E

Ekvivalent oxidu uhličitého (CO2ekv.)

Výpočet se provádí prostřednictvím tzv. potenciálu globálního ohřevu (GWP – z angl. Global Warming Potential). Potenciál globálního ohřevu slouží k definici míry možného příspěvku konkrétního plynu ke skleníkovému jevu.
Jako jednotka se při přepočtu příspěvku ke skleníkovému efektu využívá jedna molekula CO2. Díky tomu můžeme stanovit tzv. ekvivalent CO2 (zkráceně označován také jako CO2 ekv., CO2 eq., CO2e).
Jedná se o množství CO2, které má ke skleníkovému jevu atmosféry stejný ekvivalentní příspěvek jako dané množství příslušného plynu vztažené obvykle k časovému horizontu 100 let.

Všechna hesla

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.