Kam patří?

Odpadový slovníček vám pomůže stát se zdatným třídilem nebo třídilkou.

a b c d e f g h ch i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Všechny filtry
Počet výsledků:

a

ABS plast

Kontejner na plasty.

Více v článku

Místa zpětného odběru (prodejny, sběrné boxy a dvory) nebo do vybraných kontejnerů na elektroodpad.

akvárium

Sběrný dvůr nebo velkokapacitní kontejner na sklo.

Více v článku

alobal

Kontejner na kovy.

Více v článku

Kovové tlakové nádobky, po úplném vyprázdnění do kontejneru na kovy. Skleněné do kontejneru na sklo, plastové do kontejneru na plasty.

Více v článku

Sběrný dvůr.
Směsný odpad. Větší množství do sběrného dvora.
Nebezpečný odpad - sběrný dvůr, mobilní sběr nebo do specializovaných výkupen.
Objemný odpad, sběrný dvůr.
Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

Více v článku

autosedačka

Objemný odpad, sběrný dvůr nebo mobilní sběr.

Více v článku

autosklo

Objemný odpad, sběrný dvůr nebo mobilní sběr.

Více v článku

Výrobek s ukončenou životností - zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků.
Zabalit do igelitu a předat specializovaným likvidátorům nebezpečného odpadu nebo do sběrného dvora, který může nakládat s nebezpečným odpadem. Při manipulaci buďte opatrní!

Více v článku

b

Sběrný dvůr nebo směsný odpad.

balónky

Klasické nafukovací do směsného odpadu.
Listy do nádob na bioodpad, nebo lze kompostovat. Ostatní do sběrného dvora, nebo do směsného odpadu.
Sběrný dvůr nebo výkupna.

Více v článku

Zbytky do sběrného dvora do kontejneru na nebezpečný odpad.
Zbytky do sběrného dvora do kontejneru na nebezpečný odpad.
Místa zpětného odběru (prodejny, sběrné boxy a dvory) nebo do vybraných kontejnerů na elektroodpad.

Více v článku

Dětský nafukovací do sběrného dvora.

Více v článku

Sběrný dvůr nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

Více v článku

Nádoby na bioodpad, sběrný dvůr, lze i kompostovat.

Více v článku

100% bioplast lze kompostovat, ostatní do směsného odpadu

bižuterie

Směsný odpad.
Směsný odpad.
Sběrný dvůr nebo kontejner na plasty.

bojler

Sběrný dvůr.
Jednorázové po úplném vyprázdnění do sběrných dvorů nebo výkupen. Ideálně je třeba držet se pokynů výrobce.

bombičky tlakové

Jednorázové po úplném vyprázdnění do kontejneru na kovy, do sběrných dvorů nebo výkupen. Ideálně je třeba držet se pokynů výrobce.
Papírová krabička do kontejneru na papír, plastový vnitřek do kontejneru na plasty.
Zničené do směsného odpadu. Funkční do kontejneru na textil.

Více v článku

Se zbytky jídla do směsného odpadu. Vyprázdněný plastový do kontejneru na plasty.

brčko

Plastové do kontejneru na plasty. Nerozmočené papírové do kontejneru na papír.

Více v článku

brýle

Směsný odpad.

bublinková fólie

Kontejner na plasty.
Mechanický do sběrného dvora, nebo bez sklíčka do kontejneru na kovy. Elektronický do kontejneru pro zpětný sběr drobného elektrozařízení.
Samosebou
Chybí vám tu něco?

  udělen

  c

  Směsný odpad. Větší množství do sběrného dvora. Obaly roztřídit dle materiálu do kontejneru na papír nebo na plasty.
  Plastový do kontejneru na plasty, kovový do kontejneru na kovy.

  celofán

  Směsný odpad.

  Více v článku

  Sběrný dvůr nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

  Více v článku

  Směsný odpad.
  Papírové do nádoby na bioodpad, nebo lze kompostovat. Plastové do směsného odpadu.

  časopisy

  Kontejner na papír.

  Více v článku

  čisticí prostředky

  Zbytky v obalu do sběrného dvora (nebezpečný odpad), případně do směsného odpadu. Vždy dle instrukcí na obalu.

  d

  Klasické do kontejneru na papír. Pouze laminované do směsného odpadu.
  Kontejner na textil nebo charitativní sběry.

