E

Ekodesign obalů

Původ slova „ekodesign“ je v angl. pojmu „ecodesign“, kde ovšem významově neoznačuje jen vzhled výrobku, ale zahrnuje komplexní proces od návrhu až po výrobu produktu.
Setkat se lze také s termíny „eco-design“, resp. „ecodesign“ (ekodesign), v environmentálním pojetí pak s termíny „environmental design“ – environmentální design či „design šetrný k životnímu prostředí“, „design for environment“ – design pro životní prostředí, „green design“ – zelený design, ale také s označením „sustainable design“ – udržitelný design.

Pojem ekodesign označuje systematický proces od návrhů až po vývoj produktu, při kterém se pracuje s několika důležitými faktory. Patří mezi ně například funkčnost, bezpečnost, ekonomičnost, využívání materiálů, které lze recyklovat, atd.
Zásadní význam je připisován minimalizaci negativního vlivu produktu na životní prostředí, kdy se zohledňuje tento dopad z hlediska celého jeho životního cyklu. I proto klade ekodesign důraz právě na recyklovatelnost produktu.

Během krátké doby existence se stal ekodesign významným nástrojem, který přispívá k ochraně životního prostředí, a v současné době se jedná o obor s rozvinutými strategiemi a propracovanou metodikou.

Ekodesign je tak stále častěji důležitý pro management a také pro optimalizaci výrobních procesů, kdy je produkt hodnocen z hlediska celého životního cyklu. K tomu se využívá také tzv. systémová analýza LCA (Life Cycle Assessment).

Ekodesign představuje efektivní nástroj, který má za cíl ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj.
Při ekodesignu je důležité hledat řešení, kterými je možné předcházet poškozování životního prostředí v důsledku konzumního životního stylu a průmyslové výroby.
Snahou „ekodesignování“ je používání šetrnějších materiálů a výrobních postupů k životnímu prostředí a zdraví lidí. Cílem je přinést úspornost tam, kde je to smysluplné, a naopak šetřit a vnášet kvalitu tam, kde je to žádoucí.

Všechna hesla

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.