Kam patří?

Odpadový slovníček vám pomůže stát se zdatným třídilem nebo třídilkou.

a b c d e f g h ch i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Všechny filtry
Počet výsledků:

a

Směsný odpad.

Více v článku

Místa zpětného odběru (prodejny, sběrné boxy a dvory) nebo do vybraných kontejnerů na elektroodpad.

akvárium

Sběrný dvůr.

Více v článku

alobal

Kontejner na kovy.

Více v článku

Kovové tlakové nádobky, po úplném vyprázdnění do kontejneru na kovy. Skleněné do kontejneru na sklo, plastové do kontejneru na plasty.

Více v článku

Směsný odpad. Větší množství do sběrného dvora.
Sběrný dvůr nebo výkupny.

autodíly

Sběrný dvůr nebo výkupny.

Více v článku

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

Více v článku

autosedačka

Sběrný dvůr.

Více v článku

autosklo

Sběrný dvůr.

Více v článku

Prostřednictvím autorizovaných zpracovatelů.
Zabalit do igelitu a předat specializovaným likvidátorům nebezpečného odpadu nebo do sběrného dvora, který může nakládat s nebezpečným odpadem. Při manipulaci buďte opatrní!

Více v článku

b

Sběrný dvůr nebo směsný odpad.

balónky

Klasické nafukovací do směsného odpadu.
Listy do nádob na bioodpad, sběrný dvůr, nebo lze kompostovat.
Sběrný dvůr nebo výkupna.

Více v článku

Zbytky do sběrného dvora do kontejneru na nebezpečný odpad.
Zbytky do sběrného dvora do kontejneru na nebezpečný odpad.
Místa zpětného odběru (prodejny, sběrné boxy a dvory) nebo do vybraných kontejnerů na elektroodpad.

Více v článku

Dětský nafukovací do sběrného dvora.

Více v článku

Sběrný dvůr nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

Více v článku

Nádoby na bioodpad, sběrný dvůr, lze i kompostovat.

Více v článku

100% bioplast lze kompostovat, ostatní do směsného odpadu

bižuterie

Směsný odpad.
Směsný odpad.
Sběrný dvůr.

bojler

Sběrný dvůr.
Jednorázové po úplném vyprázdnění do sběrných dvorů nebo výkupen. Ideálně je třeba držet se pokynů výrobce.

bombičky tlakové

Jednorázové po úplném vyprázdnění do kontejneru na kovy, do sběrných dvorů nebo výkupen. Ideálně je třeba držet se pokynů výrobce.
Zničené do směsného odpadu. Funkční do kontejneru na textil.

Více v článku

Se zbytky jídla směsný odpad. Vyprázděný do kontejneru na plasty.

brčko

Plastové do kontejneru na plasty.

Více v článku

brýle

Směsný odpad.

bublinková fólie

Kontejner na plasty.
Mechanický do sběrného dvora. Elektronický do kontejneru pro zpětný sběr drobného elektrozařízení.
Samosebou
Chybí vám tu něco?
udělen

c

Směsný odpad. Větší množství do sběrného dvora. Obaly roztřídit dle materiálu do kontejneru na papír nebo na plasty.

celofán

Směsný odpad; původní celulózový lze kompostovat

Více v článku

Sběrný dvůr nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

Více v článku

Směsný odpad.
Směsný odpad, nádoby na bioodpad, nebo lze kompostovat.

časopisy

Kontejner na papír.

Více v článku

čisticí prostředky

Zbytky v obalu do sběrného dvora (nebezpečný odpad), případně do směsného odpadu. Vždy dle instrukcí na obalu.

d

Klasické do kontejneru na papír. Pouze laminované do směsného odpadu.
Kontejner na textil nebo charitativní sběry.

Více v článku

Kovové tlakové nádobky po úplném vyprázdnění do kontejneru na kovy. Skleněné do kontejneru na sklo, plastové do kontejneru na plasty.

Více v článku

Sběrný dvůr.

diář

Kontejner na papír. Třídit bez tvrdé vazby.
Směsný odpad, větší množství do sběrného dvora.

Více v článku

Sběrný dvůr nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

Více v článku

Sběrný dvůr nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

Více v článku

Celokovová kontejner na kovy nebo do sběrného dvora.
Kontejner na kovy, sběrné dvory a výkupny.

Více v článku

Sběrný dvůr.
Sběrný dvůr. Kovový dřez lze i do výkupny.