  Více v článku

  Kovové tlakové nádobky po úplném vyprázdnění do kontejneru na kovy. Skleněné do kontejneru na sklo, plastové do kontejneru na plasty.

  Více v článku

  Sběrný dvůr.
  Směsný odpad, větší množství do sběrného dvora.

  diář

  Kontejner na papír. Třídit bez tvrdé vazby.
  Směsný odpad, větší množství do sběrného dvora.

  Více v článku

  Sběrný dvůr nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

  Více v článku

  Sběrný dvůr nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

  Více v článku

  Celokovová kontejner na kovy nebo do sběrného dvora.
  Kontejner na kovy, sběrné dvory a výkupny.

  Více v článku

  Sběrný dvůr.
  Sběrný dvůr nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

  Více v článku

  Sběrný dvůr. Kovový dřez lze i do výkupny.
  Sběrný dvůr nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

  Více v článku

  DVD jednotka

  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

  e

  Bez náplní kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.
  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

  Více v článku

  Může obsahovat azbest. Zabalit do igelitu a předat specializovaným likvidátorům nebezpečného odpadu nebo do sběrného dvora, který může nakládat s nebezpečným odpadem. Při manipulaci buďte opatrní!

  Více v článku

  f

  fén

  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

  Více v článku

  Směsný odpad, větší množství do sběrného dvora.
  Mokrý, špinavý nebo mastný papír do směsného odpadu

  Více v článku

  Papírový i se sedlinou do bioodpadu, nebo lze kompostovat. Bavlněný do směsného odpadu, kovový do kontejneru na kovy.

  fix

  Směsný odpad.

  fotoaparát

  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

  Více v článku

  Směsný odpad. Staré, bez povrchové úpravy do kontejneru na papír.

  Více v článku

  Kontejner na textil nebo charitativní sběry.

  g

  Čisté beze zbytků – plastové do kontejneru na plasty, papírové do kontejneru na papír. Znečištěné nebo se zbytky do směsného odpadu.

  gramodesky

  Směsný odpad, nebo do sběrného dvora.

  h

  hadr

  Kontejner na textil nebo charitativní sběry. Znečistěný do směsného odpadu nebo sběrného dvora. Od chemikálií do nebezpečného odpadu.
  Odevzdat firmě zabývající se jejich prodejem nebo revizemi. Případně prázdný do sběrného dvora nebo do výkupny.

  Více v článku

  Kontejner na plasty.

  Více v článku

  Směsný odpad nebo do sběrného dvora.
  Sběrný dvůr nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

  Více v článku

  Kontejner na kovy, sběrné dvory a výkupny.

  Více v článku

  Mechanické do směsného odpadu nebo do sběrného dvora. Elektronické do kontejneru nebo na místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra).

  houbička na nádobí

  Směsný odpad.
  Směsný odpad.
  Plyšové do kontejneru na textil, celoplastové do kontejneru na plasty, ostatní do směsného odpadu nebo sběrného dvora.

  Více v článku

  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

  Více v článku

  hrnce

  Kontejner na kovy nebo sběrný dvůr.

  Více v článku

  hrneček

  Skleněný do kontejneru na sklo, kovový do kontejneru na kovy, plastový do kontejneru na plasty, keramický do směsného odpadu.
  Kontejner na kovy. Větší množství do sběrného dvora nebo výkupny.

  Více v článku

  ch

  Nebezpečný odpad do sběrného dvora.

  Více v článku

  Nebezpečný odpad do sběrného dvora.

  i

  Dobře zabalené do plastového pytle do směsného odpadu.
  Sběrný dvůr nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

  Více v článku

  Směsný odpad.

  j

  Nevařené zbytky rostlinného původu lze kompostovat; vařené zbytky a živočišné zbytky do směsného odpadu

  Více v článku

  Kontejner na papír.

  k

  Kontejner na elektroodpad nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Kontejner na papír.
  Kontejner na papír.
  Směsný odpad nebo sběrný dvůr.
  Směsný odpad nebo sběrný dvůr.
  Kontejner na nápojové kartony. Řídit se oranžovou nálepkou na kontejnerech.

  Více v článku

  Kontejner na nápojové kartony. Řídit se oranžovou nálepkou na kontejnerech.

