Kam patří?

Odpadový slovníček vám pomůže stát se zdatným třídilem nebo třídilkou.

a b c d e f g h ch i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Všechny filtry
Počet výsledků:

a

Kontejner na plasty.

Více v článku

Místa zpětného odběru (prodejny, sběrné boxy a dvory) nebo do vybraných kontejnerů na elektroodpad.
Sběrný dvůr, nebo velkokapacitní kontejner na sklo.

Více v článku

Kontejner na kovy.

Více v článku

Kovové tlakové nádobky, po úplném vyprázdení do kontejneru na kovy. Skleněné do kontejneru na sklo, plastové do kontejneru na plasty.

Více v článku

Sběrný dvůr.
Směsný odpad. Větší množství do sběrného dvora.
Sběrný dvůr, nebo výkupny.
Sběrný dvůr, nebo výkupny.

Více v článku

Objemný odpad, sběrný dvůr.

Více v článku

Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

Více v článku

Výrobek s ukončenou životností - zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků.
Zabalit do igelitu a předat specializovaným likvidátorům nebezpečného odpadu nebo do sběrného dvora, který může nakládat s nebezpečným odpadem. Při manipulaci buďte opatrní!

Více v článku

b

Sběrný dvůr nebo směsný odpad.
Klasické nafukovací do směsného odpadu.
Listy do nádob na bioodpad, nebo lze kompostovat. Ostatní do sběrného dvora, nebo do směsného odpadu.
Sběrný dvůr nebo výkupna.

Více v článku

Zbytky do sběrného dvora do kontejneru na nebezpečný odpad.
Zbytky do sběrného dvora do kontejneru na nebezpečný odpad.
Místa zpětného odběru (prodejny, sběrné boxy a dvory) nebo do vybraných kontejnerů na elektroodpad.

Více v článku

Dětský nafukovací do sběrného dvora.

Více v článku

Sběrný dvůr nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

Více v článku

Nádoby na bioodpad, sběrný dvůr, nebo lze kompostovat.

Více v článku

100% bioplast lze kompostovat, ostatní do směsného odpadu.
Směsný odpad.
Sběrný dvůr nebo kontejner na plasty.
Sběrný dvůr.
Jednorázové po úplném vyprázdnění do sběrných dvorů nebo výkupen. Ideálně je třeba držet se pokyny výrobce.
Jednorázové po úplném vyprázdnění do kontejneru na kovy, do sběrných dvorů nebo výkupen. Ideálně je třeba držet se pokyny výrobce.
Papírová krabička do kontejneru na papír, plastový vnitřek do kontejneru na plasty.
Zničené do směsného odpadu. Funkční do kontejneru na textil.

Více v článku

Se zbytky jídla směsný odpad. Vyprázdněný plastový do kontejneru na plasty.
Plastové do kontejneru na plasty. Nerozmočené papírové do kontejneru na papír.

Více v článku

Směsný odpad.
Kontejner na plasty.
Mechanický do sběrného dvora, nebo bez sklíčka do kontejneru na kovy. Elektronický do kontejneru pro zpětný sběr drobného elektrozařízení.
Samosebou
Chybí vám tu něco?

  udělen

  c

  Směsný odpad. Větší množství do sběrného dvora. Obaly roztřídit dle materiálu do kontejneru na papír nebo na plasty.
  Plastový do kontejneru na plasty, kovový do kontejneru na kovy.
  Sběrný dvůr nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

  Více v článku

  Směsný odpad.
  Papírové do nádoby na bioodpad, nebo lze kompostovat. Plastové do směsného odpadu.
  Kontejner na papír.

  Více v článku

  Zbytky v obalu do sběrného dvora (nebezpečný odpad), případně do směsného odpadu. Vždy dle instrukcí na obalu.

  d

  Do kontejneru na papír. Laminované do směsného odpadu.
  Použitelná kontejner na textil nebo charitativní sběry. Nepoužitelná do směsného odpadu.

  Více v článku

  Kovové tlakové nádobky, po úplném vyprázdení do kontejneru na kovy. Skleněné do kontejneru na sklo, plastové do kontejneru na plasty.

  Více v článku

  Sběrný dvůr nebo do směsného odpadu.
  Směsný odpad, větší množství do sběrného dvora.
  Kontejner na papír. Třídit bez tvrdé vazby.
  Směsný odpad, větší množství do sběrného dvora.

