Zdroj: Ukliďme Česko

Uklidit celou ČR od odpadků není apríl. Spoj zábavné s užitečným!

V ČR funguje ucelený systém, který lidem nabízí různé možnosti, jak vytřídit vyprodukovaný odpad. K dispozici mají například hustou síť barevných kontejnerů na tříděný odpad, v některých lokalitách probíhá tzv. pytlový sběr, odpad ale můžeme odkládat také do sběrných dvorů či do výkupen surovin. Ročně se v ČR podaří vytřídit a předat ke zpracování a recyklaci více než 1,3 mil. tun obalových odpadů. I přesto se v přírodě, ale i ve městech vyskytuje nemalé množství odpadu… Více o litteringu a akci „Ukliďme Česko 2023“ v článku na Samosebou.cz.

I přesto, že máme v České republice k dispozici komfortní systém třídění odpadů, ani u nás zatím nevymizel nešvar odhazování odpadků na zem.
Litteringové chování je problém, se kterým se potýká celý svět, většina z nás si přitom ani neuvědomuje, jak dalekosáhlé a negativní důsledky takový přístup může mít.

I proto vznikla v ČR iniciativa, jež má za cíl prostřednictvím organizovaných úklidů pomoci přírodě od odpadu, který v ní zanechali nezodpovědní lidé. Úklidové akce na našem území probíhají pod hlavičkou „Ukliďme Česko“ již od roku 2014.

DOBRÉ VĚDĚT

Roku 2012 vznikla webová a mobilní aplikace ZmapujTo (www.zmapujto.cz), díky níž je možné poskytnout úřadům informace o černých skládkách a dalších problémech spojených s odpadem ve městech a obcích. Evidovaných nelegálních skládek odpadu přibývalo, ale naopak nestíhaly mizet.
Vyšlo najevo, že v podstatě není v silách pověřených institucí zjednat nápravu, a právě proto byl založen spolek a na jaře 2014 proběhl 1. ročník úklidové akce „Ukliďme Česko“, který se inspiroval světovým hnutím „Let’s do it!“ („Pojďme do toho!“).

O jarním úklidovém dni Ukliďme Česko 2023

Hlavním jarním úklidovým dnem bude v roce 2023 sobota 1. dubna – letos budou úklidy zaměřeny na odstranění černých skládek a drobného nepořádku z naší přírody, měst a obcí.
Pořadatelé se stále více zaměřují také na předcházení vzniku nepořádku a osvětu v této oblasti.

Ostatně prevenci a osvětě v oblasti třídění a recyklace odpadů se dlouhodobě věnuje také EKO-KOM, který v ČR zajišťuje třídění odpadu v rámci systému barevných nádob a kontejnerů. Těch je u nás mimo jiné aktuálně k dispozici na 829 000, a tak lze říci, že jsou sběrné nádoby na odpad takřka na každém rohu.

Lukáš Grolmus ze společnosti EKO-KOM

S organizátory projektu sdílíme stejný cíl. Upozornit na to, že odpad nepatří do přírody, ale musí se s ním správně nakládat. A v posledních letech se prostřednictvím této akce snažíme také ukázat, jak lze využít i obtížně zpracovatelné druhy tříděného materiálu.

EKO-KOM je partnerem akce již několikátým rokem a v rámci spolupráce dodává organizátorům odpadkové pytle vyrobené ze 100 % z recyklovaných barevných fólií, které byly lidmi vytříděny v obcích do kontejnerů určených k třídění plastů.

Lukáš Grolmus ze společnosti EKO-KOM

Tyto pytle jsou de facto 2 v 1. Jsou nositeli informace o smysluplnosti třídění odpadů, jsou důkazem, že i barevné fólie jsou efektivně materiálově recyklovatelné, a navíc pytle poslouží pro sběr odpadků z přírody.

Jak se letos zapojit a další užitečné informace na www.uklidmecesko.cz!

Littering – je to komár, nebo velbloud?

Volně pohozený odpad, český překlad anglického slova „littering“, zdaleka neznamená jen zohyzděnou krajinu.
Z odpadu se v průběhu rozkladu uvolňují toxické a nebezpečné látky, které kontaminují půdu a vodu a odsud se mohou dostat do potravního řetězce. Současně mohou představovat nebezpečí pro lidi i zvířata.

Dobré vědět

Nejčastějším litteringovým odpadem jsou cigaretové nedopalky, jejichž průměrná doba rozkladu je okolo 15 let; v průběhu této doby se z nich uvolňuje například dehet, nikotin a mikroplastové částice, které neumíme z přírody odstranit.
Více v článku Jak dlouho se rozkládají odpadky pohozené v přírodě?

Obce musí vynakládat značné náklady na úklid veřejných prostředků a likvidaci černých skládek – finanční prostředky, které by mohly sloužit pro rozvoj obce a jejích aktivit, jsou tak mnohdy využívány k nápravě chování nezodpovědných jedinců.
Littering je tedy spíše než komár pořádně živený velbloud…

Přidejte se a pomozte uklidit od odpadu Česko při jarním úklidovém dni! Na apríla můžete spojit užitečné se zábavou a pohybem venku. (Zdroj: Uklidmecesko.cz)

Japonsko pořádá ve sbírání odpadků mistrovství světa

Do boje s volně pohozeným odpadem vyrazili v Japonsku, kde se rozhodli rovnou uspořádat mistrovství světa ve sbírání odpadků, které plánují na konec letošního roku! Japonci si na čistotu potrpí, tak asi není překvapením, že s tímto nápadem přišli právě oni.

V této disciplíně se spojuje čistotnost, pořádkumilovnost, soutěživost a kolektivní smýšlení – typické rysy japonské společnosti.

„SpoGomi“ je spojením slov „sport“ a „gomi“ (v japonštině odpadky) – tří- až pětičlenné týmy musí ve stanoveném čase nasbírat a roztřídit co nejvíce odpadků co nejvyšší kvality.
Počátek soutěžního sběru odpadu, označovaného jako „SpoGomi“, se v Japonsku klade do roku 2008.

U nás existuje mnoho projektů, které se zasazují o prevenci a edukaci v oblasti nakládání s odpady, o předcházení pohazování odpadu a o zpřístupnění možností třídit odpad v situacích a na místech, kde to není úplně jednoduché – například Čistou přírodou – třídění na turistických trasách, Třídíme na sněhu – podpora třídění ve ski a volnočasových areálech na horách a další.

 

Základem je ale osobní odpovědnost každého z nás, kdy neodkládáme odpad na místech, která k tomu nejsou určena… Obecně bychom se měli snažit předcházet vzniku odpadu a ten vyprodukovaný vždy a všude vytřídit! Jen tak umožníme jeho další efektivní využití!

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.