Zdroj: Samosebou.cz

Recyklační symboly na obalech poradí, jak správně třídit odpady

Umět správně vyhodnocovat a používat informace je důležité od nepaměti. Dříve to bylo často otázkou přežití, později začaly skrze symboly komunikovat důležité informace tehdy vyspělé civilizace, a i přesto, že bylo vynalezeno písmo, dodnes hraje symbolika v našich životech důležitou roli. Kdo by neznal obrázek a jeho význam u nakousnutého jablka, symbol radioaktivity, dolaru nebo vypnutí/zapnutí. I svět třídění a recyklace odpadů je plný symbolů – víte, co znamená zelený bod nebo trojúhelník s plnými šipkami? Důležité informace o značení obalů přináší Samosebou.cz v článku!

Třídění odpadu je základní krok, bez kterého se recyklace odpadu neobejde. Aby bylo možné vytříděný odpad materiálově znovu použít k výrobě nových produktů, je důležité odpad vytřídit správně.

Obaly produktů jsou velmi důležité – hrají zásadní roli v mnoha směrech. Ovlivňují nákupní rozhodování spotřebitelů, umožňují přepravu výrobku, obsahují informace o výrobci, o složení výrobku, ale mohou na sobě nést také tzv. recyklační značky.

Nároky na obaly, včetně jejich značení, definují zákony a směrnice platné nejen v České republice, ale také na mezinárodní úrovni.

Některé „recyklační symboly“ jsou nepovinné a mají spíše obecný význam, jiné už nám prozradí materiálové složení obalu nebo mají specifický účel.

DOBRÉ VĚDĚT

Aktuálně platná legislativa nevyžaduje povinnost informovat o způsobu nakládání s obaly. Ta se nadále týká pouze obalů uvedených v legislativě o odpadech, chemických látkách či léčivech.
A tak se může stát, že na běžném kelímku od jogurtu nemusíme vždy najít informaci, z kterého materiálu je vyroben, ani jak s ním nejlépe naložit po spotřebování obsahu. Rozhodnutí je v těchto případech na výrobcích produktů.

Recyklační symboly – průvodci správným nakládáním s obalovými odpady

Víte, co znamená, když je na obalu tzv. zelený bod nebo panáček vyhazující odpad do koše? Pokud ne, nevadí, Samosebou.cz správnou odpověď prozradí!

Recyklační značka „zelený bod“

Na obalech si můžeme všimnout kulatého symbolu, který má uvnitř dvě šipky. Touto ochrannou známkou jsou označeny obaly, za které byl uhrazen finanční příspěvek na jeho zpětný odběr a využití obalového odpadu.

Recyklační symboly (značky) na obalech mají důležitou informační hodnotu. Právě díky nim můžeme jednoduše identifikovat materiál nebo materiály, z nichž jsou obaly vyrobeny. (Zdroj: Samosebou.cz)

Symbol přeškrtnuté popelnice

Tato recyklační značka říká, že daný obal netřídíme do sběrných nádob na tříděný odpad ani do nádob na směsný komunální odpad (odpadkové koše, popelnice), ale je určen k ekologické likvidaci. Takový odpad bychom měli odevzdat prodejci (místa zpětného odběru), případně do sběrných dvorů.

Označení obalu symbolem „panáček s košem“

Jedná se o nepovinné značení na obalu, kterým mohou výrobci na spotřebitele apelovat, aby neznečišťovali životní prostředí a odpad odložili do příslušných nádob (mohou to být dle dalších symbolů barevné kontejnery určené k třídění konkrétního druhu odpadu, nádoby na směsný komunální odpad apod.).

Níže uvedené recyklační značky se používají k upřesnění informací o materiálovém složení obalu. Trojúhelníková grafická značka bývá doplňována textovým nebo číselným označením materiálu, příp. jejich kombinací.

Co na obalech znamená trojúhelník s plnými šipkami?

Pokud na obalu najdete tento symbol, určitě byste jej měli vytřídit do barevného kontejneru.
Označuje totiž konkrétní materiál, ze kterého je obal vyroben.
Díky tomu může putovat cíleně k recyklaci a získaná druhotná surovina poslouží k výrobě nových produktů.

Jak naložit s obalem, který na sobě má trojúhelník s obrysovými šipkami?

Při výrobě tohoto obalu již byl použit recyklovaný materiál (tedy druhotná surovina získaná z odpadu). I tento obal bychom měli vytřídit dle materiálového označení do příslušné nádoby.

TIP 

Díky třídění odpadu můžeme například z vytříděné PET láhve vyrobit opět PET láhev nebo vlákna, která následně poslouží k výrobě textilu. Ta mohou být použita například k výrobě fleecových bund, výplní do spacáku, závěsů, dětských plen a mnoha dalších užitečných věcí.
Vytříděné sklo můžeme recyklovat donekonečna, a tak z rozbité vázy můžeme vyrobit sklenici, pak okno a příště třeba láhev na víno.

Nevíte, které obalové odpady třídit?

V infografice níže je stručný přehled základních druhů materiálů, které se používají při výrobě obalů, a jejich recyklačních značek.
Obaly, které jsou označeny číslicemi nebo písmeny uvedenými v infografice, třídíme do příslušných sběrných nádob – díky tomu umožňujeme jejich recyklaci.

Infografika s přehledem recyklačních symbolů může pomoci správnému třídění odpadů. Obaly s uvedenými symboly bychom měli třídit do barevných kontejnerů. (Zdroj: Samosebou.cz)

Z vytříděného odpadu můžeme vyrábět nové produkty, šetříme tak přírodní zdroje a přírodu. Již vytěžené a zpracované materiály můžeme vrátit zpět do oběhu ve stejné či upravené podobě.
Neméně důležitým předpokladem pro recyklaci odpadu je dodržování zásad správného třídění odpadu, mezi které například patří:

  • zmenšování objemu odpadu (sešlápnutím, zmačkáním, rozložením apod.) – šetříme tak místo pro další odpad;
  • netřídění znečištěného a mastného odpadu;
  • třídění podle informací uvedených na samolepce konkrétní sběrné nádoby (třídění se může v jednotlivých obcích lišit) atd.

Více informací o zásadách třídění je v článku Jak správně třídit různé druhy odpadu?.

 

Má to smysl, třiďte odpad vždy a všude, příroda se nám odmění!

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.