  Více v článku

  Sběrný dvůr nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

  Více v článku

  Sběrný dvůr nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

  Více v článku

  Celokovová kontejner na kovy. Z kombinovaných materiálů do směsného odpadu.
  Kontejner na kovy, sběrné dvory a výkupny.

  Více v článku

  Sběrný dvůr.
  Sběrný dvůr nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

  Více v článku

  Sběrný dvůr, nebo kovový do výkupny.
  Sběrný dvůr nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

  Více v článku

  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

  e

  Bez náplní kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.
  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Může obsahovat azbest. Zabalit do igelitu a předat specializovaným likvidátorům nebezpečného odpadu nebo do sběrného dvora, který může nakládat s nebezpečným odpadem. Při manipulaci buďte opatrní!

  Více v článku

  f

  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Směsný odpad, větší množství do sběrného dvora.
  Mokrý, špinavý nebo mastný papír do směsného odpadu.

  Více v článku

  Papírový i se sedlinou do bioodpadu, nebo lze kompostovat. Bavlněný do směsného odpadu, kovový do kontejneru na kovy.
  Směsný odpad.
  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Směsný odpad. Staré, bez povrchové úpravy do kontejneru na papír.

  Více v článku

  Kontejner na textil nebo charitativní sběry.

  g

  Čisté beze zbytků – plastové do kontejneru na plasty, papírové do kontejneru na papír. Znečištěné nebo se zbytky do směsného odpadu.
  Směsný odpad, nebo do sběrného dvora.

  h

  Kontejner na textil nebo charitativní sběry. Znečistěný do směsného odpadu nebo sběrného dvora. Od chemikálií do nebezpečného odpadu.
  Odevzdat firmě zabývající se jejich prodejem nebo revizemi. Případně prázdný do sběrného dvora nebo do výkupny.

  Více v článku

  Kontejner na plasty.

  Více v článku

  Směsný odpad nebo do sběrného dvora.
  Sběrný dvůr nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

  Více v článku

  Kontejner na kovy, sběrné dvory a výkupny.

  Více v článku

  Mechanické do směsného odpadu nebo do sběrného dvora. Elektronické do kontejneru nebo na místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra).
  Plyšové do kontejneru na textil, celoplastové do kontejneru na plasty, ostaní do směsného odpadu nebo sběrného dvora.

  Více v článku

  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Kontejner na kovy nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Skleněný do kontejneru na sklo, kovový do kontejneru na kovy, plastový do kontejneru na plasty, keramický do směsného odpadu.
  Kontejner na kovy. Větší množství do sběrného dvora nebo výkupny.

  Více v článku

  ch

  Nebezpečný odpad do sběrného dvora.

  Více v článku

  Nebezpečný odpad do sběrného dvora.

  i

  Kontejner na plasty.
  Dobře zabalené do plastového pytle do směsného odpadu.
  Specializované firmy. Po domluvě lze odevzdat ve zdravotnickém zařízení.

  Více v článku

  Sběrný dvůr nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

  Více v článku

  Směsný odpad.

  j

  Nevařené zbytky rostliného původu lze kompostovat. Vařené zbytky a živočišné zbytky do směsného odpadu.

  Více v článku

  Kontejner na papír.

  k

  Kontejner na elektroodpad, nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Kontejner na papír.
  Kontejner na papír.
  Kompozitní obaly do směsného odpadu, plastové do kontejneru na plasty.
  Plastové do směsného odpadu, protože kromě plastu obsahují ještě sedlinu. Hliníkové kapsle do kovů, když je kontejner pro jejich sběr označen. Pokud si dáte práci a kapsle rozeberete, sedlinu použijete do kompostu nebo odložíte do bioodpadu, kapsle lze vytřídit podle materiálu.

  Více v článku

  Směsný odpad nebo sběrný dvůr.
  Směsný odpad nebo sběrný dvůr.
  Kontejner na nápojové kartony. Řídit se oranžovou nálepkou na kontejnerech.

  Více v článku

  Kontejner na nápojové kartony. Řídit se oranžovou nálepkou na kontejnerech.

  Více v článku

  Plastové zcela prázdné do kontejneru na plasty nebo do sběrného dvora. Se zbytkem obsahu do směsného odpadu. Vždy si pročtěte informace na obalu, které jsou platné pro konkrétní produkt.

