Zdroj: Shutterstock.com

Bioodpad vs. kompost: Jak se liší třídění bioodpadu?

Dlouhodobě tvoří přibližně 25 % odpadu v našich popelnicích biologicky rozložitelný odpad. Vyhazovat odkrojky ovoce a zeleniny, podestýlku od zvířat nebo posekanou trávu do popelnice je přitom z mnoha důvodů velká škoda. Bioodpad lze kompostovat a vytvořit si tak kvalitní hnojivo pro další pěstování. Co do něj třídit a jak se liší třídění bioodpadu do vlastního kompostu a do hnědých sběrných nádob?

Všichni produkujeme bioodpad, jen se liší jeho skladba a množství. Někteří z nás čím dál více dbají na trvalou udržitelnost, a tak se snaží předcházet potravinovému odpadu, a pokud jídlo zbyde, maximálně využívat zbytky i například prostřednictvím zero waste vaření.

Další významnou část bioodpadu z domácností tvoří rostlinný odpad ze zahrádek, pokojových květin nebo také ten, který pochází od domácích mazlíčků.
Vyprodukovaný bioodpad v domácnosti, který lze třídit, se pak dává do vlastního kompostu či do sběrných nádob, ze kterých následně putuje k dalšímu efektivnímu využití…

Dobré vědět

Podle dlouhodobých analýz směsného komunálního odpadu máme v ČR v tomto směru přesto zatím značné rezervy, protože cca 1/4 našich popelnic stále tvoří biologicky rozložitelný odpad. Ten pak končí bez možnosti dalšího efektivního využití na skládce odpadu.

Bioodpad do koše nepatří, protože…

Ve směsném odpadu by tento bioodpad nebyl vůbec k užitku.

Naopak tím, že se dostane na skládku, dochází k jeho zakonzervování spolu s dalším nevyužitým odpadem bez možnosti efektivního zpracování. Čím méně odpadu na skládkách skončí, tím méně místa bude v přírodě zabírat.
Při rozkladu bioodpadu uloženého na skládkách se navíc nekontrolovatelně uvolňuje metan, který je významným zástupcem tzv. skleníkových plynů.

Bioodpad lze přitom zcela efektivně využít například v bioplynových stanicích k výrobě energie nebo díky recyklaci na hodnotnou zeminu.

Jaké jsou možnosti třídění bioodpadu?

Doma vyprodukovaný bioodpad můžeme třídit například do:

  • Vlastního kompostu na zahradě, čímž umožníme jeho recyklaci na výživnou zeminu. Pokud nemáme zahradu, můžeme využít tzv. vermikompostér, který je ideální alternativou pro kompostování v bytě.
  • V rámci individuálních sběrů bioodpadu – možnost třídění pro jednotlivé domácnosti.
  • Do veřejně přístupných nádob či velkoobjemových kontejnerů, které jsou umístěny na vyhrazeném místě v obcích.
  • Bioodpad můžeme třídit doma a dopravit jej například do kompostárny, do bioplynové stanice, na sběrný dvůr nebo do komunitních zahrad.
Dobré vědět

Obce mají od roku 2020 ze zákona povinnost zajistit možnost třídění bioodpadu na místech, která jsou určena k soustřeďování separovaného odpadu. Pro bioodpad rostlinného původu musí být zajištěna možnost jeho třídění po celý rok.

Jaký biologicky rozložitelný odpad třídit a jaký nikoli, je blíže uvedeno v článku Bioodpad pod lupou.

Kdy, proč a jak se může lišit třídění bioodpadu?

Do bioodpadu obecně patří skořápky od vajec, čajové sáčky, kávové filtry se sedlinou, papírové kartony od vajec, ale i slupky od citrusů nebo zbytky masových pokrmů, exkrementy – všechny tyto položky jsou biologicky rozložitelné, ale…

Je potřeba si uvědomit, kdo bioodpad zpracuje a za jakých podmínek. Liší se totiž způsob zpracování vytříděného bioodpadu i účel jeho využití.

Bioodpad lze efektivně využít a přeměnit jej na kvalitní zeminu, nebo energii. (Zdroj: Facebook.com/Má to smysl, třídím odpad!)

Kompost – co (ne)třídit a proč?

Na zahrádce na vlastním kompostu je cílem recyklovat bioodpad v hodnotnou zeminu, kterou opět využijeme k pěstování ovoce, zeleniny či pokojových a okrasných rostlin.
Můžeme tam tak třídit rostlinné zbytky, trus domácích zvířat, jako jsou králíci, slepice, ovce či domácí mazlíčci jako morčata, křečci (nikoli psí a kočičí exkrementy). Stejně tak tam můžeme vytřídit čajové sáčky, plata od vajec, ruličky od toaletního papíru, skořápky od vajec atd.

Abychom výsledný humus neměli kontaminovaný bakteriemi nebo například toxickými látkami z postřiků, nepatří tam citrusy a jiné chemicky ošetřené části rostlin, ale ani odřezky z masa.
Ty by navíc mohly přitahovat potkany, kteří jsou nositeli nebezpečných nemocí.

Podrobněji vše najdete v článku Rady a tipy, jak na kompost?. Návody, jak si vytvořit nejlepší kompost, se internet jen hemží.


Třídění bioodpadu v rámci obecního systému – co (ne)třídit a proč?

Cíle mohou být různé, jelikož záleží na možnostech místních zpracovatelů bioodpadu. Obec může vytříděný bioodpad použít k výrobě vlastního kompostu, který se následně využije při údržbě parků, veřejných prostranství či lesů v jejím vlastnictví.
Bioodpad může dodávat za určitých podmínek do bioplynových stanic, kde dochází k jeho přeměně na energii, nebo do průmyslových soukromých kompostáren.

V případě, kdy třídíme bioodpad v rámci obecního systému, je nutné řídit se informacemi od konkrétní obce či její části.

Záleží, jak je s vytříděným odpadem dále nakládáno – zda putuje na kompostování, nebo do průmyslové kompostárny, které pracují za jiných podmínek, než je tomu u klasického kompostu (řízené obracení, vysoké teploty – v takových se například rozkládají biodegradabilní sáčky na kompost a díky tomu zde dochází k celkově rychlejšímu rozkladu bioodpadu).

Do bioplynových stanic může putovat ke zpracování i tzv. gastroodpad – to jsou veškeré zbytky jídel například ze školních či nemocničních jídelen apod.

Zapamatujte si 

Pro správné třídění, ale především využití vytříděného bioodpadu je důležité řídit se pokyny obcí – ty jsou uvedeny na sběrných nádobách na bioodpad, příp. v dalších komunikačních materiálech obce.

Tříděný odpad v kontejnerech je totiž majetkem obcí, která je také zřizuje. Záleží tedy na možnostech zpracování odpadu v daném místě. Podle nich obec nastavuje pravidla, jimiž se musí obyvatelé při třídění řídit.

Třiďte bioodpad a přispějte ke zmenšení uhlíkové stopy každého z nás. Má to smysl!

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.