DVD jednotka

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

e

Bez náplní kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.
Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

Více v článku

Může obsahovat azbest. Zabalit do igelitu a předat specializovaným likvidátorům nebezpečného odpadu nebo do sběrného dvora, který může nakládat s nebezpečným odpadem. Při manipulaci buďte opatrní!

Více v článku

f

fén

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

Více v článku

Mokrý, špinavý nebo mastný papír do směsného odpadu

Více v článku

fix

Směsný odpad.

fotoaparát

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

Více v článku

Směsný odpad. Staré, bez povrchové úpravy do kontejneru na papír.

Více v článku

Kontejner na textil nebo charitativní sběry.

g

gramodesky

Sběrný dvůr.

h

hadr

Kontejner na textil nebo charitativní sběry. Znečistěný do směsného odpadu nebo sběrného dvora. Od chemikálií do nebezpečného odpadu.
Sběrný dvůr nebo s prázdným do výkupny

Více v článku

Kontejner na plasty.

Více v článku

Sběrný dvůr.
Sběrný dvůr nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

Více v článku

Kontejner na kovy, sběrné dvory a výkupny.

Více v článku

Mechanické do sběrného dvora. Elektronické do kontejneru nebo na místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra).

houbička na nádobí

Směsný odpad.
Plyšové do kontejneru na textil, celoplastové do kontejneru na plasty, ostatní do směsného odpadu nebo sběrného dvora.

Více v článku

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

Více v článku

hrnce

Kontejner na kovy nebo sběrný dvůr.

Více v článku

hrneček

Skleněný do kontejneru na sklo, kovový do kontejneru na kovy, plastový do kontejneru na plasty, keramický do směsného odpadu.
Kontejner na kovy. Větší množství do sběrného dvora nebo výkupny.

Více v článku

ch

Nebezpečný odpad do sběrného dvora.

Více v článku

Nebezpečný odpad do sběrného dvora.

i

Dobře zabalené do plastového pytle do směsného odpadu.
Sběrný dvůr nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

Více v článku

Směsný odpad.

j

Nevařené zbytky rostlinného původu lze kompostovat; vařené zbytky a živočišné zbytky do směsného odpadu

Více v článku

Běžné do kontejneru na papír. Tištěné na termopapír do směsného odpadu.

k

Kontejner na papír.
Kontejner na papír.
Směsný odpad nebo sběrný dvůr.
Směsný odpad nebo sběrný dvůr.
Kontejner na nápojové kartony. Řídit se oranžovou nálepkou na kontejnerech.

Více v článku

Kontejner na nápojové kartony. Řídit se oranžovou nálepkou na kontejnerech.

Více v článku

Směsný odpad. Větší množství do sběrného dvora.
Odevzdat u prodejce, odložit do speciálních boxů pro sběr použitých tonerových a inkoustových kazet, případně odnést do sběrného dvora.
Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

Více v článku

Do kompostu, případně do směsného odpadu.
Plastový a polystyrenový do kontejneru na plasty.

kelímek od jogurtu

Kontejner na plasty.

Více v článku

Směsný odpad.
Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

Více v článku

Kontejner na kovy.

Více v článku

knihy

Kontejner na papír. Třídit bez tvrdé vazby.

Více v článku

Sběrný dvůr nebo kontejnery na velkoobjemový odpad.

Více v článku

Sběrný dvůr. Případně bazar nebo darovat pro další využití.
Sběrný dvůr. Případně bazar nebo darovat pro další využití.
Kontejner na kovy. Řídit se šedou nálepkou na kontejnerech. Sběrné dvory a výkupny.
Směsný odpad.
Prázdné obaly od kosmetiky roztřídit dle materiálu. Skleněné do kontejneru na sklo, plastové do nádoby na plast a kovové do kontejneru na kovy.

