Zdroj: Shutterstock.com

Záludnosti třídění kovového odpadu aneb čím (ne)krmit kontejnery na kovy?

Češi jsou vyhlášení kdečím – od záliby v pití zlatavého moku přes chataření po houbaření… Vynikají ale i ve zcela jiné „disciplíně“ – přibližně tři čtvrtiny Čechů totiž třídí odpad, a tak se v mezinárodním srovnání dlouhodobě řadíme v této oblasti mezi premianty. Jak už to tak ale bývá, vždy je prostor pro zlepšení…

Nenechte si proto ujít zajímavosti a třídičské perličky na téma kovový odpad. Komu se zdá, že není v třídění kovů zrovna kovaný, tomu tento článek jednou pro vždy zodpoví otázky, které mohou být záludné i pro zkušené třídiče.

Jaké jsou možnosti třídění odpadu z kovů v Česku?

Máme mnoho možností, jak u nás můžeme třídit kovový odpad. Tradičně u nás hrají velmi důležitou roli výkupny surovin. Kovy můžeme odložit také ve sběrných dvorech nebo třeba v rámci organizovaných speciálních sběrů (například mobilní sběry známé jako tzv. železné neděle, kdy se sváží odpad od domu) nebo obce mohou zvolit možnost třídit kovy do velkoobjemových kontejnerů, které jsou přistaveny v určitý den na předem dané místo, apod.

Dobré vědět

Povinnost pro oddělený sběr kovů platí pro obce až od roku 2015. Kovový odpad tak můžeme třídit také do samostatných nádob určených k třídění kovů, které mají obvykle šedou barvu.
Zejména v posledních dvou letech dochází k intenzifikaci sběrné sítě, kdy se meziročně nárůst sběrných nádob pohybuje v desítkách procent.

Někde je možné třídit kovy do sběrných nádob spolu s jiným druhem odpadu v rámci tzv. vícekomoditních sběrů, obvykle společně s plasty nebo s nápojovými kartony.

O možnostech třídění kovového odpadu se mohou obyvatelé dozvědět od příslušné svozové společnosti či na obecním úřadě.

Jaký kovový odpad nemůžeme třídit do kontejneru?

Odpověď na to, co do kontejneru na kovy patří, je vlastně lehká: jedná se zejména o lehké kovy a o drobné kovové předměty!
Takže takový hliník nemusí cestovat až do Humpolce, ale šup s ním pěkně do šedého kontejneru na kovy.

 

„Heavy a toxic metal“ do kontejneru na kovy rozhodně nepatří! (Zdroj: giphy.com)

Do sběrných nádob na kovy nepatří předměty, které nejsou vyrobeny z kovu, ani těžké nebo toxické kovy (olovo, rtuť apod.).
Do sběrných nádob na kovy nepatří ani baterie a elektroodpad.

Také tam nepatří předměty kovové jen z nějaké části – jedná se o tzv. kombinované obaly. Třeba ty s kovovým vnitřkem, typicky sáčky od koření či od kávy, patří do směsného odpadu, výjimku tvoří nápojové kartony.

Autovrak, stará vana nebo kolo se nám do kontejneru na kovy vhodit ani nepodaří – tohle jsou adepti na svoz velkoobjemového odpadu, pro odevzdání do sběrného dvora nebo do výkupny surovin.

Co s kovovým odpadem, který se do kontejneru nevejde?

Do kontejneru na kovy netřídíme odpad, jako jsou trubky, roury, plechy, hrnce a další objemnější předměty.

Takový odpad patří, stejně jako domácí spotřebiče nebo těžké a toxické kovy, do sběrného dvora.

Dobré vědět

Co s autovrakem?

Autovrak nemůžeme odložit do sběrného dvora ani do výkupny surovin, podléhá totiž nové legislativě (Zákon o výrobcích s ukončenou životností 542/2020 Sb.), ve které je autovrak označen jako tzv. vozidlo s ukončenou životností. Kromě toho tento zákon řeší i elektrozařízení, baterie a akumulátory a pneumatiky.
Cílem je minimalizace negativního vlivu na životní prostředí, zvýšení a ochrana jeho kvality a dosažení úspor energií.
Vozidla s ukončenou životností a některé jejich části totiž patří do kategorie nebezpečných odpadů, protože obsahují celou řadu nebezpečných látek (oleje, chemické sloučeniny, kyseliny apod.).
Zákon řeší způsoby, jak odstranit takové vozidlo z veřejného prostranství.
Vozidlo s ukončenou životností je možné předat pouze osobě, která je oprávněna pro nakládání s takovými vozidly.
Zákon popisuje případy, kdy je nutné takto vozidla předat, a zároveň výjimky, kdy se tak činit nemusí (např. historická vozidla apod.).
Možnosti nakládání s autovraky upravuje také zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích; tam se zmiňuje pojem „autovrak“.
Na stránkách Ministerstva životního prostředí je k dispozici metodický pokyn, který v Příloze 1 popisuje přesný postup, jak nakládat s vozidlem s ukončenou životností v zařízení k tomu určeném.
Zákon dále popisuje způsoby nakládání s vozidly s ukončenou životností, jejich registr a další náležitosti.

Vraky aut jsou považovány za nebezpečný odpad, který je možné dle zákona odložit pouze do specializovaných zařízení. (Zdroj: giphy.com)

TIP 

Nejlepší je řídit se vždy informacemi uvedenými na samolepkách, kterými jsou sběrné nádoby na tříděný odpad označeny. V jednotlivých obcích a městských částech se totiž mohou podmínky sběru tříděného odpadu lišit.

Každý kontejner na tříděný odpad je označen tak, aby bylo na první pohled jasné, co do něj patří. (Zdroj: EKO-KOM)

A další důležitá rada zní: netřídíme znečištěný odpad se zbytky obsahu.
Plechovky od barev, chemikálií a podobně znečištěný odpad je třeba odevzdat do sběrného dvora.

A teď to hlavní: co tedy do kontejneru na kovy patří?

Už je jasné, co vše se do kontejneru na kovy nedává. Čím ho tedy naplnit, aby byl spokojen?

  • Plechovky;
  • konzervy;
  • alobal, hliníkové uzávěry i víčka od jogurtů;
  • hřebíky a šroubky;
  • kancelářské svorky;
  • zcela vyprázdněné aerosolové nádoby (spreje například od antiperspirantů, šlehaček apod.). 

Perlička na konec – nože! Cože?

A kam vyhodit nože, až přijde jejich čas? Možností, kam vyhodit nože, je hned několik, ale žádná nevede do sběrných nádob na kovy, protože mají povětšinou rukojeť z jiných materiálů.
U ostrých předmětů navíc hrozí nemalé nebezpečí poranění.

Pokud už nemohou posloužit ani nikomu dalšímu, odevzdejte nože do sběrného dvora.
To platí i pro meče a podobné náčiní!

 

Nevhazujte do kontejnerů na kovy ani meče a jiné ostré předměty! Raději s takovým odpadem nasaďte ostré tempo do sběrného dvora! (Zdroj: giphy.com)


Tak to byly kovy! A protože železo se má kout, dokud je žhavé – třiďte kovy! Díky jejich třídění a recyklaci můžeme snížit znečištění vody až o 76 % a vzduchu o 86 % (podrobněji v 
infografice Třídění a recyklace kovů v ČR). Má to smysl!

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.