  Více v článku

  Sběrný dvůr, případně odevzdat v rámci zpětného odběru, nebo ve specializovaném obchodě k další renovaci/naplnění.
  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Do kompostu, případně do směsného odpadu.
  Plastový a polystyrenový do kontejneru na plasty. Papírový do kontejneru na papír.
  Směsný odpad.
  Směsný odpad.
  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Kontejner na kovy.

  Více v článku

  Kontejner na papír. Třídit bez tvrdé vazby.

  Více v článku

  Sběrný dvůr nebo kontejnery na velkoobjemový odpad.

  Více v článku

  Sběrný dvůr. Případně bazar, nebo darovat pro další využití.
  Sběrný dvůr. Případně bazar, nebo darovat pro další využití.
  Kontejner na kovy. Řídit se šedou nálepkou na kontejnerech. Sběrné dvory a výkupny.
  Kontejner na kovy. Řídit se šedou nálepkou na kontejnerech. Sběrné dvory a výkupny.
  Směsný odpad.
  Prázdné obaly od kosmetiky roztřídit dle materiálu. Skleněné do kontejneru na sklo, plastové do nádoby na plast a kovové do kontejneru na kovy.

  Více v článku

  Směsný odpad.
  Nezničené a použitelné do kontejneru na textil, jinak do směsného odpadu.
  Čistá část do kontejenru na papír, mastná či mokrá do směsného odpadu.
  Se zbytky do směsného odpadu. Čistá do kontejneru na plasty.
  Kontejner na papír. Boky se škrtátky ideálně oddělit a vyhodit do směsného odpadu.

  Více v článku

  Zbytek vytřít papírovým ubrouskem a ten vyhodit do směsného odpadu. Obal vytřídit dle materiálu. Skleněný do kontejneru na sklo, plastový do nádoby na plast a kovový do kontejneru na kovy.
  Sběrný dvůr.
  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.
  Plastový do kontejneru na plasty, kovový do kontejneru na kovy, keramický do směsného odpadu.
  Směsný odpad nebo nádoby na bioodpad.

  l

  Prázdný skleněný obal do kontejneru na sklo. Vždy dle instrukcí na obalu.
  Kovové tlakové nádobky, po úplném vyprázdení do kontejneru na kovy.
  Sběrný dvůr, kontejner na velkoobjemový odpad, nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

  Více v článku

  Zcela vyprázdněnou a vypláchnutou plastovou do kontejneru na plasty, skleněnou do kontejneru na sklo.
  Kontejner na sklo. Kovový úchyt špuntu do kontejneru na kovy. Plastový špunt do kontejneru na plasty, korkový do směsného odpadu.
  Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Speciální sběrné kontejnery a místa společnosti Ekolamp, nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Sběrný dvůr do kontejnerů na nebezpečný odpad.

  Více v článku

  Nepotřebné léky do lékárny, obaly dle materiálu do barevných kontejnerů nebo směsného odpadu.
  Sběrný dvůr.
  Sběrný dvůr do kontejnerů na nebezpečný odpad.

  Více v článku

  Směsný odpad nebo sběrný dvůr.

  Více v článku

  Sběrný dvůr. Případně bazar, nebo darovat pro další využití.

  Více v článku

  Sběrný dvůr. Případně bazar, nebo darovat pro další využití.

  Více v článku

  Sběrný dvůr. Případně bazar, nebo darovat pro další využití.

  Více v článku

  m

  Směsný odpad.
  Směsný odpad. Větší množství do sběrného dvora.
  Sběrný dvůr.
  Kontejner na plasty.

  Více v článku

  Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Směsný odpad, větší množství do sběrného dvora.

  Více v článku

  Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  n

  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Sběrný dvůr, velkoobjemový odpad.

  Více v článku

  Sběrné boxy v rámci zpětného odběru, sběrný dvůr, případně odevzdat ve specializovaném obchodě k další renovaci/naplnění.
  Kontejner na nápojové kartony.

  Více v článku

  Kontejner na kovy, sběrný dvůr nebo výkupna.

  Více v článku

  Kontejner na papír.

