Česku třídit papír, plasty, sklo, kovy a nápojové kartony?

Tříděné odpady třídíme podle jednotlivých materiálů. Kam patří?


Třídění odpadu z papíru

Papírový odpad třídíme do modrých sběrných nádob, respektive do nádob opatřených modrou samolepkou s nápisem PAPÍR.

Netřídíme papír mokrý, mastný či znečištěný. (Zdroj: Samosebou.cz)

Jaký odpad z papíru třídíme?

 • Noviny, časopisy, sešity, reklamní letáky, obálky, kancelářské papíry (sponky nevadí);
 • obálky, a to i ty, které mají fóliová okénka, obálky s bublinkovou fólií po odstranění fólie; pokud nejde oddělit, patří taková obálka do směsného odpadu;
 • krabice, lepenka a produkty z lepenky, papírové tubusy, papírové desky, balicí papír (bez povrchové úpravy);
 • knihy – vnitřní část či s měkkými deskami (tvrdé desky je třeba předtím odstranit);
 • krabičky či plata od vajec, ruličky od kuchyňských utěrek a toaletních papírů.

Jaký odpad z papíru netřídíme?

 • Použité papírové kapesníčky, ubrousky a jiné hygienické potřeby (například dětské pleny);
 • papírové kelímky s voskovanou povrchovou úpravou či s plastovou vrstvou.

Obecně pak netřídíme odpad mokrý, mastný, znečištěný od barev, chemikálií a nebezpečných látek. Proto do tříděného papíru nepatří ani účtenky od nákupu. Netřídíme ani papír s povrchovými úpravami, jako je voskování, plastové nástřiky atd.

Třídění odpadu z plastu

Plastový odpad obvykle třídíme do žlutých sběrných nádob, respektive do nádob označených žlutou samolepkou s nápisem PLASTY.

Do žlutých kontejnerů třídíme plastové obaly. (Zdroj: Samosebou.cz)

Jaký odpad z plastů třídíme?

 • Plastové obaly od nápojů: PET láhve, láhve od mlék, sirupů a džusů, láhve od piva či vína apod.;
 • kelímky od jogurtů, smetany a jiných mléčných výrobků, vaničky, nápojové kelímky apod.;
 • obaly od hygienických potřeb a drogistického zboží;
 • plastové pytle, sáčky, igelitové tašky, potravinové fólie, bublinkové fólie apod.;
 • polystyrenové výplně (slouží k ochraně produktů např. v krabicích – díly, sypké výplně); větší množství je lepší odevzdat do sběrného dvora.

Jaký odpad z plastů netřídíme?

 • Obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek;
 • podlahové krytiny (linoleum a PVC) či novodurové trubky;
 • celofán;
 • stavební polystyren.

Třídění odpadu ze skla

Skleněný odpad obvykle třídíme do zelených a bílých sběrných nádob. Barevné sklo patří vždy do zeleného kontejneru, čiré sklo do bílého kontejneru. Pokud jsou v obci instalovány (rozmístěny) pouze zelené kontejnery, třídíme do nich společně barevné i čiré sklo.
Nádoby jsou vždy označeny bílou nebo zelenou samolepkou s nápisem SKLO.

SBĚRNÉ NÁDOBY NA TŘÍDĚNÉ SKLO JSOU OZNAČENY BÍLOU NEBO ZELENOU SAMOLEPKOU S NÁPISEM SKLO. (Zdroj: Samosebou.cz)

Jaký odpad ze skla třídíme?

 • Skleněné láhve: obaly od nápojů, jako jsou sirupy, pivo, minerální vody apod.;
 • zavařovací sklenice: obaly od marmelád, nakládané zeleniny, kompotů, medů, hořčic, kečupů atd.;
 • mísy a misky, skleničky, skleněné výplně apod.

Vratné skleněné obaly je nejlepší vrátit v rámci zpětného odběru, díky tomu za ně dostaneme zpět finanční zálohu.

Dobré vědět

Na zelených kontejnerech bývá postranní podlouhlý otvor, do něj můžeme vytřídit tabulové sklo.

Jaký odpad ze skla netřídíme?

