Zdroj: Samosebou.cz

Třídím jako Diva: kam s hřbitovním kvítím a dalším odpadem ze hřbitova?

Podzim je čas, kdy vzpomínáme na své zesnulé a vyrážíme hromadně na hřbitovy, abychom si je připomněli. Ale nejen to – taky se snažíme udělat jim to na místě jejich odpočinku hezký! A tak na hroby nosíme květiny, svíčky, lucerničky a další drobnosti, jenže i tyhle věci se časem promění v odpad. Kam je vytřídit a jak s nima správně naložit?

Hřbitov je klidný a tichý místo. Z podstaty věci se sem chodí tiše vzpomínat, ale na Dušičky tato jindy poklidná místa doslova ožijí!
O víkendech kolem 2. listopadu, což je oficiální datum „Vzpomínky na všechny věrné zesnulé“, obyčejně hřbitovy zaplaví mnoho pozůstalých, kteří při své návštěvě vyprodukují nemalý množství různorodýho odpadu.

Když jsem si o odpadech vznikajících na hřbitovech četla, zaujala mě tahle informace:

Zatímco prvotním původcem neboli producentem odpadu, vznikajícího při údržbě veřejných ploch, je provozovatel pohřebiště – obec, prvotním původcem odpadu z jednotlivých hrobových míst je uživatel pronajatého hrobového místa.1

Tady je ale důležitý si uvědomit, že u konkrétního hrobového místa je prvotním původcem odpadu nejen jeho nájemce, ale v podstatě kdokoli, kdo při návštěvě onoho místa zapálí svíčku nebo položí květiny.
V mnoha případech je tak odpad produkován „anonymními fyzickými osobami“, který nemusí být obyvateli daný obce.

Obce mají legislativně určený povinnosti, jak nakládat s odpadem, který vzniká na jejich území – to jsou i hřbitovy.
Finančně se na nakládání s odpadem vyprodukovaným v obci podílí její obyvatelé formou poplatku za svoz odpadu, ale návštěvníci hřbitovů obyvateli obce ve většině případů nejsou.

Nakládání s odpady, který vznikají na hřbitovech, nejsou pro rozpočty obcí zanedbatelné, o to víc, že se do legislativy propsala snaha odklánět směsný komunální odpad od skládkování formou zvyšujících se poplatků (z 500 Kč za tunu SKO až na 1 850 Kč).

Diva si tentokrát posvítila na odpad, který vzniká na hřbitovech – kam patří obaly od svíček, věnce nebo krabička od sirek? (Zdroj: Samosebou.cz)

Zvyšování poplatků má působit jako motivační nástroj ke zvýšení množství vytříděnýho odpadu, který tak bude možný díky recyklaci proměnit v tzv. druhotnou surovinu, která poslouží k výrobě nových produktů.

V drtivé většině se na hřbitovech odpady netřídí, k jejich odkládání slouží nejčastěji velkoobjemové kontejnery, kam lidé vyhazují všechen odpad.

Důvody pro netřídění odpadů na hřbitovech se různí – někde není možný vhodně rozmístit nádoby na tříděný odpad, náročný může být i svoz vytříděnýho odpadu, komplikovaný složení, a tedy i třídění některých odpadů (třeba věnců, které často tvoří polystyrenový základ v kombinaci s kovovými konstrukcemi, bioodpadem, látkami a různými druhy ozdob z různých materiálů). A v neposlední řadě je to také o (ne)disciplinovanosti návštěvníků.

Rady a tipy, jak nakládat s odpadem ze hřbitova

Jak ale říkám, když se chce, všecko jde! A člověk, který odpad produkuje, by se měl snažit ho po sobě uklidit tak, aby představoval co nejmenší zátěž. Přináším tedy pár tipů, jak to dělám já, třeba vás něco z toho osloví. 

Pokud na hřbitově nebo v jeho bezprostřední blízkosti nejsou barevný kontejnery, je nejlepší si odpad, který je možný třídit a recyklovovat, odnést a následně ho vytřídit při nejbližší vhodný příležitosti.

Já si pro takový účely beru použitou jednorázovou odnosnou tašku, plastový pytel na odpad apod.

Dobré vědět

Kde jsou nejbližší barevný kontejnery na tříděný odpad a sběrné dvory, nám poradí volně přístupná online mapa Kamtřídit.cz. Stačí se zdarma zaregistrovat a můžete sběrná místa přidávat i vy a pomoci tak ostatním. Podrobněji v článku Kam třídit – aplikace a online mapa, která prozradí, kam a jak třídit odpad.

Mezi nejčastější skupiny odpadů, které na hřbitovech vznikají, patří plasty, bioodpad a sklo.

