G

Green House Gas (skleníkové plyny)

Skleníkové plyny jsou plyny, které se vyskytují v atmosféře Země a jiných vesmírných těles. Emise skleníkových plynů se přepočítávají na tzv. ekvivalent oxidu uhličitého (CO2 ekv.).
Podle Kjótského protokolu dochází ke sledování 7 nejdůležitějších plynů, patří mezi ně: oxid uhličitý (CO2), metan (CH4), oxid dusný (N2O), fluorované uhlovodíky (HFC), perfluorouhlovodíky (PFC), fluorid sírový (SF6) a fluorid dusitý (NF3). Právě tyto skleníkové plyny nejvíce přispívají k tzv. skleníkovému jevu (efektu).

Všechna hesla

Nastavení souborů cookie

Samosebou.cz Vám přináší informace ze světa třídění a recyklace odpadu. Díky přijmutí cookies víme, jaký obsah Vás zajímá a můžeme se tak na tato témata více zaměřit. Vaše důvěra, pro nás moc znamená, děkujeme. Pro podrobnější informace o cookies a nastavení můžete zjistit na odkazu „Nastavení cookies“. Na stejném odkazu můžete Vaši volbu kdykoli upravit (najdete jej v dolní části webové stránky Samosebou.cz). Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Nastavení souborů cookie

Nastavení můžeš kdykoli změnit v nabídce „Nastavení cookies“ v dolní části stránky.