Zdroj: freepik.com

Ekologické balení zásilek

Co představuje „ekologické balení zásilek“? Jak by mělo eko balení produktů vypadat, co to znamená pro obchodníky a jaký je na udržitelné balení zboží ohlas zákazníků? Více v článku na Samosebou.cz!

S příchodem počítačů a internetu a jejich masového rozšíření došlo k zintenzivnění globalizačních procesů. Obchodní trh se začal čím dál více rozšiřovat i do online prostoru a lidé začali mnohem častěji nakupovat přes elektronické obchodní platformy. Další značný nárůst nákupů přes e-shopy způsobila celosvětová pandemie covidu-19.

V důsledku různých milníků došlo ke změně nákupního chování spotřebitelů a také k větším nárokům na obaly a obalové materiály.

 

Co si představit pod označením „ekologické balení zásilek“?

Existují určité faktory, které mohou obaly činit ekologičtější; jedná se například o ty uvedené níže.

Recyklovatelnost obalů

Z hlediska dopadů na životní prostředí by měly být ideálně používány obaly, které lze materiálově opět znovu využít.
Při jejich výrobě je možné preferovat ekologické obalové materiály nebo takové, které lze materiálově opět znovu využít.
Ideální je při návrhu obalů zohlednit principy tzv. ekodesignu, podle kterého se například vyhýbáme používání kombinovaných obalů, které jsou složeny z více hůře oddělitelných vrstev (např. sáčky od koření, instantních polévek a omáček atd.).

Z tohoto pohledu je vhodné používat obal i jeho výplně z jednoho druhu materiálu – ideální jsou například papírové krabice (vytříděný papír lze recyklovat dle kvality vláken průměrně 7krát). Například místo obálky s bublinkovou fólií je lepší zvolit obálku se silnější vrstvou papíru.

Náhrada neekologických materiálů

Pokud je to možné, jednoznačnou volbou pro obaly by měly být ekologické materiály – ideální je například papír, který je snadno recyklovatelný.
Jako výplň nemusíme používat polystyrenové kuličky, ale třeba pelety z recyklovaného odpadního papíru apod.

Minimalizace rozměru zásilek

Obecně je potřeba minimalizovat velikost obalů. Proč? Například z důvodu spotřeby materiálu potřebného na výrobu obalů, ale třeba také proto, aby v zásilkách nebyl přepravován vzduch (čím menší zásilka, tím více jich můžeme přepravit) – tedy snižuje se logistická zátěž a v obou případech také snižujeme i uhlíkovou stopu.

Ideální je tedy volit obaly, které rozměrově co nejvíce sedí danému produktu, zajímavým řešením mohou být výškově nastavitelné obaly.

Dobré vědět

Určitě stojí za zmínku, že minimalizaci obalů (množství použitého materiálu a vhodnou velikost vzhledem k balenému zboží) požaduje i legislativa Evropské unie závazně od roku 2030 (nebo 36 měsíců od vydání delegovaného aktu). Dle ní by nemělo být v obalech více než 50 % volného prostoru (jedná se o rozdíl mezi objemem obalu a součtem objemu všech prodejních obalů v něm zabalených).1

Opakované použití obalů

Čím dál větší důraz je kladen také na možnost opakovaného použití obalů (např. vícecestné obaly či krabice, které umožňují zpětnou rozesílku reklamace, vrácení zboží z jiného důvodu apod.).
V praxi se také čím dál více setkáváme s posíláním zásilek v již použitých obalech, stejně tak výplně jsou často ze zbytkových materiálů a odpadu (výplně ze skartovaných dokumentů, nadrcených krabic apod.).

Zajímavost

I na to myslí legislativa EU, která například stanovuje, že obaly používané při přepravě musí být ze 40 % opakovaně použitelné, a to nejpozději do roku 2023, v roce 2040 už musí výrobci zajistit, aby to bylo 70 %.
Uvádí také, že obaly používané k přepravě uvnitř jedné podnikatelské skupiny v rámci EU nebo mezi podniky v rámci jednoho členského státu musí být opakovaně použitelné ze 100 %.2

Eko balení zboží v praxi – jak to vidí zákazníci a provozovatelé e-shopů?

