Zdroj: Samosebou.cz

Výsledky třídění odpadu za rok 2023 – jak jsme na tom?

Co říkají o třídění odpadu v ČR nejnovější data společnosti EKO-KOM? Třeba to, že je u nás třídění běžnou součástí života pro 75 % obyvatel. Kolik jakého druhu odpadu vytřídil průměrně každý z nás? To se spolu s dalšími zajímavostmi dozvíte v článku a v infografice na Samosebou.cz!

Nejaktuálnější data ukazují, že třídění odpadu patří k životu u 3/4 z nás. Nemalou zásluhu na tom zajisté mají i čím dál dostupnější možnosti třídění.
Každým rokem totiž dochází k zahušťování sběrné sítě – na konci roku jsme měli k dispozici více než 920 000 barevných nádob na tříděný odpad, a to jak ve formě veřejně dostupné sítě barevných kontejnerů, tak i menších nádob určených pro individuální sběry.

Další možnosti třídění odpadu mají obyvatelé ČR v některých obcích například formou pytlových sběrů, odevzdat různé druhy odpadu můžeme také prostřednictvím sběrných dvorů, výkupen surovin či na místech zpětného odběru některých druhů odpadu.

Dobré vědět

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM u nás již 25 let zajišťuje systém sběru a recyklace obalových odpadů. V loňském roce do něj bylo zapojeno více než 6 180 obcí na území ČR, 99 % obyvatel ČR tak má možnost ve svých městech odpady třídit.

Jak jsme tedy v loňském roce třídili jednotlivé druhy odpadu?

Každý obyvatel ČR vytřídil dle celkové výtěžnosti v průměru 75,6 kg odpadu, z toho:

  •   22,5 kilogramu papíru;
  •   17,1 kilogramu plastů;
  •   14,6 kilogramu skla;
  •   21 kilogramů kovů;
  •   0,4 kilogramu nápojových kartonů.

V rámci systému bylo vytříděno a předáno k efektivnímu zpracování 1 084 556 tun obalových odpadů – z toho 75 % obalových odpadů bylo předáno k recyklaci, 11 % putovalo k energetickému využití.

 

Jak je možné, že míra využití papírového odpadu byla 104 %?

Důvodů je podle EKO-KOMu několik. V určitých případech může zřejmě docházet „k neplnění povinností zpětného odběru pro obchodní balení u individuálně plnících firem. Jejich obaly tak mohou skončit evidované jako součást tzv. živnostenských odpadů. Částečně je to také díky obalům, které jsou spotřebiteli napřímo dovezeny s nákupem v zahraničí a nejsou při uvedení na trh evidované v Systému EKO-KOM. Stejně tak nejsou obaly evidované při přímém nákupu zboží ze zahraničního e-shopu, kdy tyto zahraniční e-shopy jsou černými pasažéry a povinnosti k obalům v ČR nezajišťují ani neplatí. Spotřebitelé ale po rozbalení takto dodaného nebo dovezeného zboží obaly řádně vytřídí.“

Jak jsme si vedli v nakládání s odpady v roce 2023, prozradí infografika na Samosebou.cz! (Zdroj: Samosebou.cz)

Jaká byla recyklace vytříděného odpadu?

Díky společnému třídění bylo předáno k recyklaci 941 285 tun všech použitých obalů vyprodukovaných v ČR z celkového množství.
Nejvyšší míry recyklace, a to 98 %, se podařilo dosáhnout u obalů z papíru a lepenky, 78 % to bylo u skla, 67 % u obalů z kovu, u plastových obalů meziročně vzrostla míra recyklace na 49 % a u nápojových kartonů to bylo 37 %.

Dobré vědět

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM u nás již 25 let zajišťuje systém sběru a recyklace obalových odpadů. V loňském roce do něj bylo zapojeno více než 6 180 obcí na území ČR, 99 % obyvatel ČR tak má možnost ve svých městech odpady třídit.

Třiďte odpad vždy a všude, má to smysl! A pokud někdy při třídění odpadu váháte, nechte si poradit online průvodcem tříděním odpadu Kam patří.

1. Jedná se o data získaná díky zpřesněné evidenci toku odpadů, která je potřeba zohledňovat (platí od roku 2022). Do té doby se totiž komodity odevzdané ve výkupnách v mnoha případech do statistických údajů AOS EKO-KOM nepropsaly.
Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.