Zdroj: Shutterstock.com

Pět důvodů, proč neházet odpad na zem

Jste venku? Pak se rozhlédněte pořádně kolem sebe a zkuste spočítat, zda se po zemi povalují odpadky. Pokud ne, je to skvělá zpráva, spíše ale bude takových případů méně. Celý svět trápí nešvar označovaný pojmem přejatým z anglického jazyka, tzv. littering. Co přesně tento pojem znamená a pět důvodů, proč se takovému chování vyhnout, přináší infografika na Samosebou.cz

Littering je pojem, kterým označujeme úmyslně nebo neúmyslně pohozený, ponechaný nebo vlivem přírodních procesů (vítr, voda) zanesený odpad.
Ten se může takto vyskytovat v urbanizovaném městském či venkovském prostředí, v blízkosti míst dopravní infrastruktury či v přírodě, a to mimo místa určená ke sběru odpadů (barevné kontejnery, odpadkové koše, speciální sběrné nádoby, místa zpětného odběru, výkupny či sběrné dvory apod.). Typické je, že u takového odpadu nejeví původce aktivní snahu o jeho sběr a že je to odpad, který má negativní vliv na životní prostředí. Podrobněji ve Slovníku pod pojmem Littering.

Dobré vědět

Volně pohozený odpad vypadá neesteticky, může mít negativní vliv na životní prostředí a také představovat nebezpečí. S některými odpady se příroda vypořádává stěží, doba rozkladu je u některých odhadována na tisíce let, podrobněji v článku Jak dlouho se rozkládá odpad pohozený v přírodě?.
Navíc je potřeba si uvědomit, že jsou odpady, které po celou dobu rozkladu uvolňují škodlivé či toxické látky a zamoření vody či půdy může být nevratné…

Příčinou vzniku litteringu je litteringové chování, které utváří celá řada faktorů, zpravidla se jedná o mix tzv. vnitřních a vnějších norem chování a nevhodného organizačně-technického zabezpečení sběru odpadů, tedy situačních proměnných.
Toto komplexní téma představuje celosvětový problém a jeho řešení není nasnadě. Zejména pak v rozvojových zemích, kde není dostupný a propracovaný systém třídění odpadu, se jedná o palčivé téma.

Znáte důvody, proč nepohazovat odpad do přírody? Zjistěte některé v infografice. (Zdroj: EKO-KOM, a.s.)

V České republice je naštěstí třídění odpadu snadné díky síti veřejně dostupných barevných kontejnerů, nádob pro individuální sběry či systému pytlového sběru, místům zpětného odběru, výkupnám surovin a sběrným dvorům.
Odpady můžeme třídit do stovek tisíc nádob a třídění je dostupné pro 99 % obyvatel! Podrobněji v článku Výsledky třídění odpadu za rok 2023 – jak jsme na tom?.

 

Problematice volně pohozeného odpadu se věnuje podrobně webová stránka www.littering.cz. Každý z nás může Zemi ulehčit, a to tak, že se bude snažit předcházet vzniku odpadu a ten vyprodukovaný třídit. Má to smysl, jen tak dáváme odpadu šanci na efektivní využití.

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.