 • Zrcadla a autoskla;
 • varné sklo: zapékací mísy, skleněné varné konvice;
 • keramika a porcelán;
 • zářivky, žárovky, rtuťové teploměry, zkumavky;
 • drátěné sklo (drátosklo), sklokeramické desky, skelná vata a pěnové sklo.

Třídění nápojových kartonů

Jde o specifické obaly na nápoje. Ve většině obcí a měst se můžeme setkat s tzv. vícekomoditním sběrem odpadu, kdy je můžeme třídit společně s jiným druhem odpadu – nejčastěji s plastem nebo s papírem.

Proto se vždy řídíme informacemi uvedenými na oranžových samolepkách na sběrných nádobách s nápisem NÁPOJOVÉ KARTONY. V některých velkých městech se třídí nápojové kartony samostatně do oranžových kontejnerů.

Nápojové kartony třídíme do sběrných nádob označených oranžovou samolepkou. (Zdroj: Samosebou.cz)

Jaké nápojové kartony třídíme?

 • Obaly od džusů, vína či mléčných výrobků;
 • obaly od mražených nebo dehydrovaných potravin.
Tip 

Nápojové kartony označujeme pojmem „kompozitní obaly“ nebo „kombinované obaly“. Je to díky jejich složení, kdy vždy tvoří více než 70% podíl kvalitní papír, cca 20 % polyethylen, u obalů pro dlouhodobé uchovávání obsahu se navíc používá hliník.

Třídění odpadů z kovů

Kovový odpad třídíme do šedých sběrných nádob. I u kovů se můžeme setkat s tzv. vícekomoditním sběrem odpadu, a proto jsou vždy směrodatné informace uvedené na samolepkách na sběrných nádobách, na kterých je uvedeno KOVY.

Kovový odpad třídíme do šedých sběrných nádob. (Zdroj: Samosebou.cz)

Jaký odpad z kovů třídíme?

 • Nápojové plechovky (hliníkové obaly od piva, vína, energetických nápojů, chlazených káv apod.), ešusy a jiné hliníkové nádobí;
 • potravinové konzervy a plechovky (ze železa);
 • prázdné obaly od aerosolů (spreje, obaly od šlehaček apod.);
 • kancelářské sponky, kovové tuby a krabičky a jiný drobný kovový odpad.

Jaký odpad z kovů netřídíme?

 • kombinované obaly, pokovený papír a plast (výjimkou jsou nápojové kartony, viz výše);
 • plechovky od barev a laků a obaly od nebezpečných látek;
 • spreje a tlakové nádobky se zbytky obsahu;
 • těžké nebo toxické kovy, jako jsou olovo a rtuť;
 • elektroodpad a baterie.

Jak je to v Česku s tříděním bioodpadu, elektroodpadu, textilu a nebezpečného odpadu?

Existuje celá řada dalších druhů odpadů, které bychom měli třídit. Jak na to?

Biologicky rozložitelný odpad

Tvoří ve směsném odpadu českých domácností dlouhodobě cca 25 % objemu popelnic. To je velká škoda, protože takový odpad můžeme použít buď k výrobě energie třeba v bioplynových stanicích, nebo k výrobě kvalitního kompostu.

Bioodpad můžeme třídit do hnědých sběrných nádob, případně do zahradního kompostu, vermikompostéru, ale také třeba do komunitního kompostéru.
Ohledně možností třídění bioodpadu je nejlepší se informovat na příslušném místním úřadu.

Oleje a jedlé tuky

V Česku je možné třídit oleje a jedlé tuky, a to buď do speciálních sběrných nádob v rámci sběrné sítě obcí, nebo je můžeme odnést a vytřídit ve sběrných dvorech.
TIP: Nejlepší je shromažďovat vychladlý olej do PET láhve a vytřídit ji, jakmile je plná. Malé množství olejů či tuků můžeme vytřít kuchyňskou utěrkou a vyhodit do směsného odpadu. Oleje a jedlé tuky se nevylévají do výlevky ani do toalety.

Elektroodpad

Vysloužilá elektrozařízení můžeme třídit do speciálních kontejnerů určených pro jejich sběr. Obvykle se jedná o kontejnery červené barvy.
Elektroodpad můžeme odevzdat také na místech zpětného odběru (stejně tak je tomu s bateriemi). Těmi jsou například obchody s elektrotechnikou, tento odpad navíc také můžeme odevzdat ve sběrných dvorech.