Více v článku

Směsný odpad.
Nezničené a použitelné do kontejneru na textil, jinak do směsného odpadu.
Čistá část do kontejneru na papír, mastná či mokrá do směsného odpadu.
Se zbytky do směsného odpadu. Čistá do kontejneru na plasty.
Zbytek vytřít papírovým ubrouskem a ten vyhodit do směsného odpadu. Obal vytřídit dle materiálu. Skleněný do kontejneru na sklo, plastový do nádoby na plast a kovový do kontejneru na kovy.

kufr

Sběrný dvůr.
Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.
Plastový do kontejneru na plasty, kovový do kontejneru na kovy, keramický do směsného odpadu.
Směsný odpad nebo nádoby na bioodpad.

l

Prázdný skleněný obal do kontejneru na sklo. Vždy dle instrukcí na obalu.
Kovové tlakové nádobky po úplném vyprázdnění do kontejneru na kovy. Skleněné do kontejneru na sklo, plastové do kontejneru na plasty.
Sběrný dvůr, kontejner na velkoobjemový odpad nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

Více v článku

Zcela vyprázdněnou plastovou do kontejneru na plasty, skleněnou do kontejneru na sklo.
Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

Více v článku

LED světla

Speciální sběrné kontejnery a místa společnosti Ekolamp.

Více v článku

Sběrný dvůr, do kontejnerů na nebezpečný odpad.

Více v článku

Nepotřebné léky do lékárny, obaly dle materiálu do barevných kontejnerů nebo směsného odpadu.
Sběrný dvůr.
Sběrný dvůr, do kontejnerů na nebezpečný odpad.

Více v článku

lustr

Sběrný dvůr.

Více v článku

Sběrný dvůr. Případně bazar nebo darovat pro další využití.

Více v článku

lyžáky

Sběrný dvůr. Případně bazar nebo darovat pro další využití.

Více v článku

Sběrný dvůr. Případně bazar nebo darovat pro další využití.

Více v článku

m

Směsný odpad.
Směsný odpad. Větší množství do sběrného dvora.
Sběrný dvůr.
Kontejner na plasty.

Více v článku

Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

Více v článku

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

Více v článku

Směsný odpad.

mobilní telefon

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

Více v článku

Sběrný dvůr, směsný odpad.
Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

Více v článku

Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

Více v článku

n

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

Více v článku

Odevzdat u prodejce, odložit do speciálních boxů pro sběr použitých tonerových a inkoustových kazet, případně odnést do sběrného dvora.
Kontejner na nápojové kartony.

Více v článku

Směsný odpad.
Kontejner na kovy, sběrný dvůr nebo výkupna.

Více v článku

Kontejner na papír.

Více v článku

o

obal od šamponu

Prázdný plastový do kontejneru na plasty, skleněný do kontejneru na sklo, hliníkový do kontejneru na kovy.

Více v článku

Plastové do kontejneru na plasty.
Kontejner na papír. Plastové okénko netřeba odstraňovat.

Více v článku

oblečení

Kontejner na textil nebo charitativní sběry.

Více v článku

Zničenou do sběrného dvora. Funkční do kontejneru na textil.

Více v článku

Mokrý, špinavý nebo mastný papír do směsného odpadu.

Více v článku

Sběrný dvůr. Tabulové sklo lze do kontejneru na sklo.
V uzavřené PET lahvi do kontejneru pro sběr kuchyňských olejů a tuků nebo do sběrného dvora.

Více v článku

Sběrný dvůr, do kontejnerů na nebezpečný odpad.
Sběrný dvůr, do kontejnerů na nebezpečný odpad.

Více v článku

p

Kontejner na papír.

Více v článku

Kontejner na papír a kontejner na plasty. Jednotlivé materiály od sebe odtrhnout.
Čistý a suchý do kontejneru na papír. Špinavý nebo mokrý do směsného odpadu.

Více v článku

Čistý do kontejneru na papír, znečištěný do směsného odpadu.

Více v článku

Sběrný dvůr; menší kusy nebo části do nádoby na bioodpad

Více v článku

Směsný odpad.
Nádoby na bioodpad, nebo lze kompostovat.

petardy

Vybuchlé do směsného odpadu. Nevybuchlé nejprve zneškodnit namočením na 24 hodin do vody a pak do směsného odpadu.

PET lahev

Kontejner na plast.

Více v článku

Nádoby na bioodpad, sběrný dvůr, nebo lze kompostovat.
Kovová do kontejneru na kovy, plastová do kontejneru na plasty.

Více v článku

Kontejner na papír

Více v článku

Kontejner na plasty.

Více v článku

Kontejner na plasty

Více v článku

Rozstřihnout a do směsného odpadu.
Kontejner na papír.
Z polyethylenové fólie do kontejneru na plasty. Z PVC a různých směsí do směsného odpadu.

Více v článku

Sběrný dvůr nebo výkupna.
Kontejner na kovy. Řídit se šedou nálepkou na kontejnerech. Sběrné dvory a výkupny.

