Zdroj: Shutterstock.com

Co je ekodesign obalů a proč je důležitý?

Jednorázové, či opakovaně použitelné? Malé, či velké? Lehké, či těžké? Z jednoho materiálu, nebo z vícero materiálů? A jak je to s recyklovatelností či dalším využitím obalů? Tyto a mnoho dalších otázek si kladou výrobci obalů na celém světě. Důvodů, proč ke změnám v obalovém průmyslu dochází, je celá řada. Co je ekodesign a jak vypadá ideální obal, prozradí článek na Samosebou.cz!

Ohleduplnější přístup ke zdrojům, přírodě a k životnímu prostředí je aktuálním tématem na celém světě. I proto jste už možná slyšeli pojem „ekodesign obalů“ (či ekodesign, sustainable design apod.).

Původ slova „ekodesign“ je v anglickém pojmu „ecodesign“, kde ovšem významově neoznačuje jen vzhled výrobku, ale zahrnuje komplexní proces od návrhu až po výrobu produktu. Více ve Slovníku Samosebou.cz pod pojmem Ekodesign obalů.

I přesto, že v České republice máme perfektní dostupnost třídění odpadu, kdy navíc můžeme oproti mnoha státům v zahraničí třídit společně obalové a neobalové odpady (tzv. integrovaný odpadový systém) a v třídění patříme dlouhodobě mezi premianty, je i u nás téma „udržitelnosti obalů“ velmi aktuální, protože obalový odpad tvoří nemalou část odpadového hospodářství.

Firmy po celém světě přicházejí s nápady na ekologičtější a udržitelnější obaly, což je v pořádku, jen by se neměly opomíjet funkce obalů, které jsou při balení konkrétních produktů důležité (podrobněji v článku Co je obal? Jaké jsou druhy a funkce obalů?.
Stejně tak musí být zohledněny další faktory, mezi které patří dostupnost technologií a materiálů, aby mohla proběhnout realizace, současně je potřeba umožnit značení informacemi, které musí být na obalech produktů uvedeny.

Výše uvedené požadavky by měly být ideálně v rovnováze s minimalizací dopadu prázdných obalů na životní prostředí.

Ekologické obaly mají různou podobu – mohou být například z látky či síťoviny a jsou opakovatelně použitelné. (Zdroj: Instagram.com/beecopak)

Ekodesign obalů – na co nezapomínat?

1. Při návrhu obalů je potřeba přistupovat šetrně k využívání primárních zdrojů – ideální je, pokud při jejich výrobě spotřebujeme co nejmenší množství vstupních surovin.

V širším kontextu je snížení váhy obalů velmi důležité například proto, že bude i méně odpadu, který bude potřeba odstranit. Stejně tak budeme muset pro výrobu vytěžit méně materiálu, ale obal bude také lehčí pro přepravu, která se promítá například do velikosti uhlíkové stopy.

Dalším efektivním řešením může být v některých případech možnost opakovaného využití.

2. Jedním ze zásadních kritérií je tříditelnost obalů, zejména pak z pohledu spotřebitele by mělo být jasné, jak a kam obaly správně vytřídit.
Proto je na místě kombinovat co nejméně druhů materiálů; pokud je to nezbytné, pak udělat jednotlivé vrstvy snadno oddělitelné a používat jednoduše identifikovatelné materiály.

3. Pouze správně vytříděné obaly mohou putovat na třídicí linky a po dotřídění k materiálové recyklaci. I pro správné dotřídění odpadů na třídicích linkách je důležitá jednoduchá identifikovatelnost materiálů.

TIP 

Se správným tříděním odpadu nám mohou pomoci tzv. materiálové značky, které jsou na obalech uvedeny.

Co zohlednit při obalovém průmyslu z hlediska recyklovatelnosti obalů?

Pro efektivní recyklaci je důležité správné vytřídění a dotřídění odpadu. Důležité jsou ale i primární a sekundární faktory, které mohou materiálové využití komplikovat.

Mezi primární faktory patří například:

  • přidaná aditiva a blokátory;
  • nadmíra potisku či použití nevhodných barev;
  • použití problematických materiálů, jako jsou například bioplasty, PVC a další

Mezi sekundární faktory patří například:

  • kontaminovaný materiál ze sběrných nádob, svozové techniky apod.;
  • užití neobvyklého materiálu – nedostupnost technologií, nenávratnost investic atd.;
  • zbytky potravin, chemických či toxických látek.

Šest rad pro správný ekodesign obalů

Z hlediska ekodesignu tedy vyplývá, že je při návrhu obalů vhodné:

1. eliminovat aditiva;
2. stejně tak upozadit potisk či zvolit ekologické barvy;
3. uvádět na obalech informace o materiálovém složení a o tom, jak s obalem naložit;
4. preferovat obaly z jednoho materiálu;
5. vyhýbat se tzv. kompozitním materiálům, probarveným materiálům (bezbarvé materiály jsou z hlediska dalšího materiálového využití nejlepší);
6. používat masově běžné a snadno recyklovatelné materiály (PP, PET, PE, papír, sklo a další).

 

No a na nás spotřebitelích je, abychom podpořili snahy výrobců správným tříděním odpadu. Jen tak totiž umožníme jeho další efektivní využití, nejhorší odpad je totiž ten, který skončí uložený bez možnosti dalšího využití na skládce. Má to smysl, třiďte odpad!

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.