Odpad z textilu

Třídění textilu je možné do speciálních kontejnerů, vytřídit do nich můžeme oblečení, ložní prádlo, obuv, kabelky a tašky. Naopak do nich nepatří molitan, kožichy, peřiny nebo třeba znečištěné textilie.

Nebezpečný odpad

Nakládání s nebezpečným odpadem podléhá právním předpisům. Obecně je možné odložit nebezpečný odpad za určitých podmínek do sběrných dvorů nebo do specializovaných zařízení. Nejvhodnější je se s dotazy, jak nakládat s konkrétním druhem nebezpečného odpadu, obrátit na sběrný dvůr nebo se informovat na příslušném obecním úřadě.

Tipy, jak správně třídit odpad – na co nezapomínat?

 1. Vždy sledujme a dodržujme informace uvedené na samolepkách, které jsou umístěny na sběrných nádobách. Zohledňují totiž místní specifika třídění odpadu.
 1. Pokud si nejsme jisti, jak třídit odpad v konkrétní obci, můžeme se s dotazy obrátit na příslušnou svozovou společnost či obecní úřad.
 1. Odpady, které třídíme, nesmí obsahovat zbytky, nebo dokonce celý obsah.
Zapamatujte si 

Drobné znečištění při třídění odpadu nevadí – obaly není nutné vymývat, obsah stačí důkladně spotřebovat nebo vytřít třeba použitou papírovou kuchyňskou utěrkou.
Při třídění není nutné odstraňovat víčka ani etikety.

 1. Před tříděním je potřeba vždy zmenšit objem odpadu (například jeho sešlápnutím, zmačkáním, rozložením). Do sběrných nádob se tak vejde více odpadu a to může ovlivnit například frekvenci svozu odpadu – můžeme tak uspořit náklady obcí na likvidaci odpadu, ale také snížit zátěž životního prostředí.

Sedm důvodů, proč třídit odpad!

Mrkněte na 7 důvodů v carouselu!

7_duvodu_proc_tridit_odpad_samsoebou
1 / 8 Proč třídit odpad? Samosebou.cz má hned 7 důvodů!
7_duvodu_proc_tridit_odpad_samsoebou_efektivni_hospodareni_s_odpadem
2 / 8 Efektivní hospodaření s odpadem se vyplatí…
7_duvodu_proc_tridit_odpad_samsoebou_dostupnost_trideni
3 / 8 Třídění odpadu je v Česku dostupné – ke kontejnerům to máme opravdu kousek. Průměrně pouhých 90 metrů, jste tam coby dup!
7_duvodu_proc_tridit_odpad_samsoebou_viditelny_a_hmatatelny_vysledek_odpad_se_promeni_v_novy_produkt
4 / 8 Jedním z důvodů, proč třídit odpad, je viditelný a hmatatelný výsledek. Odpad se k nám může vrátit v nové podobě.
7_duvodu_proc_tridit_odpad_samsoebou_snizovani_mnozstvi_odpadu
5 / 8 Díky třídění odpadu umožňujeme jeho efektivní využití. Snižujeme tak množství odpadu, který skončí bez využití na skládce.
7_duvodu_proc_tridit_odpad_samsoebou_tridenim_odpadu_a_jeho_recyklaci_setrime_primarni_zdroje
6 / 8 Tříděním odpadu dochází k jeho materiálovému zpracování a získáváme tak druhotné suroviny.
7_duvodu_proc_tridit_odpad_samsoebou_snizeni_uhlikove_stopy_zmirneni_dopadu_klimatickych_zmen
7 / 8 Třídění odpadu je snadným způsobem, jak snižovat uhlíkovou stopu.
7_duvodu_proc_tridit_odpad_samsoebou_cista_priroda
8 / 8 Tříděním odpadu šetříme přírodu!

Obyvatelé v Česku ušetří každoročně díky třídění odpadu 30 km2 přírody.
Celkové množství využitého odpadu z obalů za posledních 25 let je 13 104 505 tun.

Tip 

Kam s jakým odpadem, prozradí online průvodce správným tříděním Kam patří?.


Děkujeme, že třídíte odpad a umožňujete tak jeho efektivní využití. Šetříte tak
přírodu a životní prostředí. Má to smysl, třiďte odpad vždy a všude.

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.