Kam s bioodpadem ze hřbitovů?

S biologicky rozložitelným odpadem na hrobech se můžeme potkat v různý podobě:

 • květiny;
 • listí, jehličí a větvičky (napadané na hrob);
 • zemina z květináčů;
 • plevel z hrobů;
 • květinová výzdoba – součást věnců apod.

Biologicky rozložitelný odpad je nejlepší vytřídit do hnědého kontejneru na bioodpad, díky tomu je možný jej využít k výrobě tepla nebo hodnotné zeminy.

Dobré vědět

Jak třídit květinové věnce? Ideální je oddělit rostlinné části (květiny, listy, větve apod.) a ty vytřídit do bioodpadu. Pokud se nám podaří od polystyrenu oddělit jiné druhy odpadu, pak ho můžeme vytřídit do sběrných nádob na plasty. Kovové části patří do šedých kontejnerů na kovy.

Kam s plastovým odpadem z hrobů?

Na hřbitově ovšem vznikají i další typy odpadu, který je možný vytřídit.

Hojně zastoupený bývá plastový odpad, který třídíme do sběrných nádob na plasty. Nejčastěji se jedná o: 

 • umělý květiny;
 • plastový misky a květináče;
 • plastový fólie;
 • celofán: mnoho lidí si myslí, že se jedná o plast, ale není tomu tak, pravý celofán můžeme třídit do bioodpadu (podrobněji ve Slovníku „třídicích“ pojmů pod heslem celofán (cellofan);
 • plastový tašky;
 • mikrotenový sáčky;
 • PET láhve;
 • plastový obaly od vyhořelých svíček.

Kam se skleněným odpadem z hrobů?

Určitě se často setkáváme se skleněnými svícny a kryty na svíčky, ty třídíme do kontejneru na sklo, stejně jako rozbité skleněné misky a vázy. V menším množství do nich můžeme vytřídit tabulové sklo, třeba z luceren – to patří vždy do postranního otvoru.

Dobré vědět

Do skla ale rozhodně nepatří keramika ani porcelán – tento druh odpadu patří do směsného odpadu nebo na sběrný dvory.

Kam s dalšími druhy odpadu z hrobů?

Na hřbitovech se můžeme setkat i s dalšími druhy odpadů, ty shrnuji stručně níže spolu s radou, kam je vytřídit:

 • Hliníkové mističky od čajových svíček a další kovové komponenty, jako třeba dráty, kovové vázy, konstrukce lucerniček apod., patří do šedého kontejneru na kovy.
 • Prázdný papírový krabičky od sirek patří do modrýho kontejneru na papír, ale bacha, ideální je oddělit část se škrtátkem, kterou je lepší vyhodit do směsi.
 • A co když se nám rozbije nebo doslouží jednorázový plastový zapalovač? Ten patří do směsi.

No a pak jsou tu takový specialitky, třeba rozbitý plastový nebo kovový konve a konvičky na zalívání kytiček.
Jedná se o rozměrnější odpad, který patří do sběrných dvorů, kovové příp. do výkupny kovů.

Na hřbitovech vzniká i nebezpečný odpad, pro který by mělo být ideálně zřízeno speciální místo, oddělené od sběru dalších druhů odpadu, které slouží pouze k jeho ukládání.

Tip 

Kam třídit jaký druh odpadu, poradí online průvodce správným tříděním různých druhů odpadu „Kam patří“. Pokud v něm nenajdete, co potřebujete, nevadí, tahle vychytávka se totiž neustále aktualizuje. Stačí napsat podnět sem: info@samosebou.cz. 

Kam patří suť?

Můžou nastat chvíle, kdy je třeba hrob přestavět nebo třeba zrekonstruovat.
Tehdy je potřeba zjistit, zda je možné stavební suť odkládat někam na vyhrazené místo, odkud je odpad v potřebných intervalech vyvážen. Tato možnost je ideální, ale není na všech pohřebištích. Vždy je v takovém případě nejlepší komunikovat se hřbitovní správou a o nejvhodnějším řešení se poradit.

Hřbitovy by obecně měly být hlavně a především místem klidu a respektu. A podle toho bychom k nim měli přistupovat. Mělo by to být i čisté místo, a proto bychom odpad neměli nikdy pohazovat po zemi.

 

Pokud není možný odpad třídit, vždycky jsem připravená – vezmu ho s sebou a vytřídím ho tam, kde je to možný. Mám totiž respekt k okolí i k přírodě!

1. Moderniobec.cz/nakladani-s-odpady-na-pohrebistich/ [online]. [cit. 2022-10-20].

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.