Zdroj: freepik.com

Zajímavé statistiky a data o třídění v ČR

Česká republika má hustou sběrnou síť na odpady, kdy je průměrná docházková vzdálenost s tříděným odpadem k barevným kontejnerům rok od roku nižší, aktuálně je necelých 90 metrů! To, že jsme možná i díky tomu přeborníci v třídění obalových odpadů, proto možná tolik nepřekvapí. Nenechte si ujít zajímavé údaje o třídění odpadu v ČR v článku na Samosebou.cz!

Vypadá to, že věhlas národa neovlivňuje velikost země, ve které žije. Dalo by se říci, že tohle platí pro obyvatele České republiky, protože byť jsme malá země, v mnoha věcech jsme ve světě pověstní. Asi nejvíce to vystihuje rčení „Češi mají zlaté ručičky“. Když se ale vrátíme k tématu odpadů, již několik let se objevují titulky, že jsme v třídění nejlepší. Jak to ale opravdu je?

Obyvatelé ČR se dle statistik opravdu dlouhodobě řadí mezi špičku v třídění obalových odpadů. Možná je to i díky velmi propracovanému systému třídění odpadu do veřejně přístupných barevných kontejnerů (příp. do pytlů a nádob určených pro individuální sběry odpadu z domácností), sběrných dvorů, výkupen či speciálních sběrných míst (např. elektroodpad, pneumatiky atd.).

Zajímavost

Statistiky uvádějí, že systém třídění je dostupný na 99 % území ČR, průměrně to ke kontejnerům máme méně než 90 metrů, a je tak pravděpodobné, že možná i díky tomu se u nás počet třídičů zvýšil! To je opravdu na hony vzdálené mýtu, že odpady třídí málokdo!

Více o třídění odpadu u nás v článku Výsledky třídění odpadu za rok 2022.

O třídění odpadu koluje mnoho mýtů a nepravd, o těch ale tento článek není. Tentokrát nás čeká plno zajímavých a pro mnohé možná i překvapivých informací!

Zajímavosti o třídění v ČR – věděli jste, že…?

 • Tradice třídění odpadu začala sběry papíru v 50. letech 20. století, opravdu systematické třídění papíru, plastů a dalších druhů odpadu začalo na přelomu tisíciletí.
 • Podle nejnovějších dat společnosti EKO-KOM je o důležitosti třídění odpadu přesvědčeno 61 % respondentů.
 • Aktuálně v ČR třídí neuvěřitelných 75 % obyvatel!
  Počet třídičů neustále roste, data společnosti EKO-KOM uvádějí, že 6 % dotazovaných považuje za pravděpodobné, že začnou v budoucnu třídit odpad.
Dobré vědět

Za pozornost zajisté stojí i informace, že 55 % respondentů si koupí produkt vyrobený z recyklovaných materiálů, ale pouze v případě, že je levnější než běžné výrobky. Respondenti také potvrdili, že dvě třetiny z nich nemají při nákupu čas myslet na dopady na životní prostředí.

 • Téměř dvě třetiny třídičů u nás separují veškerý odpad doma.
 • Venku mimo domov třídí odpad cca 40 % třídičů (o důležitosti třídění odpadu vždy a všude není pochyb, i proto vznikají různé projekty a iniciativy, podrobněji o některých z nich v článku Bavte se s projekty Třídíme v pohybu 2024!.
 • V zaměstnání pak třídí odpad 42 % třídičů. I v této oblasti neustále roste tlak na zaměstnavatele a na to, aby byli ve svých aktivitách ekologičtější a udržitelnější a pomáhali tak zmírňovat negativní dopady na životní prostředí.
  I třídění na pracovišti se díky tomu stává čím dál běžnější záležitostí – více v článku ESG – nový způsob udržitelného chování firem.
 • Veřejně dostupná síť barevných kontejnerů a nádob pro individuální sběry odpadu čítá na 850 000 nádob. Pro zajímavost: Třídiči uvedli, že cca 82 % z nich běžně využívá pro třídění svého odpadu kontejnery na stejných stanovištích a zbylých 18 % využívá kontejnery na různých stanovištích.
  TIP: Kde nejblíže a jak třídit různé druhy odpadu, poradí web a mobilní aplikace Kamtřídit.cz.

Co o obyvatelích ČR řekl z hlediska udržitelnosti výzkum IPSOS?

Výzkumná agentura IPSOS uvádí, že 66 % dotazovaných Čechů se považuje za udržitelné a etické spotřebitele.

Z analýzy také vyplývá, že 53 % obyvatel ČR kompostuje biologicky rozložitelný odpad, resp. třídí bioodpad.
Pouhých 14 % lze označit jako „udržitelné nadšence“, kteří se snaží žít udržitelně, a to i za cenu vyšších nákladů či menšího pohodlí. Za udržitelné spotřebitele se považují spíše ženy, vysokoškolsky vzdělaní lidé a ti, kdo jsou ochotni si připlatit.1


Z výše uvedených dat vyplývá, že třídění je u nás běžné pro tři čtvrtiny obyvatel – prostě
třídění patří k životu!
Čím dál více z nás si snad také uvědomuje, že třídění je projevem ohleduplného přístupu k přírodě a životnímu prostředí, kterým pomáháme tím, že předcházíme ukládání odpadu na skládky.

Naopak díky naší ochotě třídit přetváříme vyprodukovaný odpad na zdroje, druhotné suroviny, které můžeme opětovně využít k výrobě nových produktů, a pokud to není možné, pak je alespoň energeticky využít ve spalovnách odpadu.
Udržitelnějším přístupem se tak více přibližujeme ideálnímu přístupu k odpadům – podle tzv. hierarchie nakládání s odpady.

A tak platí, pokud je to možné: Předcházejte produkci odpadu a ten vyprodukovaný třiďte. Má to smysl!

1 IPSOS. 2024. ESG & Reputation Research. 14. ročník multiklientské studie. 
Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.