Zdroj: Shutterstock.com

Jak funguje multikomoditní sběr odpadu?

Máte pocit, že jsou u vás lidé neukáznění, a nadáváte jim z okna, proč házejí kov do plastu nebo papír do nápojového kartonu? Tep se vám možná zvýšil zbytečně – rozhodně se nemusí jednat o lajdáctví, možná jste jen nestihli zaznamenat změnu způsobu sběru tříděného odpadu ve vaší obci. Podrobněji na toto téma v článku na Samosebou.cz!

Směsné (tzv. multikomoditní) sběry tříděného odpadu představují soustřeďování více druhů odpadu do společné sběrné nádoby.
Nejde ale zdaleka o žádnou novinku. S tímto způsobem třídění různých druhů odpadů se můžeme setkávat čím dál častěji. Jestli třídíte odpad správně, prozradí samolepky, kterými jsou barevné kontejnery označeny.

Dobré vědět

Pravidla třídění odpadu se mohou v jednotlivých obcích lišit. Většinou to závisí na dohodě obce se společností, která zajišťuje svoz odpadu, a s třídicími linkami, které svezený odpad zpracovávají. Proto bychom se měli při správném třídění odpadu řídit vždy informacemi uvedenými na samolepkách.

Jaké druhy odpadu můžeme třídit v rámci multikomoditního sběru společně?

Ne všechny druhy odpadu je možné třídit dohromady do jedné sběrné nádoby, a to ze spousty relevantních důvodů. Závisí například na logistických možnostech svozových společností, ale také na technologickém vybavení provozovatelů třídicích linek. Některé odpady se navíc hůře dotřiďují nebo je zkrátka dotřídit vůbec nelze.

V současné době se můžeme v rámci multikomoditního sběru odpadu setkat s kombinacemi uvedenými v tabulce:

V rámci multikomoditního sběru můžeme společně třídit různé druhy odpadu do jedné sběrné nádoby. (Zdroj: Samosebou.cz)

V některých obcích je možné třídit odpady ve dvojkombinaci, trojkombinaci či výjimečně čtyřkombinaci sbíraných komodit.

Po svozu je odpad roztříděn a dotříděn na třídicí lince a putuje ke zpracování do dalších specializovaných zařízení.

Cílem je recyklace odpadu, který se k nám tak vrátí v jiné podobě (třeba nápojový karton nově jako krabice na boty, PET láhev jako nová PET láhev apod.).

Samosebou „škola hrou“ – grafika, jak může multikomoditní sběr odpadu vypadat

Pro lepší představu je na obrázku níže vidět dvoukomoditní sběr tříděného plastu a nápojových kartonů.

Jak může vypadat multikomoditní sběr odpadu z plastu a nápojových kartonů v grafice na Samosebou.cz. (Zdroj: Samosebou.cz)

Vlevo jsou vydefinované informace, které říkají, co do dané sběrné nádoby na odpad patří a co nikoli.

Při jednom společném svozu odveze svozový vůz vytříděný plastový odpad a nápojové kartony na třídicí linku, kde se jednotlivé druhy odpadu roztřídí zvlášť, a odsud putují dále ke zpracovatelům.
Skladba konkrétních odpadů se může lišit v závislosti na regionu/obci.

Proč obce přistupují k multikomoditnímu sběru odpadu?

Důvody se v jednotlivých obcích liší a záleží to na zdejších specifikách. Zejména v historicky cenných a starých zástavbách se přistupuje k multikomoditnímu sběru odpadu kvůli nedostatku místa. To totiž potřebuje nejen samotný barevný kontejner, do kterého odpad třídíme, ale i svozový vůz pro manipulaci při výsypu.

Dalším důvodem může být například finanční úspora – namísto dvou svozů odpadu postačí svoz jeden pro obě komodity.

Efektivnější může být pro obce toto řešení aplikované i lokálně, například tehdy, když obec z dat ví, že se nádoby v daném místě neplnily některým druhem odpadu a dlouhodobě se svážely „poloprázdné nádoby“. Svozy odpadu jsou pro obce finančně nákladnou záležitostí, a tak může být toto řešení přívětivější.
Pro nás z toho vyplývá, že než se čertit nad zdánlivě rozlitým mlékem, měli bychom se podívat, co nám o třídění odpadu říkají návodné samolepky, a informacemi na nich bychom se měli vždy řídit.

Pro recyklaci odpadu je totiž důležité nejen jeho vytřídění do barevného kontejneru, ale také dodržování určitých zásad; více o správném třídění odpadu v článku Čisté, nebo špinavé? Jak správně třídit různé druhy odpadů?.

 

Má to smysl, třiďte odpad vždy a všude!

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.