  Více v článku

  Směsný odpad. Větší množství do sběrného dvora.
  Sběrný dvůr, případně odevzdat v rámci zpětného odběru nebo ve specializovaném obchodě k další renovaci/naplnění.
  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Do kompostu, případně do směsného odpadu.
  Plastový a polystyrenový do kontejneru na plasty. Papírový do kontejneru na papír.

  kelímek od jogurtu

  Kontejner na plasty.

  Více v článku

  Směsný odpad.
  Směsný odpad.
  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

  Více v článku

  Kontejner na kovy.

  Více v článku

  knihy

  Kontejner na papír. Třídit bez tvrdé vazby.

  Více v článku

  Sběrný dvůr nebo kontejnery na velkoobjemový odpad.

  Více v článku

  Sběrný dvůr. Případně bazar nebo darovat pro další využití.
  Sběrný dvůr. Případně bazar nebo darovat pro další využití.
  Kontejner na kovy. Řídit se šedou nálepkou na kontejnerech. Sběrné dvory a výkupny.
  Kontejner na kovy. Řídit se šedou nálepkou na kontejnerech. Sběrné dvory a výkupny.
  Směsný odpad.
  Prázdné obaly od kosmetiky roztřídit dle materiálu. Skleněné do kontejneru na sklo, plastové do nádoby na plast a kovové do kontejneru na kovy.

  Více v článku

  Směsný odpad.
  Nezničené a použitelné do kontejneru na textil, jinak do směsného odpadu.
  Čistá část do kontejneru na papír, mastná či mokrá do směsného odpadu.
  Se zbytky do směsného odpadu. Čistá do kontejneru na plasty.
  Kontejner na papír. Boky se škrtátky ideálně oddělit a vyhodit do směsného odpadu.

  Více v článku

  Zbytek vytřít papírovým ubrouskem a ten vyhodit do směsného odpadu. Obal vytřídit dle materiálu. Skleněný do kontejneru na sklo, plastový do nádoby na plast a kovový do kontejneru na kovy.

  kufr

  Sběrný dvůr.
  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.
  Plastový do kontejneru na plasty, kovový do kontejneru na kovy, keramický do směsného odpadu.
  Směsný odpad nebo nádoby na bioodpad.

  l

  Prázdný skleněný obal do kontejneru na sklo. Vždy dle instrukcí na obalu.
  Kovové tlakové nádobky, po úplném vyprázdnění, do kontejneru na kovy.
  Sběrný dvůr, kontejner na velkoobjemový odpad nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

  Více v článku

  Zcela vyprázdněnou a vypláchnutou plastovou do kontejneru na plasty, skleněnou do kontejneru na sklo.
  Kontejner na sklo. Kovový úchyt špuntu do kontejneru na kovy. Plastový špunt do kontejneru na plasty, korkový do směsného odpadu.
  Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

  Více v článku

  LED světla

  Speciální sběrné kontejnery a místa společnosti Ekolamp nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Sběrný dvůr, do kontejnerů na nebezpečný odpad.

  Více v článku

  Nepotřebné léky do lékárny, obaly dle materiálu do barevných kontejnerů nebo směsného odpadu.
  Sběrný dvůr.
  Sběrný dvůr, do kontejnerů na nebezpečný odpad.

  Více v článku

  Směsný odpad nebo sběrný dvůr.

  lustr

  Sběrný dvůr.

  Více v článku

  Sběrný dvůr. Případně bazar nebo darovat pro další využití.

  Více v článku

  lyžáky

  Sběrný dvůr. Případně bazar nebo darovat pro další využití.

  Více v článku

  Sběrný dvůr. Případně bazar nebo darovat pro další využití.

  Více v článku

  m

  Směsný odpad.
  Směsný odpad. Větší množství do sběrného dvora.
  Sběrný dvůr.
  Kontejner na plasty.

  Více v článku

  Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

  Více v článku

  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

  Více v článku

  Směsný odpad.

  mobilní telefon

  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

  Více v článku

  Sběrný dvůr, směsný odpad.
  Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

  Více v článku

  Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  n

  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

  Více v článku

  Směsný odpad.
  Sběrné boxy v rámci zpětného odběru, sběrný dvůr, případně odevzdat ve specializovaném obchodě k další renovaci/naplnění.
  Kontejner na nápojové kartony.

  Více v článku

  Směsný odpad.
  Kontejner na kovy, sběrný dvůr nebo výkupna.

  Více v článku

  Kontejner na papír.