  Více v článku

  o

  Plastový do kontejneru na plasty, papírový do kontejneru na papír.
  Jedná se obvykle o kovové tlakové nádoby, které patří do nebezpečného odpadu, sběrných dvorů nebo je lze odevzdat v rámci mobilního svozu. Nádobky lze odnést i k některým jejich prodejcům, kteří pro ně mají připravené speciální nádoby.

  Více v článku

  Prázdný plastový do kontejneru na plasty, skleněný do kontejneru na sklo.
  Prázdný plastový do kontejenru na plasty, skleněný do kontejneru na sklo, hliníkový do kontejenru na kovy.

  Více v článku

  Plastové do kontejneru na plasty.

  Více v článku

  Kontejner na papír. Plastové okénko netřeba odstraňovat.

  Více v článku

  Kontejner na textil nebo charitativní sběry.

  Více v článku

  Zničenou do sběrného dvora. Funkční do kontejneru na textil.

  Více v článku

  Mokrý, špinavý nebo mastný papír do směsného odpadu. Od kávy lze do bioodpadu.

  Více v článku

  Sběrný dvůr. Tabulové sklo lze do kontejneru na sklo.

  Více v článku

  V uzavřené PET lahvi do kontejenru pro sběr kuchyňských olejů a tuků nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Sběrný dvůr do kontejnerů na nebezpečný odpad.

  Více v článku

  Sběrný dvůr do kontejnerů na nebezpečný odpad.

  Více v článku

  p

  Kontejner na papír.

  Více v článku

  Kontejner na papír a kontejner na plasty. Jednotlivé materiály od sebe odtrhnout.

  Více v článku

  Čistý a suchý do kontejneru na papír. Špinavý nebo mokrý do směsného odpadu.

  Více v článku

  Čistý do kontejneru na papír, znečištěný do směsného odpadu.

  Více v článku

  Sběrný dvůr. Menší kusy nebo části do nádoby na bioodpad.

  Více v článku

  Směsný odpad.
  Nádoby na bioodpad, nebo lze kompostovat.
  Vybuchlé do směsného odpadu. Nevybuchlé nejprve zneškodnit namočením na 24 hodin do vody a pak do směsného odpadu.
  Kontejner na plast.

  Více v článku

  Nádoby na bioodpad, sběrný dvůr, nebo lze kompostovat.

  Více v článku

  Kovová do kontejneru na kovy, plastová do kontejneru na plasty.

  Více v článku

  Kontejner na papír.

  Více v článku

  Kontejner na plasty.

  Více v článku

  Rozstřihnout a do směsného odpadu.

  Více v článku

  Kontejner na papír.
  Z polyetylenové fólie do kontejneru na plasty. Z PVC a různých směsí do směsného odpadu.

  Více v článku

  Sběrný dvůr nebo výkupna.

  Více v článku

  Kontejner na kovy. Řídit se šedou nálepkou na kontejnerech. Sběrné dvory a výkupny.

  Více v článku

  Použité do směsného odpadu.

  Více v článku

  Do směsného odpadu nebo sběrného dvora.
  Sběrný dvůr, kontejner na velkoobjemový odpad, nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

  Více v článku

  Sběrný dvůr, nebo v rámci zpětného odběru odevzdat v servisu.

  Více v článku

  Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Směsný odpad, staré pohlednice bez lesklé povrchové úpravy lze do kontejneru na papír.

  Více v článku

  Sběrný dvůr, kontejner na objemný odpad.

  Více v článku

  Sběrný dvůr nebo výkupna.

  Více v článku

  Kontejner na plasty.

  Více v článku

  Kontejner na plasty. NE ale stavební polystyren.

  Více v článku

  Směsný odpad.
  Kontejner na plasty.
  Speciální nádoby na gastroodpad, nebo do směsného odpadu.
  Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.
  Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Směsný odpad.
  Kontejner na textil nebo dos běrného dvora.
  Sběrný dvůr do kontejnerů na nebezpečný odpad.

  Více v článku

  V uzavřené PET lahvi do kontejenru pro sběr kuchyňských olejů a tuků nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Kovový do kontejneru na kovy, plastový do kontejneru na plasty, dřevěný do bio odpadu nebo na kompost.

  Více v článku

  Směsný odpad nebo do sběrného dvora.
  Směsný odpad nebo do bio odpadu či na kompost.

  r

  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Plastové do kontejneru na plasty. Ostatní do sběrného dvora.

