Zdroj: Samosebou.cz

Třídění, recyklace a jiné využití odpadů v ČR za rok 2021

Třídění odpadů je obyvatelům České republiky vlastní podobně jako láska k chataření, chalupaření, houbaření nebo pití piva. I výsledky za uplynulý rok mluví o tom, že Češi mají jasno a v tomto směru nezměnila náš přístup ani pandemie koronaviru. Třídění odpadu je běžnou součástí pro 73 % z nás. Co dalšího prozradily výsledky třídění za uplynulý rok, prozradí článek a infografika!

Třídění odpadu u nás bereme vážně – svědčí o tom meziroční nárůst množství vytříděného odpadu, kdy každý obyvatel ČR vytřídil do barevných kontejnerů v průměru o 5 kilogramů odpadu více. Celkem tak za uplynulý rok v průměru vytřídil každý z nás 71,8 kg odpadu.

Dobré vědět

Systém třídění a recyklace obalových odpadů, které jsou významnou složkou tříděného komunálního odpadu, je v ČR rozvíjen už 25 let.
EKO-KOM je autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje finančně a organizačně jeho provoz a je také zodpovědná za plnění recyklačních cílů obalového průmyslu.
Do systému EKO-KOM bylo v roce 2021 zapojeno 21 292 firem a 6 169 obcí ČR. Díky spolupráci s těmito subjekty je třídění odpadů v České republice dostupné pro 99 % obyvatel.

V průměru každý Čech vytřídil 22,5 kg papíru, 16,8 kg plastů, stejné množství kovů, 15,2 kg skla a necelý půlkilogram nápojových kartonů.

Výsledky třídění a využití odpadu v České republice v roce 2021 prozradí infografika na Samosebou.cz! (Zdroj: Samosebou.cz)

Kvalita a dostupnost sběrné sítě hraje důležitou roli

Jedním z faktorů, proč patříme v třídění odpadu mezi evropské premianty, je dostupnost třídění – právě v této oblasti EKO-KOM spolupracuje s obcemi a podílí se na zahušťování či optimalizaci sběrné sítě.

Češi mohou třídit své odpady prostřednictvím více než 678 000 barevných kontejnerů a menších nádob v ulicích i přímo u rodinných domů – v loňském roce jsme měli k dispozici 558 000 nádob. To je meziroční nárůst o 130 000 nádob, zejména jde o ty u rodinných domů.

Lukáš Grolmus, ředitel oddělení komunikace EKO-KOM

I v loňském roce jsme pokračovali ve spolupráci s obcemi a městy v ČR v dalším zahušťování sběrné sítě. Pro třídění odpadů je totiž klíčové, aby lidé měli kontejnery na třídění blízko a byla zajištěna jejich dostatečná kapacita. Udávaná průměrná docházková vzdálenost se loni zkrátila o další metr, lidé s tříděným odpadem musí tedy ujít v průměru už jen 89 metrů.

V tomto směru hraje důležitou roli i lokální rozvoj tzv. vícekomoditních sběrů, kdy mohou lidé do jedné sběrné nádoby společně třídit odlišné druhy odpadu (například kombinace plast a kovy).

Donedávna bylo možné v některých lokalitách třídit kovy pouze prostřednictvím sběrných dvorů nebo výkupen surovin, nyní již do všech nádob označených šedou nálepkou.

pozor

Při třídění odpadu je důležité sledovat vždy informace na samolepkách, kterými jsou sběrné nádoby označeny. V případě, že si nejsme jisti, kam a jak odpady třídit v konkrétní obci, můžeme se s dotazy obrátit na příslušnou svozovou společnost či obecní úřad.

Vliv koronaviru na třídění odpadu v roce 2021

Pandemie koronaviru způsobila významné změny ve spotřebitelském chování, které se promítly i ve skladbě vytříděných odpadů.

Lidé trávili více času doma, odkud pracovali, dětem navíc z domu probíhala distanční výuka – proto se lidé stravovali z domu častěji – vařili si jídlo nebo si ho kupovali domů. To zvýšilo produkci použitých obalů od potravin i hotových jídel, stejně tak tomu bylo v případě konzumace nápojů, která se přesunula z restauračních zařízení po nemalou část roku do domácností.

Třídění odpadu umožňuje jeho efektivní využití a snižuje uhlíkovou stopu

V loňském roce uvedli výrobci baleného zboží na český trh 1,33 milionu tun obalů, v systému EKO-KOM se podařilo vytřídit a předat k recyklaci nebo energetickému využití 77 % z nich.
Celkové množství obalových odpadů, které byly zpětně odebrány a předány k recyklaci nebo k jinému využití, poprvé překonalo hranici
1 milionu tun za rok. Díky třídění odpadů může dojít k jeho dalšímu využití a recyklaci. Díky dotřídění odpadů vzniká tzv. druhotná surovina, kterou můžeme nahrazovat primární suroviny při výrobě nových produktů. Vytříděný odpad můžeme použít také jako zdroj energie.

Tříděním a recyklací obalových odpadů pomáháme snížit zátěž životního prostředí – každoročně společně zachráníme přibližně 30 km2 přírody, šetříme přírodní zdroje, energie a také předcházíme rozšiřování skládek.

 


Tříděním odpadů
snižujeme naši uhlíkovou stopu – v roce 2021 nebylo díky třídění a využití obalových odpadů do ovzduší vypuštěno přes 980 000 tun CO2 ekv. Má to smysl, třiďte odpad!

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.