  Více v článku

  o

  Plastový do kontejneru na plasty, papírový do kontejneru na papír.
  Prázdný plastový do kontejneru na plasty, skleněný do kontejneru na sklo.

  obal od šamponu

  Prázdný plastový do kontejneru na plasty, skleněný do kontejneru na sklo, hliníkový do kontejneru na kovy.

  Více v článku

  Plastové do kontejneru na plasty.
  Kontejner na papír. Plastové okénko netřeba odstraňovat.

  Více v článku

  oblečení

  Kontejner na textil nebo charitativní sběry.

  Více v článku

  Zničenou do sběrného dvora. Funkční do kontejneru na textil.

  Více v článku

  Mokrý, špinavý nebo mastný papír do směsného odpadu. Od kávy lze do bioodpadu.

  Více v článku

  Sběrný dvůr. Tabulové sklo lze do kontejneru na sklo.
  V uzavřené PET lahvi do kontejneru pro sběr kuchyňských olejů a tuků nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Sběrný dvůr, do kontejnerů na nebezpečný odpad.
  Sběrný dvůr, do kontejnerů na nebezpečný odpad.

  Více v článku

  p

  Kontejner na papír.

  Více v článku

  Kontejner na papír a kontejner na plasty. Jednotlivé materiály od sebe odtrhnout.
  Čistý a suchý do kontejneru na papír. Špinavý nebo mokrý do směsného odpadu.

  Více v článku

  Čistý do kontejneru na papír, znečištěný do směsného odpadu.

  Více v článku

  Sběrný dvůr; menší kusy nebo části do nádoby na bioodpad

  Více v článku

  Směsný odpad.
  Nádoby na bioodpad, nebo lze kompostovat.

  petardy

  Vybuchlé do směsného odpadu. Nevybuchlé nejprve zneškodnit namočením na 24 hodin do vody a pak do směsného odpadu.

  PET lahev

  Kontejner na plast.

  Více v článku

  Nádoby na bioodpad, sběrný dvůr, nebo lze kompostovat.
  Kovová do kontejneru na kovy, plastová do kontejneru na plasty.

  Více v článku

  Kontejner na papír

  Více v článku

  Kontejner na plasty.

  Více v článku

  Kontejner na plasty

  Více v článku

  Rozstřihnout a do směsného odpadu.
  Kontejner na papír.
  Z polyethylenové fólie do kontejneru na plasty. Z PVC a různých směsí do směsného odpadu.

  Více v článku

  Sběrný dvůr nebo výkupna.
  Kontejner na kovy. Řídit se šedou nálepkou na kontejnerech. Sběrné dvory a výkupny.

  Více v článku

  Použité do směsného odpadu.
  Do směsného odpadu nebo do sběrného dvora.
  Sběrný dvůr, kontejner na velkoobjemový odpad nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

  Více v článku

  plyšové hračky

  Kontejner na textil.

  Více v článku

  pneumatiky

  Sběrný dvůr nebo v rámci zpětného odběru odevzdat v servisu.

  Více v článku

  počítač

  Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

  Více v článku

  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

  Více v článku

  Směsný odpad, staré pohlednice bez lesklé povrchové úpravy lze do kontejneru na papír.

  Více v článku

  pohovka

  Sběrný dvůr, kontejner na objemný odpad.

  Více v článku

  Sběrný dvůr nebo výkupna.
  Sběrný dvůr.

  Více v článku

  Kontejner na plasty.

  Více v článku

  Kontejner na plasty. NE ale stavební polystyren.

  Více v článku

  Směsný odpad.
  Sběrný dvůr

  Více v článku

  Kontejner na plasty.
  Speciální nádoby na gastroodpad nebo do směsného odpadu.
  Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.
  Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

  Více v článku

  Směsný odpad.
  Směsný odpad.
  Kontejner na textil, nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Sběrný dvůr, do kontejnerů na nebezpečný odpad.

  Více v článku

  V uzavřené PET lahvi do kontejneru pro sběr kuchyňských olejů a tuků nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  příbor

  Plastový do kontejneru na plasty, dřevěný do bioodpadu nebo na kompost.
  Směsný odpad nebo sběrný dvůr.
  Směsný odpad nebo bioodpad či na kompost.

  r

  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

  Více v článku

  Směsný odpad.
  Plastové do kontejneru na plasty. Ostatní do sběrného dvora.
  Sběrný dvůr, do kontejnerů na nebezpečný odpad.