  Více v článku

  Sběrný dvůr do kontejnerů na nebezpečný odpad.

  Více v článku

  Použité jednorázové ochranné pomůcky patří jedině do směsného odpadu. Předtím je potřeba je umístit do sáčku, ten pevně zavázat a pak dát do pytle se směsným odpadem a ten opět zavázat. Použité ochranné pomůcky se nikdy neodkládají do kontejnerů na tříděný odpad. Použité ochranné pomůcky se rovněž nikdy neodkládají mimo kontejnery (nádoby) na směsný komunální odpad.

  Více v článku

  Papírové do kontejneru na papír, ostatní do sběrného dvora.

  Více v článku

  Kontejner na bioodpady, kompost, nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Použité jednorázové ochranné pomůcky patří jedině do směsného odpadu. Předtím je potřeba je umístit do sáčku, ten pevně zavázat a pak dát do pytle se směsným odpadem a ten opět zavázat. Použité ochranné pomůcky se nikdy neodkládají do kontejnerů na tříděný odpad. Použité ochranné pomůcky se rovněž nikdy neodkládají mimo kontejnery (nádoby) na směsný komunální odpad.

  Více v článku

  Kontejner na textil nebo charitativní sběry.

  Více v článku

  Sběrný dvůr do kontejnerů na nebezpečný odpad.

  Více v článku

  s

  Směsný odpad.
  Kontejner na plasty.
  Většinou jsou z kombinovaného materiálu - pak do směsného odpadu. Můžou být i plastové pak do kontejneru na plasty, nebo papírové do kontejneru na papír.

  Více v článku

  Sběrný dvůr, kontejner na velkoobjemový odpad, nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

  Více v článku

  Sběrný dvůr. Případně bazar, nebo darovat pro další využití.

  Více v článku

  Elektrická na místa pro zpětný sběr elektrozařízení nebo do sběrného dvora. Ostatní sběrný dvůr.

  Více v článku

  Kontejner na papír.

  Více v článku

  Jednorázové po úplném vyprázdnění do kontejneru na kovy, do sběrných dvorů nebo výkupen. Je třeba držet se pokynů výrobce.

  Více v článku

  Směsný odpad.
  Kontejner na plasty nebo sběrný dvůr.

  Více v článku

  Sběrný dvůr. Případně bazar, nebo darovat pro další využití.

  Více v článku

  Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad, nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

  Více v článku

  Kontejner na sklo.

  Více v článku

  Kontejner na sklo.

  Více v článku

  Kontejner na sklo, větší kusy nebo množství do sběrného dvora.

  Více v článku

  Kontejner na bioodpad nebo lze kompostovat.

  Více v článku

  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Nádoby na bioodpad, nebo lze kompostovat.

  Více v článku

  Použitelný do kontejneru na textil. Nefunkční do směsného odpadu nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Sběrný dvůr. Případně bazar, nebo darovat pro další využití.

  Více v článku

  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad, nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

  Více v článku

  Směsný odpad, pokud je zcela přírodní, lze kompostovat, nebo dát do bioodpadu.

  Více v článku

  Odložit u stanoviště směsného odpadu či na vyhrazeném místě u domů.
  Plastové do kontejneru na plasty, kovové do kontejneru na kovy.
  Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad, nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

  Více v článku

  Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad, nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

  Více v článku

  Kontejner pro zpětný sběr elektrozařízení nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Kontejner na plasty.
  Papírové do kontejneru na papír, s plastovým potahem do směsného odpadu. Vždy odstanit kovový mechanismus.
  Kontejner na kovy.

  Více v článku

  t

  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Směsný odpad, ve větším množství do sběrného dvora.

  Více v článku

  Nepoužité odřezky do kontejneru na papír. Použité do směsného odpadu, ve větším množství do sběrného dvora.

  Více v článku

  Směsný odpad.
  Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Lékařské odevzdat v lékárně, ostatní rozbité s rtutí v uzavřené nádobce odnést do sběrného dvora. Kvůli rtuťi, patří mezi nebezpečný odpad. Elektronické do kontejneru na elektroodpad.

  Více v článku

  Kovový do kontejneru na kovy, plastový do kontejneru na plasty. Keramický směsný odpad.

