Zdroj: Samosebou.cz

Projekty Třídíme v pohybu

Třídění odpadu je celospolečensky čím dál více řešeným tématem a v ČR je třídění samozřejmost pro 73 % obyvatel. Díky tomu zachráníme společně každý rok v přepočtu přibližně 30 km2 přírody! I když to zní jako dokonalá pohádka, i v této oblasti je prostor pro zlepšování, a to zejména tehdy, když opustíme komfort svých domovů. Třídit odpad bychom měli ideálně vždy a všude a právě o zajímavých projektech podporujících třídění při venkovních aktivitách je tento článek na Samosebou.cz!

Dělat věci lépe je možné téměř vždy. Například podle výsledků analýz realizovaných ve spolupráci s obcemi na celém území ČR stále vyhazujeme do směsného komunálního odpadu značné množství recyklovatelného odpadu.

Po celé České republice proto vznikají různé iniciativy, projekty a osvětové akce, které mají za cíl lidem ukázat a vysvětlit, že se jedná o plýtvání zdroji, a současně slouží k podpoře antilitteringového chování, tedy působí jako prevence pohazování odpadu, což je celosvětový palčivý problém (více na www.littering.cz).

Dobré vědět

Mnoho z těchto akcí realizuje EKO-KOM, autorizovaná obalová společnost provozující systém sběru a recyklace obalových odpadů v rámci svých edukačních aktivit. Některé projekty podporuje různými formami přes jejich organizátory. V obou případech je cílem co největší osvěta široké veřejnosti a umožnění třídění odpadu na místech, kde to obvykle není možné.

Třídíme v pohybu – osvětové projekty
EKO-KOMu

Třídíme v přírodě

„Letní verze“ projektu Třídíme na sněhu probíhá od června do září s cílem umožnit třídění odpadu lidem, kteří vyrazili za turistickými a sportovními zážitky do volnočasových horských areálů a na přilehlé turistické trasy, na kterých jsou umístěny speciální nádoby na třídění, tzv. třikoše, které jsou vyrobeny z 97 % z recyklovaných plastů.
Kromě materiálu, který odolá nepříznivým povětrnostním vlivům, jsou tyto sběrné nádoby na třídění odpadu opatřeny víky, aby nebyl odpad znehodnocen nebo rozfoukán do přírody – i tento projekt se snaží o prevenci litteringového chování.
V rámci projektu probíhají ve vybraných horských areálech osvětové akce, zábavné edukačně-sportovní aktivity i soutěže o ceny.

Třídění odpadu v přírodě by mělo být samozřejmostí! Jen tak zůstane krásná a čistá a budeme se do ní rádi vracet. (Zdroj: Samosebou.cz)

Cestování a výlety s minimálním dopadem na naše životní prostředí jsou důležité i pro státní příspěvkovou agenturu CzechTurism. Ta na svých stránkách apeluje na zahraniční turisty, aby v ČR cestovali a chovali se maximálně udržitelně. Mimo jiné připomínají základní pravidlo chování v přírodě: „Co si přineseš, to si také odneseš!“.  Jaké další zásady by turisté měli dodržovat se podívejte na: www.visitczechia.com/en-US/sustainable-travel.

Online průvodce po turistických trasách Čistou přírodou

Tento osvětový projekt je zaměřený na to, aby lidé měli informace o možnostech třídění odpadu na turistických trasách, po kterých se vydají na výlet. Každý rok je zmapováno několik tras v rámci online průvodce Čistou přírodou, kde jsou vyznačena místa, na kterých je po cestě možné vytřídit vyprodukovaný odpad.
Součástí projektu je i prevence litteringu, volně pohozený odpad je totiž problematický zejména v přírodě, kde obvykle neprobíhá pravidelný úklid, jako je tomu u veřejných prostranství měst a obcí. V takových případech se pohozený odpad začne rozkládat a to může trvat i stovky let, po celou dobu rozkladu odpadu se z něj pak mohou uvolňovat škodlivé a toxické látky.

Dobré vědět

Mezi „putovní projekty“, které se aktivně podílejí na edukaci dětí v oblasti třídění a recyklace odpadu, patří Tonda Obal, nejstarší vzdělávací projekt realizuje svůj program již od roku 1997.
S maskotem Tondy Obala se mohou děti setkat v rámci různých programů předškolní a školní výuky, ale také na venkovních akcích, které jsou realizované ve spolupráci s obcemi, městy a dalšími subjekty.
Kdy a kde potkat Tondu na cestách v rámci plánovaných akcí na území celé České republiky je možné zjistit na www.trideni.cz.
A mimochodem můžete celý rok s dětmi sbírat krásné barevné kontejnery a mít tak komplet sadu! Více v článku Třiďte s dětmi odpad a získejte barevné popelničky!

Čisté festivaly

Hudební festivaly se u nás těší velké oblibě a lidé za nimi neváhají cestovat světa kraj.
I když se po festivalových areálech pohybujeme v rytmu tance a vyrazili jsme zejména za zábavou, ani tehdy bychom neměli zapomínat na zodpovědné chování, a tedy na třídění odpadu.


Do projektu jsou každoročně zapojeny desítky českých hudebních festivalů, cílem je ve spolupráci s organizátory zajistit stovkám tisíc návštěvníků v rámci festivalových areálů dostatek speciálních sběrných nádob, kde mohou vyhodit odpad. Kromě čistých festivalových areálů je cílem umožnit recyklaci vytříděného odpadu. V průběhu festivalů pomáhají areály udržet v čistotě úklidové čety a třídit odpady mohou navíc i stánkaři, kteří za tímto účelem dostávají speciální třídicí balíčky.