  Více v článku

  Použité jednorázové ochranné pomůcky patří jedině do směsného odpadu. Předtím je potřeba je umístit do sáčku, ten pevně zavázat a pak dát do pytle se směsným odpadem a ten opět zavázat. Použité ochranné pomůcky se nikdy neodkládají do kontejnerů na tříděný odpad. Použité ochranné pomůcky se rovněž nikdy neodkládají mimo kontejnery (nádoby) na směsný komunální odpad.

  Více v článku

  Papírové do kontejneru na papír, ostatní do sběrného dvora.

  Více v článku

  Kontejner na bioodpady, kompost nebo sběrný dvůr.

  Více v článku

  Použité jednorázové ochranné pomůcky patří jedině do směsného odpadu. Předtím je potřeba je umístit do sáčku, ten pevně zavázat a pak dát do pytle se směsným odpadem a ten opět zavázat. Použité ochranné pomůcky se nikdy neodkládají do kontejnerů na tříděný odpad. Použité ochranné pomůcky se rovněž nikdy neodkládají mimo kontejnery (nádoby) na směsný komunální odpad.

  Více v článku

  Kontejner na textil nebo charitativní sběry.
  Sběrný dvůr do kontejnerů na nebezpečný odpad.

  s

  Směsný odpad.
  Kontejner na plasty.

  Více v článku

  Kontejner na plasty.
  Většinou jsou z kombinovaného materiálu poté patří do směsného odpadu. Mohou být i plastové poté patří do kontejneru na plasty, nebo papírové patří do kontejneru na papír.
  Sběrný dvůr, kontejner na velkoobjemový odpad nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

  Více v článku

  Sběrný dvůr. Případně bazar nebo darovat pro další využití.

  Více v článku

  Elektrická na místa pro zpětný sběr elektrozařízení nebo do sběrného dvora. Ostatní sběrný dvůr.

  sešit

  Kontejner na papír.

  Více v článku

  Jednorázové po úplném vyprázdnění do kontejneru na kovy, do sběrného dvora nebo výkupny. Je třeba držet se pokynů výrobce.
  Směsný odpad.
  Směsný odpad.
  Kontejner na plasty nebo sběrný dvůr.

  Více v článku

  skateboard

  Sběrný dvůr. Případně bazar nebo darovat pro další využití.

  Více v článku

  Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad, nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

  Více v článku

  skleničky

  Kontejner na sklo.

  Více v článku

  Kontejner na sklo.

  Více v článku

  Kontejner na sklo, větší kusy nebo množství do sběrného dvora

  Více v článku

  Kontejner na bioodpad nebo lze kompostovat.

  Více v článku

  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

  Více v článku

  Nádoby na bioodpad, nebo lze kompostovat.
  Použitelný do kontejneru na textil. Nefunkční do směsného odpadu nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Sběrný dvůr. Případně bazar nebo darovat pro další využití.

  Více v článku

  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.
  Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

  Více v článku

  Směsný odpad, pokud je zcela přírodní, lze kompostovat nebo dát do bioodpadu.

  Více v článku

  Odložit u stanoviště směsného odpadu či na vyhrazeném místě u domů.
  Plastové do kontejneru na plasty, kovové do kontejneru na kovy.
  Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

  Více v článku

  Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

  Více v článku

  Kontejner pro zpětný sběr elektrozařízení nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Směsný odpad.
  Kontejner na plasty.
  Papírové do kontejneru na papír, s plastovým potahem do směsného odpadu. Vždy odstranit kovový mechanismus.
  Popelník, směsný odpad

  Více v článku

  Kontejner na kovy.

  Více v článku

  t

  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

  Více v článku

  Směsný odpad, ve větším množství do sběrného dvora.

  Více v článku

  Směsný odpad.
  Nepoužité odřezky do kontejneru na papír. Použité do směsného odpadu, ve větším množství do sběrného dvora.

  Více v článku

  Kontejner na kovy.
  Směsný odpad.
  Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

  Více v článku

  Směsný odpad.
  Lékařské odevzdat v lékárně, ostatní rozbité s rtutí v uzavřené nádobce odnést do sběrného dvora. Kvůli rtuťi, patří mezi nebezpečný odpad. Elektronické do kontejneru na elektroodpad.

