G

Green Deal (z angl. jazyka zelená dohoda)

Je iniciativa Evropské unie, která si klade za cíl dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050 a zároveň podpořit udržitelný ekonomický růst. Tato politika se zaměřuje na boj proti klimatické změně, ochranu životního prostředí a podporu ekologických technologií.

Některé hlavní prvky Green Deal zahrnují:

1. Snížení emisí CO2: Green Deal si klade za cíl snížit emise skleníkových plynů, zejména CO2, a dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. To znamená, že množství emitovaného CO2 bude vyvažováno množstvím zachyceným nebo kompenzovaným, například prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie a energetické efektivity.

2. Obnovitelné zdroje energie: Podpora vývoje a používání obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární, větrné, vodní a biomasy, aby se snížila závislost na fosilních palivech a podpořil čistý a udržitelný energetický sektor.

3. Energetická efektivita: Podpora opatření pro zvýšení energetické efektivity v průmyslu, dopravě, budovách a domácnostech s cílem snížit spotřebu energie a emise.

4. Ochrana biodiverzity: Podpora ochrany přírodních ekosystémů a biodiverzity prostřednictvím iniciativ na ochranu lesů, mokřadů, moří a dalších přírodních oblastí.

5. Hospodářský rozvoj a sociální spravedlnost: Zavedení opatření na podporu hospodářského růstu a tvorby nových pracovních míst v rámci ekologických odvětví a investice do sociálních programů pro zajištění spravedlivého přechodu k udržitelné ekonomice.

Green Deal představuje komplexní a ambiciózní politický rámec, který vyžaduje spolupráci mezi vládami, průmyslem, občanskou společností a dalšími zainteresovanými subjekty k dosažení svých cílů v boji proti klimatické změně a dosažení udržitelného a prosperujícího budoucího světa.

Všechna hesla

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.