Zdroj: Shutterstock.com

Infografika o třídění plastů v ČR – jak jsme na tom?

Proč a jak recyklovat plastový odpad? Jak si vedeme v oblasti třídění a recyklací plastového odpadu v ČR? Nenechte si ujít zajímavosti a aktuální data v přehledné infografice, která se věnuje třídění a recyklaci odpadu z plastů, v článku na Samosebou.cz.

Podle nejnovějších údajů z roku 2022 třídí v ČR své odpady v ČR 75 % obyvatel, od roku 2000 se jedná o nárůst o 1/3! Každý z nás vytřídil v přepočtu na obyvatele 78 kg odpadu, přičemž podle výzkumu AOS EKO-KOM1 9 z 10 třídičů separuje své odpady průběžně a 2/3 dotázaných třídí veškerý odpad, který jejich domácnost vyprodukuje.

Pokud se vrátíme k plastům, pak každý z nás vytřídil průměrně 17,2 kg plastového odpadu, přičemž byla dosažena míra recyklace a energetického využití vytříděných plastových odpadů 86 %.

V roce 2022 bylo na území ČR k dispozici 402 444 sběrných nádob na plasty. Vytříděno bylo 180 000 tun plastového odpadu, díky čemuž jsme dosáhli úspory cca 162 000 tun CO2 ekv.
Více o třídění odpadu, které pomáhá snižovat zátěž pro životní prostředí, v kampani Tříděním odpadu snižujete uhlíkovou stopu.

Třídění plastů a jejich recyklace jsou velmi důležitým krokem k efektivnímu nakládání s odpady.

Zajímavost

Recyklace odpadu umožňuje efektivní využití: pouhých 50 vytříděných PET láhví stačí na výrobu fleecové bundy, možností využití vytříděných plastů, které se k nám vrátí v podobě druhotné suroviny, je celá řada – podívejte se na Plastografiku.
Díky tomu můžeme nahrazovat ve výrobě tzv. primární suroviny, v případě plastů se jedná o ropu, šetříme tak přírodu a životní prostředí.

Data a další zajímavosti o třídění plastového odpadu prozradí infografika.

ČÍSLA O TŘÍDĚNÍ A RECYKLACI PLASTOVÉHO ODPADU V ČR PROZRADÍ INFOGRAFIKA NA SAMOSEBOU.CZ. (ZDROJ: SAMOSEBOU.CZ)

Podrobněji o tom, jak se u nás dařilo třídit a recyklovat odpady, v článku Výsledky třídění odpadu v roce 2022.

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD Z PLASTŮ?

Třídění plastových odpadů nám mohou usnadnit tzv. recyklační značky, které jsou uvedeny na plastových obalech. Více v článku Recyklační symboly plastů.

Pro správné třídění plastů je třeba dodržet několik zásad – například objem odpadu vždy maximálně zmenšíme, netřídíme mastný a silně znečištěný odpad. Podrobněji o jednotlivých druzích plastů, jejich třídění a recyklaci v Encyklopedii plastů.

Třídění odpadu je důležité vždy a všude, u plastů to platí obzvlášť. Kromě toho, že díky jejich třídění umožníme jejich recyklaci či přeměnu na energie – tedy efektivní využití, kterým šetříme zdroje, a tedy i životní prostředí.
Vlivem různých faktorů se právě z plastů navíc uvolňují tzv. mikroplasty. Tyto uvolněné drobné částice plastů jsou přítomny v ovzduší, půdě, vodě i rostlinách a živých organismech a zatím je neumíme odstranit. Jejich dopad na životní prostředí, ale například i zdraví lidí, je předmětem mnoha výzkumů.

Má to smysl, třiďme odpad!

 
1. [ONLINE]. IN:. [CIT. 2023-05-31]. DOSTUPNÉ Z: HTTPS://WWW.EKOKOM.CZ/CZ/OSTATNI/O-SPOLECNOSTI/MEDIA/TISKOVE-ZPRAVY/
Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.