  Více v článku

  Kovový do kontejneru na kovy, plastový do kontejneru na plasty. Keramický směsný odpad.
  Směsný odpad
  Celokovová do kontejneru na kovy. Ostatní směsný odpad.
  Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

  Více v článku

  Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

  Více v článku

  Odevzdat u prodejce, odložit do speciálních boxů pro sběr použitých tonerových a inkoustových kazet, případně odnést do sběrného dvora.
  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora

  Více v článku

  Zcela prázdné plastové do kontejneru na plast, kovové do kontejneru na kovy, kombinované z více materiálů do směsného odpadu.

  Více v článku

  Zcela prázdné plastové do kontejneru na plast, kovové do kontejneru na kovy, kombinované z více materiálů do směsného odpadu.
  Směsný odpad.

  u

  Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad, nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

  Více v článku

  Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

  Více v článku

  USB disky

  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Papírová do kontejneru na papír, z termopapíru do směsného odpadu.

  v

  Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad, nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu. Kovovou lze zavézt do výkupny.

  Více v článku

  Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

  Více v článku

  Směsný odpad.
  Do nádob na bioodpad, do sběrného dvora nebo kompostárny.
  Klasické vyfoukávané do směsného odpadu, slaměné do kontejnerů na bioodpad nebo lze kompostovat.

  Více v článku

  vánoční světla

  Kontejner pro zpětný sběr elektrozařízení nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Skleněné do kontejneru na sklo, plastové do kontejneru na plast, kovové do kontejneru na kovy. Ostatní do směsného odpadu nebo do sběrného dvora.
  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

  Více v článku

  Směsný odpad. Větší množství do sběrného dvora.
  Hliníková do kontejneru na kovy. Plastová lze nechat na kelímku a společně vytřídit do kontejneru na plasty.

  Více v článku

  Nechat na láhvi a do kontejneru na plasty.

  Více v článku

  Kontejner na kovy.

  Více v článku

  Směsný odpad.
  Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

  Více v článku

  w

  Sběrný dvůr.

  z

  Prázdný do směsného odpadu. Se zbytky hořlavé náplně do sběrného dvora, do nebezpečného odpadu.
  Ke sběru všech druhů zářivek a žárovek slouží síť sběrných míst, která jsou umístěna zejména v obchodech a na sběrných dvorech.

  Více v článku

  Kontejner na textil nebo sběrný dvůr.
  Likvidace zbraní a střeliva podléhá Zákonu o zbraních. K provedení úředního zničení zbraně je oprávněn pouze stát. Zbraň nebo střelivo lze k úřednímu zničení předat prostřednictvím příslušného útvaru policie.
  Speciální nádoby na gastroodpad, malé množství do směsného odpadu.
  Zeminu z domácích květináčů lze vrátit do přírody, větší množství likvidovat přes specializovanou firmu nebo odvézt do sběrného dvora.
  Směsný odpad nebo do nádob na gastroodpad.
  Směsný odpad, větší kusy nebo množství do sběrného dvora.
  Plastové do kontejnru na plasty, bambusové bez plastových štětin lze kompostovat a z bioplastu do směsného odpadu.

  Více v článku

  Zcela prázdné plastové tuby do kontejneru na plast, kovové do kontejneru na kovy, kombinované z více materiálů do směsného odpadu.

  Více v článku

  Směsný odpad nebo sběrný dvůr.
  Sběrný dvůr, textilní lze vyhodit do kontejneru na textil.
  Ke sběru všech druhů zářivek a žárovek slouží síť sběrných míst, která jsou umístěna zejména v obchodech a na sběrných dvorech.
  Ke sběru všech druhů zářivek a žárovek slouží síť sběrných míst, která jsou umístěna zejména v obchodech a na sběrných dvorech.
  Ke sběru všech druhů zářivek a žárovek slouží síť sběrných míst, která jsou umístěna zejména v obchodech a na sběrných dvorech.
  Ke sběru všech druhů zářivek a žárovek slouží síť sběrných míst, která jsou umístěna zejména v obchodech a na sběrných dvorech.
  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo sběrný dvůr.

  Více v článku

  Drobné kusy do kontejneru na kovy, větší množství do sběrného dvora nebo do výkupny.

  Více v článku

  Směsný odpad.
  Nastavení souborů cookie

  Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

  Nastavení souborů cookie

  Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.