  Více v článku

  Směsný odpad.
  Celokovová do kontejneru na kovy. Ostatní směsný odpad.
  Tetrapak je název výrobce nápojových kartonů. Mnoho lidí však tímto slovem nazývá obecně nápojové kartony.

  Více v článku

  Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad, nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

  Více v článku

  Odevzdat nebo nechat repasovat u prodejce tonerů a náplní do tiskáren, případně odnést do sběrného dvora.

  Více v článku

  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Zcela prázdné plastové do kontejneru na plast, kovové do kontejneru na kovy, kombinované z více materiálu do směsného odpadu.

  Více v článku

  Zcela prázdné plastové do kontejneru na plast, kovové do kontejneru na kovy, kombinované z více materiálu do směsného odpadu.

  Více v článku

  Směsný odpad.

  u

  Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad, nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

  Více v článku

  Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad, nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu.

  Více v článku

  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Papírová do kontejneru na papír, z termopapíru do směsného odpadu.

  Více v článku

  v

  Sběrný dvůr, kontejner na stavební odpad, nebo přes specializovanou firmu na likvidaci stavebního odpadu. Kovovou lze zavézt do výkupny.

  Více v článku

  Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Do nádob na bioodpad, do sběrného dvora nebo kompostárny.
  Klasické vyfoukávané do směsného odpadu, slamněné do kontejnerů na bioodpad, nebo lze kompostovat.

  Více v článku

  Kontejner pro zpětný sběr elektrozařízení nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Skleněné do kontejenru na sklo, plastové do kontejneru na plast, kovové do kontejneru na kovy. Ostatní do směsného odpadu nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Směsný odpad. Větší množství do sběrného dvora.

  Více v článku

  Hliníková do kontejneru na kovy. Plastová lze nechat na kelímku a spolenčně vytřídit do kontejneru na plasty.

  Více v článku

  Nechat na láhvi a do kontejneru na plasty.

  Více v článku

  Místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  z

  Prázdný do směsného odpadu. Se zbytky hořlavé náplně do sběrného dvora do nebezpečného odpadu.

  Více v článku

  Ke sběru všech druhů zářivek a žárovek slouží síť sběrných míst, která jsou umístěna zejména v obchodech a na sběrných dvorech.

  Více v článku

  Kontejner na textil nebo do sběrného dvora.
  Likvidace zbraní a střeliva podléhá Zákonu o zbraních. K provedení úředního zničení zbraně je oprávněn pouze stát. Zbraň nebo střelivo lze k úřednímu zničení předat prostřednictvím příslušného útvaru policie.

  Více v článku

  Speciální nádoby na gastroodpad, malé množství do směsného odpadu.
  Zeminu z domácích květináčů lze vrátit do přirody, větší množství likvidovat přes specializovanou firmu, nebo odvézt do sběrného dvora.
  Směsný odpad nebo do nádob na gastroodpad.
  Směsný odpad, větší kusy nebo množství do sběrného dvora.
  Plastové do kontejenru na plasty, bambusové bez plastových štětin lze kopostovat, z bioplastu do směsného odpadu.

  Více v článku

  Zcela prázdné plastové tuby do kontejneru na plast, kovové do kontejneru na kovy, kombinované z více materiálu do směsného odpadu.

  Více v článku

  Směsný odpad nebo sběrný dvůr.

  Více v článku

  Sběrný dvůr, textilní lze vyhodit do kontejneru na textil.

  Více v článku

  Ke sběru všech druhů zářivek a žárovek slouží síť sběrných míst, která jsou umístěna zejména v obchodech a na sběrných dvorech.
  Ke sběru všech druhů zářivek a žárovek slouží síť sběrných míst, která jsou umístěna zejména v obchodech a na sběrných dvorech.
  Ke sběru všech druhů zářivek a žárovek slouží síť sběrných míst, která jsou umístěna zejména v obchodech a na sběrných dvorech.
  Ke sběru všech druhů zářivek a žárovek slouží síť sběrných míst, která jsou umístěna zejména v obchodech a na sběrných dvorech.
  Kontejner a místa pro zpětný sběr elektrozařízení (prodejci elektra) nebo do sběrného dvora.

  Více v článku

  Drobné kusy do kontejenru na kovy, větší množství do sběrného dvora nebo do výkupny.

  Více v článku

  Nastavení souborů cookie

  Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

  Nastavení souborů cookie

  Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.