Více v článku

Použité do směsného odpadu.
Sběrný dvůr.
Sběrný dvůr, kontejner na velkoobjemový odpad nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

Více v článku

plyšové hračky

Kontejner na textil.

Více v článku

pneumatiky

Sběrný dvůr nebo v rámci zpětného odběru odevzdat v servisu.

Více v článku

počítač

Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

Více v článku

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

Více v článku

Směsný odpad, staré pohlednice bez lesklé povrchové úpravy lze do kontejneru na papír.

Více v článku

pohovka

Sběrný dvůr, kontejner na objemný odpad.

Více v článku

Sběrný dvůr nebo výkupna.
Sběrný dvůr.

Více v článku

Kontejner na plasty. NE ale stavební polystyren.

Více v článku

Směsný odpad.
Sběrný dvůr

Více v článku

Kontejner na plasty.
Speciální nádoby na gastroodpad nebo do směsného odpadu.
Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

Více v článku

Směsný odpad.
Směsný odpad.
Sběrný dvůr, do kontejnerů na nebezpečný odpad.

Více v článku

V uzavřené PET lahvi do kontejneru pro sběr kuchyňských olejů a tuků nebo do sběrného dvora.

Více v článku

příbor

Plastový do kontejneru na plasty, dřevěný do bioodpadu nebo na kompost.
Směsný odpad nebo sběrný dvůr.
Směsný odpad nebo bioodpad či na kompost.

r

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

Více v článku

Plastové do kontejneru na plasty. Ostatní do sběrného dvora.
Sběrný dvůr, do kontejnerů na nebezpečný odpad.

Více v článku

Použité jednorázové ochranné pomůcky patří jedině do směsného odpadu. Předtím je potřeba je umístit do sáčku, ten pevně zavázat a pak dát do pytle se směsným odpadem a ten opět zavázat. Použité ochranné pomůcky se nikdy neodkládají do kontejnerů na tříděný odpad. Použité ochranné pomůcky se rovněž nikdy neodkládají mimo kontejnery (nádoby) na směsný komunální odpad.

Více v článku

Papírové do kontejneru na papír, ostatní do sběrného dvora.

Více v článku

Kontejner na bioodpady, kompost nebo sběrný dvůr.

Více v článku

Použité jednorázové ochranné pomůcky patří jedině do směsného odpadu. Předtím je potřeba je umístit do sáčku, ten pevně zavázat a pak dát do pytle se směsným odpadem a ten opět zavázat. Použité ochranné pomůcky se nikdy neodkládají do kontejnerů na tříděný odpad. Použité ochranné pomůcky se rovněž nikdy neodkládají mimo kontejnery (nádoby) na směsný komunální odpad.

Více v článku

Kontejner na textil nebo charitativní sběry.
Sběrný dvůr do kontejnerů na nebezpečný odpad.

s

Směsný odpad.
Kontejner na plasty.

Více v článku

Sběrný dvůr, kontejner na velkoobjemový odpad nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

Více v článku

Sběrný dvůr. Případně bazar nebo darovat pro další využití.

Více v článku

Elektrická na místa pro zpětný sběr elektrozařízení nebo do sběrného dvora. Ostatní sběrný dvůr.

sešit

Kontejner na papír.

Více v článku

Jednorázové po úplném vyprázdnění do kontejneru na kovy, do sběrného dvora nebo výkupny. Je třeba držet se pokynů výrobce.
Směsný odpad.

skateboard

Sběrný dvůr. Případně bazar nebo darovat pro další využití.

Více v článku

Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad, nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

Více v článku

skleničky

Kontejner na sklo.

Více v článku

Kontejner na sklo.

Více v článku

Kontejner na sklo, větší kusy nebo množství do sběrného dvora

Více v článku

Kontejner na bioodpad nebo lze kompostovat.

Více v článku

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

Více v článku

Nádoby na bioodpad, nebo lze kompostovat.
Sběrný dvůr. Případně bazar nebo darovat pro další využití.

Více v článku

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.
Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

Více v článku

Směsný odpad, pokud je zcela přírodní, lze kompostovat nebo dát do bioodpadu.

Více v článku

Odložit u stanoviště směsného odpadu či na vyhrazeném místě u domů.
Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

Více v článku

Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

Více v článku

Kontejner pro zpětný sběr elektrozařízení nebo do sběrného dvora.

