Zdroj: Samosebou.cz

Výsledky třídění odpadu za rok 2022 – jak jsme na tom?

Podle nejnovějších výsledků třídění odpadu v ČR se zvýšil počet obyvatel, pro které je třídění běžnou součástí jejich života, meziročně o 2 %. Celkově se tak jedná o 75 % obyvatel ČR, kteří pravidelně míří s vytříděným odpadem k barevným sběrným nádobám. Současně vzrostlo i množství sesbíraného separovaného odpadu. Nenechte si ujít další zajímavé údaje v článku na Samosebou.cz!

Zájem o třídění odpadu je patrný i v množství celkové výtěžnosti, která se v loňském roce zvýšila v přepočtu na obyvatele na 78 kilogramů.

Dobré vědět

Je ale na místě upřesnit, že množství vytříděných odpadů v obcích vloni sice stagnovalo, ale o to více se třídily hlavně kovy a papír prostřednictvím výkupen surovin. Zhruba 7 kilogramů kovů a necelé 2 kilogramy papíru prodal ve výkupně v průměru každý Čech.1

Z nejnovějšího průzkumu AOS EKO-KOM2 vyplývá, že 9 z 10 třídičů třídí odpad průběžně a téměř 2/3 třídičů třídí veškerý odpad v domácnosti.

 

Jak jsme loni třídili jednotlivé druhy odpadu?

V ČR loni vytřídil průměrně každý obyvatel:

  • 23,7 kilogramu papíru;
  • 17,2 kilogramu plastů;
  • 15,2 kilogramu skla;
  • 21,5 kilogramu kovů;
  • 0,4 kilogramu nápojových kartonů.

Množství odpadu, které vytřídil každý z nás, se tak meziročně zvýšilo v průměru o více než 6 kilogramů.

 

A jaké bylo další využití vytříděného odpadu?

Zejména díky aktivnímu přístupu občanů se tak v ČR podařilo předat k dalšímu využití 81 % z celkových 1,313 milionu tun vzniklých obalových odpadů. Z toho bylo 71 % recyklováno, u 10 % došlo k energetickému využití.
Nejvyšší míry recyklace, a to 91 %, se podařilo dosáhnout u obalů z papíru a lepenky, 85 % to bylo u skla a 63 % u obalů z kovu. U plastových obalů se míra recyklace zvýšila na 46 % (oproti 43 %).

VÝSLEDKY TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADU V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2022 PROZRADÍ INFOGRAFIKA! (ZDROJ: SAMOSEBOU.CZ)

Možnosti pro třídění odpadu jsou lidem čím dál blíž…     

V ČR dochází každoročně k zahušťování sběrné sítě určené k třídění odpadů. Nejinak tomu bylo v roce 2022, kdy přibyly jak barevné kontejnery na třídění odpadu, tak i menší nádoby.
Celkově jsme jich měli k dispozici více než 838 000, třídění odpadu je tak možné pro 99 % obyvatel ČR.
Docházková vzdálenost se zkrátila, průměrně to máme k nejbližším nádobám na třídění pouhých 87 metrů!

Zajímavost

To je značný rozdíl oproti roku 1999, kdy se v ČR s tříděním odpadů začínalo. Tato vzdálenost se od té doby zkrátila zhruba na polovinu.
Zajímavé je, že z dotazníku vyplynulo, že se zvýšila vzdálenost, kterou jsou lidé ochotni s vytříděným odpadem ujít, a to na aktuálních 215 metrů.

Jak již zaznělo, sběrnou síť určenou k třídění odpadu u nás tvoří nejen veřejně dostupná hnízda barevných kontejnerů, ale také nádoby pro individuální sběr pro domácnosti nebo tříděný sběr odpadů do pytlů. Kromě toho lze v ČR samozřejmě třídit odpady i prostřednictvím již zmíněných výkupen surovin, sběrných dvorů nebo míst zpětného odběru.

Dobré vědět

Na konci roku 2022 bylo do systému EKO-KOM, a.s., zapojeno 21 200 výrobců, plničů nebo dovozců baleného zboží. Tyto firmy plní prostřednictvím AOS EKO-KOM svoji zákonnou povinnost zajistit pro obaly uvedené na trh v ČR jejich zpětný odběr a využití v zákonem požadované míře.
Za to platí do systému poplatek, jehož výše se odvíjí od množství vyprodukovaných obalů. EKO-KOM z těchto finančních prostředků hradí náklady, které souvisí s provozem sběrné sítě nádob na třídění odpadu, jeho dotříděním na třídicích linkách, recyklací a využitím vzniklých obalových odpadů. Největší část nákladů představují přímé platby městům a obcím za obsluhu sítě na třídění odpadů. Ke konci roku 2022 bylo do systému EKO-KOMu zapojeno 6 176 obcí a měst ČR, 99 % obyvatel ČR tak má možnost ve svých městech odpady třídit.2

Je možné, že i díky zvyšujícímu se komfortu tuzemského systému sběru odpadu a také díky dostupnosti informací o pozitivním dopadu třídění odpadu na životní prostředí dochází ke zvyšování podílu obyvatel ČR třídících odpad i k navýšení množství vytříděného odpadu.

 

Nejlepší cestou je předcházet vzniku odpadu a ten, který už vyprodukujeme, vytřídit. Pokud si nejsme ohledně třídění odpadů jisti, poradí online průvodce tříděním odpadu Kam patří. Má to smysl, třiďte odpad!

 

1. Tyto změny souvisí se zpřesňováním evidence toku odpadů. Komodity odevzdané právě ve výkupnách se často do statistik AOS EKO-KOM nedostaly, a právě proto došlo k této evidenční úpravě.
2. [online]. In: . [cit. 2023-05-31]. Dostupné z: https://www.ekokom.cz/cz/ostatni/o-spolecnosti/media/tiskove-zpravy/
Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.