Pro provozovatele online obchodů znamená re-use obalů pro přepravu snížení nákladů, které by museli vynaložit na nákup či výrobu obalů, současně dochází ke snížení vyprodukovaného množství obalových odpadů, za které musí také platit – tím snižují finanční náklady i negativní ekologické dopady na životní prostředí. 

Dobré vědět

Požadavky na udržitelnost se čím dál více zvyšují, a to jak ze strany zákazníků, tak ze strany zaměstnanců a investorů. Jedná se o politicky a společensky aktuální téma, které je předmětem povinných nefinančních reportingů o udržitelnosti firem, tzv. ESG.

Na druhou stranu – ekologické balení zásilek může prodražit papírová páska, která je cca 3krát dražší než průhledná plastová, navíc je méně pevná a práce s ní je pomalejší.
Balení zboží bez plastů (bublinkové fólie, polystyrenové či pěnové výplně, plastové lepicí či vázací pásky) je mnohem náročnější a rizikovější pro bezpečnou přepravu zboží.
Z hlediska nákladů se tak podle vyjádření obchodníků nejedná o finančně výhodnější řešení, ale spíše o investici do udržitelnosti.

Díky ekologickému balení zásilek si e-shopy u zákazníků budují image udržitelné značky se vztahem k životnímu prostředí a zákazníci takové obchody čím dál více preferují.

 

A jak se na re-use a eko balení zboží dívají zákazníci?
Na zpětnou vazbu od zákazníků si mnoho výrobců a prodejců nechává vypracovat výzkum a získanou zpětnou vazbu při dalším postupu zohledňují.
Ze zkušeností vyplývá, že je důležité zákazníkovi vysvětlit, proč je produkt zabalený v použitém obalu. Z toho pak logicky plyne, že balit luxusní zboží do již použitých obalů zřejmě není vhodná cesta.
Podle nedávno realizovaného výzkumu převládají spíše pozitivní reakce, nejvíce spotřebitelé řešili výplňové materiály.3

Zajímavost

Dostupná data společnosti EKO-KOM ukazují, že 7 z 10 respondentů se považuje za odpovědné spotřebitele, přičemž pro 80 % z nich je důležité používat obaly, které je možné recyklovat. Šetrnost výrobků k životnímu prostředí by měli výrobci podle 84 % respondentů dokládat nezávislou certifikací.


Jedno je jisté – tlak na udržitelnost roste a my jako spotřebitelé máme velmi výrazný hlas. Kromě toho, že můžeme preferovat obchody a produkty, které jsou ekologické, můžeme sami přispět tím, že se řídíme
hierarchií přístupu k odpadům. A to úplně nejzákladnější, co může každý z nás udělat, je předcházet produkci odpadu a ten vyprodukovaný třídit, protože to má smysl a alespoň částečně tak kompenzujeme náš konzumní způsob života.

1 PPWR Nařízení o obalech. Online. 2024. Dostupné z: https://www.konferenceobaly.cz/wp-content/uploads/2024/03/Zbynek- Kozel_PPWR_prvni_informace_Obaly_24.pdf. [cit. 2024-03-27].

2 PPWR Nařízení o obalech. Online. 2024. Dostupné z: https://www.konferenceobaly.cz/wp-content/uploads/2024/03/Zbynek- Kozel_PPWR_prvni_informace_Obaly_24.pdf. [cit. 2024-03-27].

3 Velký průzkum mezi e-shopy: Vyplatí se jim ekologické balení zásilek? Online. Podnikatel.cz. 2024. Dostupné z: https://www.podnikatel.cz/clahttps://www.podnikatel.cz/clanky/velky-pruzkum-mezi-e-shopy-vyplati-se-jim-ekologicke-baleni-zasilek/#h20nky/velky-pruzkum-mezi-e-shopy-vyplati-se-jim-ekologicke-baleni-zasilek/#h20. [cit. 2024-03-27].

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.