Třídění odpadu může být zábava, proto je pro návštěvníky připraveno mnoho zajímavých doprovodných aktivit. Nejlepší je zastavit se na stánku Čistého festivalu, kde mohou za splnění různých aktivit získat praktické odměny v podobě cen s podílem recyklátu, dozvědět se něco nového, ale také si jen odpočinout v rámci relaxační zóny.
A že může odpad být skvělým zdrojem pro upcyklaci, o tom se mohou všichni přesvědčit v „upcyklační dílně Třídílně“.

Každý rok navíc probíhá na třech největších festivalech speciální hudební program na REC.stage – o vítězích, kteří na této scéně čistých festivalů zahrají, rozhodujete svým hlasem vy, za odměnu můžete získat vstupenky na festivaly zdarma.

V čistých festivalových areálech se lépe tančí, chodí i zpívá. Vytříděný odpad navíc putuje k recyklaci a může se k nám vrátit v nové podobě. (Zdroj: cistyfestival.cz)

Třídíme na sněhu

Letošní zimní sezóna je sice za námi, ale přesto stojí tento „zimní projekt“ zaměřený na edukaci a zajištění třídění odpadu v českých volnočasových horských resortech za zmínku.
Lidé mají možnost třídit odpady do tzv. třikošů. I z těchto sběrných nádob putuje vytříděný odpad na třídicí linky, díky tomu je umožněna recyklace odpadu, který se k nám tak může vrátit v nové podobě.

Součástí projektu Třídíme na sněhu jsou i edukativně-osvětové akce v areálech v průběhu zimní sezóny, kde je možné si vyzkoušet různé sportovní aktivity a ověřit své znalosti v „třídicích kvízech“. Ani tady vás za odměnu neminou krásné a praktické ceny, třeba ty vyrobené z recyklovaného plastového odpadu.

Třídit odpad můžete ve vybraných horských areálech s projektem Třídíme na sněhu. (Zdroj: Samosebou.cz)

Třídíme v pohybu – EKO-KOMem podporované osvětové projekty zaměřené na třídění odpadu

EKO-KOM je partnerem mnoha akcí, cílem spolupráce je osvěta a zajištění možnosti třídění odpadu široké veřejnosti. Mezi některé z projektů pod hlavičkou Třídíme v pohybu patří například…

#Bezdopadu

Cílem celého projektu je ukázat, že sportování #bezdopadu není složité a v rámci sdružených aktivit se iniciativa snaží ve spolupráci s EKO-KOMem zajistit zvýšení povědomí o dopadu sportovních událostí na životní prostředí, sdružovat ekologicky smýšlející organizátory a sportovce, poskytnout návod a inspiraci, jak sportovat s minimálním dopadem na životní prostředí, stát se platformou pro sdílení nápadů a zkušeností pro širokou veřejnost.
Do projektu se může zapojit úplně každý – jak organizátoři sportovních událostí, tak individuální sportovci, celý projekt funguje na bázi dobrovolnosti. Více na www.bezdopadu.com.

Sportování bez dopadu může být samosebou! Třídit odpad jde i při sportu. (Zdroj: Bezdopadu.com)

Ukliďme Česko

Spolupráce probíhá již několik let, cílem je osvěta a prevence volně pohozeného odpadu, vzniku černých skládek a pomoc se zajištěním úklidu nepořádku po nezodpovědných spoluobčanech na celém území ČR.
V rámci spolupráce dostávají organizátoři například na sto tisíc velkoobjemových pytlů, které jsou vyrobeny ze 100 % z recyklovaných plastů. Více o projektu na uklidmecesko.cz.

Antilitteringové úklidové akce se pořádají v Česku vždy na jaře a na podzim. (Zdroj: Uklidmecesko.cz)

Urban Challenge

I při běhání je důležité nezapomínat třídit odpad! Nemusíme zrovna aktivně praktikovat „plogging“ (sbírání odpadu za běhu), důležité ale je zodpovědné chování, a tedy třídění odpadu vždy a všude, i na sérii pětikilometrových běžeckých závodů, které se konají pod hlavičkou Urban Challenge ve spolupráci s EKO-KOMem.
Unikátní závody mají překážky situované zejména v městském prostředí a jsou určeny v různých kategoriích pro malé i velké běžce, kteří musí během závodu překonat rafinované výzvy (přelézt stěny, zvládnout plazení, přeskoky přes auta apod.).
Více o projektu a termínech letošních závodů na urbanchallenge.cz.

Třiďte odpad na akcích, které jsou výzvou ve všech směrech. Dejte si Challenge v běhu i třídění! (Zdroj: Urbanchallenge.cz)

Barvám neutečeš

I letos se do projektu zapojí 5 českých měst, kde můžete v rámci akcí spojit hned několik různých aktivit: užít si nejbarevnější běh svého života, kterým určitě potěšíte své zdraví. Poznat město a fajn lidi a navíc se můžete chovat ekologicky přívětivě, protože v rámci těchto akcí můžete díky spolupráci s EKO-KOMem třídit odpad a umožnit tak jeho efektivní využití – třeba recyklaci.
Kdy a kde se letos akce konají a další podrobnosti zjistíte na www.barvamneuteces.cz.

Stejně jako je barevné třídění odpadu, jsou barevné i tyto akce. Užijte si je letos! (Zdroj: Barvamneuteces.cz)

Nezapomínejte třídit odpad, kdykoli a kdekoli, příroda se nám za to odmění!

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.