Více v článku

Směsný odpad.
Kontejner na plasty.
Papírové do kontejneru na papír, s plastovým potahem do směsného odpadu.
Popelník, směsný odpad

Více v článku

Kontejner na kovy.

Více v článku

t

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

Více v článku

Směsný odpad, ve větším množství do sběrného dvora.

Více v článku

Směsný odpad.
Směsný odpad, ve větším množství do sběrného dvora.

Více v článku

Směsný odpad.
Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

Více v článku

Směsný odpad.
Lékařské odevzdat v lékárně, ostatní a rozbité v uzavřené nádobce odnést do sběrného dvora. Vzhledem k obsažené rtuti patří mezi nebezpečný odpad.

Více v článku

Směsný odpad
Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

Více v článku

Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

Více v článku

Odevzdat u prodejce, odložit do speciálních boxů pro sběr použitých tonerových a inkoustových kazet, případně odnést do sběrného dvora.
Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora

Více v článku

Zcela prázdné plastové do kontejneru na plast, kovové do kontejneru na kovy, kombinované z více materiálů do směsného odpadu.

Více v článku

Zcela prázdné plastové do kontejneru na plast, kovové do kontejneru na kovy, kombinované z více materiálů do směsného odpadu.
Směsný odpad.

u

Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad, nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

Více v článku

Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

Více v článku

USB disky

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

Více v článku

Papírová do kontejneru na papír, z termopapíru do směsného odpadu.

v

Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

Více v článku

Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

Více v článku

Směsný odpad.
Klasické vyfoukávané do směsného odpadu, slaměné do kontejnerů na bioodpad nebo lze kompostovat.

Více v článku

vánoční světla

Kontejner pro zpětný sběr elektrozařízení nebo do sběrného dvora.

Více v článku

Skleněné do kontejneru na sklo, plastové do kontejneru na plast, kovové do kontejneru na kovy. Ostatní do směsného odpadu nebo do sběrného dvora.
Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

Více v článku

Směsný odpad. Větší množství do sběrného dvora.
Hliníková do kontejneru na kovy. Plastová lze nechat na kelímku a společně vytřídit do kontejneru na plasty.

Více v článku

Nechat na láhvi a do kontejneru na plasty.

Více v článku

Kontejner na kovy.

Více v článku

Směsný odpad.
Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

Více v článku

z

Směsný odpad.
Sběrná místa společnosti Ekolamp nebo sběrný dvůr.

Více v článku

Kontejner na textil nebo sběrný dvůr.

zbraně

Dětské plastové do kontejneru na plasty.

Více v článku

Speciální nádoby na gastroodpad nebo do směsného odpadu.
Zeminu z domácích květináčů lze vrátit do přírody, větší množství likvidovat přes specializovanou firmu nebo odvézt do sběrného dvora.
Směsný odpad, větší kusy nebo množství do sběrného dvora.
Plastové do kontejneru na plasty, bambusové lze kompostovat, z bioplastu do směsného odpadu.

Více v článku

Zcela prázdné plastové tuby do kontejneru na plast, kovové do kontejneru na kovy, kombinované z více materiálů do směsného odpadu.

Více v článku

Sběrný dvůr, textilní lze vyhodit do kontejneru na textil.
Sběrná místa společnosti Ekolamp nebo sběrný dvůr.
Sběrná místa společnosti Ekolamp nebo sběrný dvůr.
Sběrná místa společnosti Ekolamp nebo sběrný dvůr.
Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

Více v článku

Drobné kusy do kontejneru na kovy, větší množství do sběrného dvora nebo do výkupny.

Více v článku

Směsný odpad.
Nastavení souborů cookie

Jménem společnosti EKO-KOM, a.s. vás chceme požádat o souhlas s používáním souborů cookies pro účely výkonu, sociálních médií a reklamy. Sociální média a reklamní soubory cookie třetích stran používáme k tomu, abychom vám mohli nabízet funkce sociálních médií a přizpůsobenou reklamu. Další informace nebo doplnění nastavení získáte kliknutím na tlačítko „Více informací“ nebo otevřením nabídky „Nastavení cookies“ v dolní části webové stránky. Podrobnější informace o souborech cookie a zpracování vašich osobních údajů najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookie. Souhlasíte s používáním souborů cookie a zpracováním souvisejících osobních údajů?

Nastavení si můžete kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení souborů cookie“ v dolní části stránky.