Zdroj: Samosebou.cz

Jak na správné třídění, prozradí nálepky na kontejnerech

Třídění odpadu není složité, stačí dodržovat pár zásad. Jednou z nich je věnovat pozornost samolepkám na kontejnerech. Co nám říká oranžová, bílá, zelená, šedá, žlutá či modrá samolepka, prozradí článek na Samosebou.cz!

Kam s odpady? Je to jednodušší, než se zdá. Na samotných obalech nám poradí tzv. recyklační značky.

A když dojdeme s odpadem ke kontejnerům, neměli bychom zapomínat na to, že pro správné třídění odpadu je důležité ho vyhodit do té „správné třídicí nádoby“.
Jenže pozor, jednou z klíčových zásad při třídění není barva sběrných nádob ani jejich částí (například víka), zcela zásadní jsou totiž informace na samolepkách, kterými jsou barevné kontejnery označeny.

Na sběrných nádobách na odpad jsou uvedeny informace, co do které nádoby patří. To, jak se v dané obci třídí správně odpady, se totiž může od té sousední značně lišit…
V Horní Dolní se třídí nápojové kartony zvlášť, ale u sousedů ve Vysoké třeba společně s plasty. V Krátké zase třídí čiré i barevné sklo do jedné, ale v Dlouhé kdepak, tam se třídí čiré sklo do bílého a barevné sklo do zeleného kontejneru.

Rozdíly v třídění odpadu souvisejí většinou s možnostmi svozové společnosti, se kterou má daná obec uzavřenou smlouvu, ale také se zpracovateli odpadu nebo třeba se situací na trhu.

Dobré vědět

Odpady se totiž stávají okamžikem jejich vyhození na území obce jejím majetkem, jsou také tzv. druhotnou surovinou, po které je na trhu poptávka. Za prodej druhotných surovin obec může získat finance, ze kterých pak nejčastěji hradí náklady vznikající v souvislosti s odpadovým hospodářstvím.

Samolepky na kontejnerech – jediný ukazatel správného třídění odpadu

Tak jak to s těmi nálepkami je? Sběrné nádoby jsou označeny různě barevnými samolepkami na odpad a odpovídají zavedenému systému třídění v dané obci.

Obecně platí na území celé České republiky jednotné barevné značení pro jednotlivé druhy odpadu, podrobněji níže.

Oranžová samolepka na třídicím kontejneru = nápojové kartony

Do dané nádoby se třídí obaly, kterým říkáme „nápojové kartony“. Jedná se o obaly vyrobené z více druhů materiálu (obvykle cca ze 75 % z kvalitního papíru, zbytek tvoří plastová vrstva, u UHT navíc hliníková fólie). Při třídění nevadí plastová víčka.

Třídění nápojových kartonů symbolizuje oranžová barva. Čím dál častěji se ale právě nápojové kartony třídí společně s jiným druhem odpadu, proto je potřeba sledovat samolepky na kontejnerech. (Zdroj: EKO-KOM)

Zajímavost

Nápojové kartony se čím dál více třídí společně s jiným druhem odpadu, proto je důležité sledovat informace na samolepkách, kterými jsou kontejnery označeny. Vícekomoditní sběr probíhá zejména u nápojových kartonů společně s plasty, s kovy, příp. s dalšími druhy odpadu (podrobněji v článku Jak funguje multikomoditní sběr odpadu?).

Žlutá samolepka na třídicím kontejneru = plastový odpad

Plasty jsou vyráběny z primární suroviny ropy, dnes existuje nespočet různých druhů a skupin plastů a mnohdy je velmi náročné poznat, o jaký druh plastu se jedná a jak s ním naložit.
Do nádoby označené žlutou nálepkou třídíme plastový odpad, jako jsou drogistické obaly, prázdné kelímky od jogurtů, láhve od mléka, džusů a jiných nápojů, PET láhve, pytle a sáčky, plastové krabičky, nestavební polystyren (nejčastěji různé polystyrenové výplně používané při balení produktů).

Třídění plastového odpadu indikuje žlutá samolepka. Do nádob na plasty nepatří například výrobky s obsahem polyvinylchloridu či obaly se zbytky chemických a nebezpečných látek. (Zdroj: EKO-KOM)

Modrá samolepka na třídicím kontejneru = papírový odpad

Třídění papíru má v ČR dlouhou tradici, systematický sběr se datuje k 50. letům 20. století a možná málokdo ví, že 98 % novin se u nás vyrábí z recyklovaného papíru.
A pozor, třídění papíru má obrovský smysl! O tom snad nikdo nepochybuje, obzvlášť pokud víme, že odpad z papíru můžeme recyklovat cca 5–7krát a že díky 1 tuně vytříděného papíru ušetříme 2 tuny dřeva a přibližně 31 000 litrů vody.

Modrá je dobrá a také značí sběrné nádoby na papírový odpad. (ZDROJ: EKO-KOM)

TIP 

Do papíru patří krabice, noviny, papírové výplně, sešity, sáčky a další, mnozí ale netuší, že do sběrných nádob na papír třídíme i kartony od vajec, ruličky od toaletního papíru či kuchyňských utěrek (podrobněji v článku 12 rad, kam vyhodit specifický odpad z papíru).

Zelená či bílá samolepka na třídicím kontejneru = skleněný odpad

Třídění skla se řídí podle instrukcí uvedených na bílé samolepce (instrukce pro třídění čirého skla) nebo na zelené samolepce (informace o třídění barevného skla).
Sklo by nemělo nikdy končit v koši, protože ho lze recyklovat donekonečna. Jeho třídění je snadné, sklo dokonce nemusíme vymývat, drobné znečištění nevadí. Stejně tak můžeme sklo třídit s víčky a etiketami.

Třídění odpadu ze skla značí bílá (čiré) či zelená (barevné) samolepka. Sklo by nikdy nemělo končit v koši třeba i proto, že se dá recyklovat donekonečna. (Zdroj: EKO-KOM)

Dobré vědět

Tříděním skla můžeme ušetřit při výrobě nového cca 65 % sklářských písků a 90 % energie, to jsou značné úspory. I u skla dochází ke změnám – čiré i barevné sklo se čím dál častěji třídí společně do zeleného kontejneru, více v článku Proč pomalu mizí bílé kontejnery na sklo?.

Šedá samolepka na třídicím kontejneru = kovový odpad

Třídění kovů značí na sběrných nádobách šedá samolepka. Obvykle můžeme třídit konzervy, nápojové plechovky, prázdné tuby, kovové krabičky a jiné drobnější kovové předměty. Větší či ostré předměty je lepší odložit ve sběrném dvoře.

Třídění kovového odpadu značí šedá samolepka. I tříděním a recyklací kovů můžeme dosáhnout značných materiálových a energetických úspor – kovy lze totiž recyklovat donekonečna. (Zdroj: EKO-KOM)

 

Třídění kovového odpadu má smysl, protože díky jejich recyklaci můžeme ušetřit až 76 % vody, více v infografice o třídění a recyklaci kovů v ČR.

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.