Zdroj: pexels.com

Co ukázal videorozbor černé skládky?

Odborné rozbory směsného komunálního odpadu jsou poměrně běžnou záležitostí. Města a obce k nim přistupují čím dál častěji, je to totiž velmi spolehlivý nástroj, díky kterému mohou vyhodnotit a přenastavit svůj systém třídění. Mnoho z nás si to možná neuvědomuje, ale zajištění odpadového hospodaření stojí nemalé finanční prostředky. Více v článku na Samosebou.cz a ve videu.

Pohazování odpadu a černé skládky jsou nepříjemný a drahý nešvar a najít univerzální recept, jak přimět obyvatele, aby se takto nechovali, není snadné.

Analýzy směsného komunálního odpadu realizuje společnost EKO-KOM již několik let a má na to propracovanou metodiku, rozbory černých skládek ale začaly probíhat až v souvislosti se zavedením finanční podpory na úklid tzv. litteringu.

Littering versus černá skládka

„Littering“ znamená v překladu pohozený odpad, typicky se jedná o odpad pohozený okolo silnic, žvýkačky a nedopalky cigaret na chodnících či pohozené odpadky v parcích a v přírodě. Více o této problematice na webu littering.cz.

Naproti tomu černá skládka je vědomé kumulování odpadu na konkrétním místě, kdy se daní jedinci zříkají povinnosti nakládat s odpadem dle platné legislativy. Je to nezákonné chování, za které hrozí různé sankce a vysoké finanční pokuty. Více v článku Černé skládky – co skrývají a jak je řešit?.

Jak probíhala analýza černé skládky a jaký v ní byl odpad?

Tato černá skládka byla spíše větší, měla více než tunu (běžně mají nad 500 kg odpadu), složení černých skládek bývá velmi rozmanité. Podívejte se na rozbor této černé skládky ve videu.

Černé skládky jsou vědomým nezákonným chováním, za které hrozí pokuta. Nelegálně odložený odpad na místa, kam nepatří, škodí přírodě i jejím obyvatelům. (Zdroj: EKO-KOM)

V tomto případě převládaly nerecyklovatelné plastové izolační kabely, které budou energeticky využity ve spalovně odpadu; tvořily 380 kg. Protože se ale vedle nacházela stavba, nebylo jasné, zda šlo o dočasné odložení, nebo byly součástí černé skládky. Proto nebyly do analýzy započítány.


Z hlediska ostatního odpadu, kterého bylo 640 kg, byl materiálový poměr rozebrané skládky:

 • minerální odpad: 39,4 %
 • zbytkový odpad: 32,2 % 
 • textil: 7,1 %
 • plasty: 6,8 %
 • papír/lepenka: 4,3 % 
 • sklo: 4,0 %
 • kovy: 2,7 %
 • elektroodpad: 1,5 %
 • bioodpad: 1,3 % 
 • nebezpečný odpad: 0,6 %
 • nápojový karton: 0,1 %.

Vyprodukovaný odpad do přírody nepatří! Můžeme jej jednoduše vytřídit například do barevných kontejnerů, ke kterým to máme průměrně necelých 90 metrů, nebo do sběrných dvorů, výkupen odpadu či míst pro zpětný odběr.

Se správným tříděním odpadu může pomoci mobilní aplikace Kamtřídit.cz, která ukáže, kde jsou nejbližší barevné kontejnery na třídění odpadu a kde je také abecední online průvodce, který poradí, kam správně odložit různé druhy odpadu.

Jen vytříděný odpad může putovat k recyklaci, kde jej lze znovu materiálově využít k výrobě nových produktů. Třiďte odpad, má to smysl!

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.